Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jud [forkortelse]    Judas' brev [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Judasøre [norsk]    En bjelke som støtter baugspydet på hver side av forstevnen på et treskip.
Maritim ordliste © MaritimStart
judicial issues [engelsk]    justisformål [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
judicial system [engelsk]    rettsvesen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
judicial assessment [engelsk]    skjønn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Judge in matters of taste [engelsk]    Arbiter elegantiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom