Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Under a judge [engelsk]    Sub iudice [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Judge in matters of taste [engelsk]    Arbiter elegantiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom