Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jugendstil [norsk]    Dekorativ stilart fra slutten av 1800-tallet med bølgende linjer og planteetterligninger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no