Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
juguheapmi [samisk]    edruelig [norsk]   (a) (-m-) //juguhuvvat 'bli edruelig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juguheapmi [samisk]    nøktern [norsk]   (a) (-m-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)83: genddot 1. 'bli nøktern, avholdende' 2. 'bli omvendt', dvs. lestadianer
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune