Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
junction [engelsk]    grense, møtested [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
conjunction [engelsk]    konjunksjon [norsk]   (ex. P og Q)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
disjunction [engelsk]    disjunksjon [norsk]   (ex. P eller Q)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
disjunction [engelsk]    disjunksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
conjunction [engelsk]    konjunksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
gap junction [engelsk]    intercellulær port [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen