Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
junto [spansk]    samlet [norsk]   Samle føttene
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb