Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
jur [bokmål/riksmål/nynorsk]    patte, puppen til dyr
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Jur [norsk]    Udder [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
jurddáldas [samisk]    abstraksjon [norsk]   (s) (< jurdit)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Jurisdiksjon [norsk]    Domsmyndighet. En domstols myndighet er geografisk, saklig og funksjonelt a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Juridisk person [norsk]    Legal personality [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Juridisk person [norsk]    Rettssubjekt som ikke er et menneske, men som opptrer utad som en enhet, st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Juridisk tjeneste [norsk]    Legal Service [engelsk]   SJ [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Jurdagat ja niegut [samisk]    Tanker og drømmer [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
jurddašit, jurdit [samisk]    tenke [norsk]   (v) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-345: (-rdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune