Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
juridisk [bokmål/riksmål/nynorsk]    som har med jus å gjøre
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Juridisk person [norsk]    Legal personality [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Juridisk person [norsk]    Rettssubjekt som ikke er et menneske, men som opptrer utad som en enhet, st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Juridisk tjeneste [norsk]    Legal Service [engelsk]   SJ [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen