Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
just [engelsk]    akkurat; nettopp; bare
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
just [svensk]    akkurat, nettopp
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 30 omtrentlig(e)
justify [engelsk]    rettferdiggjøre, forsvare , unnskylde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
justere [norsk]    align [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justere [norsk]    justify [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Eurojust [eurojargon]    Europeisk organ for å styrke det strafferettslig samarbeid [norsk]   European Body for the Enhancement of Judicial Co-operation [engelsk]   (EUs desentraliserte organer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
justering [norsk]    alignment settings [engelsk]   (også om bilder, tabeller o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justering [norsk]    alignment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Justismord [norsk]    Når noen blir uskyldig dømt...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Justitiarus [norsk]    Leder av by- / herredsretten. Lederen av Høyesterett kalles Høyesterettsjus..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
justert pris [norsk]    adjusted price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justisformål [norsk]    judicial issues [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justisminister [norsk]    Minister of Justice [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justitia omnibus [latin]    Justice for all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Justert skurlest [norsk]    Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skurlast er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
justert prisverdi [norsk]    adjusted price value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justeringshåndtak [norsk]    adjustment handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Just the facts, ma'am [engelsk]    Dic mihi solum facta, domina [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
just-in-time-prinsippet [norsk]    i-rett(e)-tid-prinsippet, der-og-da-prinsippet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
justere, bringe i orden [norsk]    trim [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Justine Henin-Hardenne  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
justis, frihet og sikkerhet [norsk]    Justice, Freedom and Security [engelsk]   JLS [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Justis- og politidepartementet [norsk]    Ministry of Justice and the Police [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justis- og politidepartementet [norsk]    JD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Justeringsveiviser for lyd og bilde [norsk]    Audio and Video Tuning Wizard... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Law is the art of the good and the just [engelsk]    Ivs est ars boni et aeqvi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
justering, tilpassing, plassering, -stilt [norsk]    alignment [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justering, oppstartsinnstilling, (teknisk:) kalibrering [norsk]    calibration [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justeringsverdi, oppstartverdi, (teknisk:) kalibreringsverdi [norsk]    calibration values [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
justere, sette oppstartsinnstillinger, finne de beste innstillingene e.l, (teknisk:) kalibrere [norsk]    calibrate [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no