Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
just-in-time-prinsippet [norsk]    i-rett(e)-tid-prinsippet, der-og-da-prinsippet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet