Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
justere [bokmål/riksmål/nynorsk]    tilpasse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
justere [norsk]    align [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
justere [norsk]    justify [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
justere, bringe i orden [norsk]    trim [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
rette inn, regulere, justere [norsk]    align [engelsk]   [ølain] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
justere, sette oppstartsinnstillinger, finne de beste innstillingene e.l, (teknisk:) kalibrere [norsk]    calibrate [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no