Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
justert pris [norsk]    adjusted price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
høyrejustert [norsk]    right-aligned [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
venstrejustert [norsk]    left-aligned [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Justert skurlest [norsk]    Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skurlast er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
justert prisverdi [norsk]    adjusted price value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft