Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
justis [bokmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon. Se også: Google justis (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Justismord [norsk]    Når noen blir uskyldig dømt...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
justisformål [norsk]    judicial issues [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justisminister [norsk]    Minister of Justice [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Justiskomiteen [norsk]    Standing Committee on Justice [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
justis, frihet og sikkerhet [norsk]    Justice, Freedom and Security [engelsk]   JLS [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Justis- og politidepartementet [norsk]    Ministry of Justice and the Police [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Justis- og politidepartementet [norsk]    JD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad