Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
justismord [bokmål/riksmål/nynorsk]    (rettsvitenskap) Det at en person med rettskraftig dom er blitt dømt for en forbrytelse vedkommende ikke har begått.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Justismord [norsk]    Når noen blir uskyldig dømt...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no