Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
juv [bokmål/riksmål/nynorsk]    dyp kløft i fjell
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Juvenilis [latin]    ungdommelig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   Ruili, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Juvelstrupe [norsk]    White-tailed Rubythroat [engelsk]   Luscinia pectoralis [latin]   En praktfull hann ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon. Denne fuglen var forøvrig ikke fullt så sky som de kan være og viste seg til tider pent fram. Det kan være verdt å merke seg at det ble sett en han her i fjor også.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gjel, kløft, juv [avløserord]    canyon [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
juvel/smykkestein [norsk]    Gem [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
juving, juvvandring [avløserord]    canyoning [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Juvenil Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite yngel  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Juvenil myoklon epilepsi [norsk]    Aldersrelatert epileptisk syndrom uten kjent årsak. Anfallene starter gjerne rundt puberteten.
Epilepsiordliste © Pfizer AS