Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Juvenilis [latin]    ungdommelig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Juvenil myoklon epilepsi [norsk]    Aldersrelatert epileptisk syndrom uten kjent årsak. Anfallene starter gjerne rundt puberteten.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Juvenil Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite yngel  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet