Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
kjøre [bokmål/riksmål]    reise med kjøretøy, fortrinnsvis om den som styrer farkosten Vi kan sykle, gå eller bare kjøre bil. frakte personer eller gjenstander med et kjøretøy Vi kjører veden ut til dere en gang i løpet av morgendagen. Utføre alpinsport, stå på ski eller snowboard i et alpinanlegg De kjørte fra morgen til kveld, og var både utslitte og fornøyde da de kom tilbake. Det er forskjellig fra person til person om det føles naturlig å kjøre snowboard med høyre eller venstre fot først. utføre, bearbeide (teknologisk) Lønnskjøring kjøres den 1. hver måned.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
kjøre [norsk]    vuodjit [samisk]   (v) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
kjøretid [norsk]    runtime [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjørefeil [norsk]    runtime error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjørenivå [norsk]    runlevel [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjørekjepp [norsk]    hearri [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: (-r-) 'kjørekjepp' (til å styre kjørerein med)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kjøretidsvert [norsk]    runtime host [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kjøre, utføre [norsk]    run [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjøreomgivelse [norsk]    runtime environment [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjøretidsbinding [norsk]    runtime binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kjøretidsbinding [norsk]    run-time binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kjøretøyavgifter [norsk]    se Eurovignettedirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
kjøre ny spørring [norsk]    requery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kjørekortdirektivet [norsk]    91/439/EEC [direktivkode]   Directive 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences. Official Journal L 237/91
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
kjøre, utføre, avvikle [norsk]    execute [engelsk]   (eksekvere)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjørende, startet, (igangsatt) [norsk]    running [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjøretidskobling, dynamisk kobling [norsk]    runtime linking [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
interfoliere, interfoliering, blande, stokke, alternere, samkjøre [norsk]    interleave [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen