Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
kjørekjepp [norsk]    hearri [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: (-r-) 'kjørekjepp' (til å styre kjørerein med)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune