Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
klamre seg [norsk]    irbmat [samisk]   (v) (-rpm-) (til noe(n): ill) //son irpmai munnje 'han klamret seg til meg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune