Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
kledning [bokmål/nynorsk]    klesdrakt dekkende lag utenpå en bygning eller skip Se også: Google kledning (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
kledning [norsk]    planking [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kledning [norsk]    bivttas; váhti [samisk]   (s) bivttas (-ktas-); //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-808(Sv): váhti (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
kledningsbord [norsk]    sheathing [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
skansekledning [norsk]    bulwark [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Skansekledning [norsk]    Yttre del av rekka.
Maritim ordliste © MaritimStart
kledningsplanke [norsk]    garboard [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
liggende kledning [norsk]    horizontal boarding [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stående kledning [norsk]    vertical boarding [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen