Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
klok [bokmål/riksmål/nynorsk]    forstandig, klartenkt, med forstand kunnskapsrik, lærd
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
klok [norsk]    jierbmái; viissis [samisk]   (a) jierbmái (att jierbmás); viissis (-isá) //gal ma??il lea viissis juohkehaš (ordtak) 'enhver kan være klok etterpå’ (når skaden er skjedd)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Klokke [norsk]    Watch, clock [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kloking [norsk]    jierpmut, jierpmat [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-327(Sv): jierpmut (-h-), jierpmat (-h-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
klokketro [FEIL]    klokkertro [norsk]   (har visstnok ikke noe med klokkerens tro å gjøre i det hele tatt, men skal være en feilaktig oversettelse av det franske uttrykket «amour de clocher», som betyr «kjærlighet til soknet» (lokalpatriotisme)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forsiktig; klok [norsk]    prudent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
klokka i systemstatusfeltet, systemklokka [norsk]    system tray clock [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen