Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
klopp [norsk]     [samisk]   (s) 'enkel bru uten rekkverk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune