Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 73 omtrentlig(e)
Sinkklorid [norsk]    ZINC CHLORIDE (ZnCl2) [engelsk]   molekylformel: Cl2Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tinnklorid [norsk]    E512 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Tinnklorid [norsk]    E512 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Etylklorid [synonym]    Kloretan [norsk]   ETHANE, CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acetylklorid [norsk]    ACETYL CHLORIDE [engelsk]    etanoylklorid [synonym]   molekylformel: C2H3ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bariumklorid [norsk]    BARIUM CHLORIDE (BaCl2) [engelsk]   molekylformel: BaCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Benzalklorid [norsk]    BENZENEMETHANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY]ETHOXY]ETHYL]-, CHLORIDE [engelsk]    Benzetoniumklorid [synonym]   molekylformel: C27H42ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Benzylklorid [norsk]    BENZENE, (CHLOROMETHYL)- [engelsk]    (Klormetyl)benzen [synonym]   molekylformel: C7H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bortriklorid [norsk]    BORANE, TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: BCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Vinylklorid [synonym]    Kloreten [norsk]   ETHENE, CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H3Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metylklorid [synonym]    Klormetan [norsk]   METHANE, CHLORO- [engelsk]   molekylformel: CH3Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Allylklorid [synonym]    3-Klorpropen [norsk]   1-PROPENE, 3-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C3H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kromylklorid [norsk]    CHROMIUM, DICHLORODIOXO-, (T-4)- [engelsk]    Dioksokrom(VI)klorid [synonym]   molekylformel: Cl2CrO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Litiumklorid [norsk]    LITHIUM CHLORIDE (LiCl) [engelsk]   molekylformel: ClLi
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumklorid [norsk]    E508 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kaliumklorid [norsk]    E508 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Benzoylklorid [norsk]    BENZOYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: C7H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Svovelklorid [synonym]    Disvoveldiklorid [norsk]   SULFUR CHLORIDE (S2Cl2) [engelsk]   molekylformel: Cl2S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kadmiumklorid [norsk]    CADMIUM CHLORIDE (CdCl2) [engelsk]   molekylformel: CdCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kalsiumklorid [norsk]    CALCIUM CHLORIDE (CaCl2) [engelsk]   molekylformel: CaCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kobberklorid [synonym]    Kobber(I)klorid [norsk]   COPPER CHLORIDE (CuCl) [engelsk]   molekylformel: ClCu
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tionylklorid [synonym]    Sulfinyldiklorid [norsk]   THIONYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: Cl2OS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kalsiumklorid [norsk]    E509 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kalsiumklorid [norsk]    E509 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Cyanogenklorid [norsk]    CYANOGEN CHLORIDE ((CN)Cl) [engelsk]   molekylformel: CClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Hydrogenklorid [norsk]    HYDROCHLORIC ACID [engelsk]   molekylformel: ClH
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Jerntriklorid [synonym]    Jern(III)klorid [norsk]   IRON CHLORIDE (FeCl3) [engelsk]   molekylformel: Cl3Fe
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Svoveldiklorid [norsk]    SULFUR CHLORIDE (SCl2) [engelsk]   molekylformel: Cl2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tinn(IV)klorid [norsk]    STANNANE, TETRACHLORO- [engelsk]    Tinntetraklorid [synonym]   molekylformel: Cl4Sn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Aluminiumklorid [norsk]    ALUMINUM CHLORIDE (AlCl3) [engelsk]   molekylformel: AlCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butyroylklorid [synonym]    Butanoylkorid [norsk]   BUTANOYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etylendiklorid [synonym]    1,2-Dikloretan [norsk]   ETHANE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H4C2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosfor(V)klorid [norsk]    PHOSPHORANE, PENTACHLORO- [engelsk]    Fosforpentaklorid [synonym]   molekylformel: Cl5P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Propanoylklorid [norsk]    PROPANOYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Sulfurylklorid [synonym]    Sulfonyldiklorid [norsk]   SULFURYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: Cl2O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Titan(IV)klorid [norsk]    TITANIUM CHLORIDE (TiCl4) (T-4)- [engelsk]    Titantetraklorid [synonym]   molekylformel: Cl4Ti
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Polyvinylklorid [norsk]    PVC [akronym]   Vanlig plaststoff som brukes i bl.a. gulvbelegg, og baderomstapeter. PVC anses av mange som det mest miljøskadelige plaststoffet.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Magnesiumklorid [norsk]    E511 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Magnesiumklorid [norsk]    E511 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Antimon(V)klorid [norsk]    ANTIMONY CHLORIDE (SbCl5) [engelsk]    Antimonpentaklorid [synonym]   molekylformel: Cl5Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metylendiklorid [synonym]    Diklormetan [norsk]   METHANE, DICHLORO-  [engelsk]   molekylformel: CH2Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosfortriklorid [synonym]    Fosfor(III)klorid [norsk]   PHOSPHOROUS TRICHLORIDE [engelsk]   molekylformel: Cl3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Karbonyldiklorid [norsk]    CARBONIC DICHLORIDE [engelsk]    Fosgen, Karbondikloridoksid [synonym]   molekylformel: CCl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kloracetylklorid [norsk]    ACETYL CHLORIDE, CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H2Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kobolt(II)klorid [norsk]    COBALT CHLORIDE (CoCl2) [engelsk]   molekylformel: Cl2Co
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etylentriklorid [synonym]    1,1,2-Trikloretan [norsk]   ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Antimontriklorid [synonym]    Antimon(III)klorid [norsk]   STIBINE, TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: Cl3Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosforyltriklorid [norsk]    PHOSPHORYL CHLORIDE [engelsk]    Fosfor(V)trikloridoksid [synonym]   molekylformel: Cl3OP
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Svoveltetraklorid [norsk]    molekylformel: Cl4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dikloracetylklorid [norsk]    ACETYL CHLORIDE, DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2HCl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Disulfuryldiklorid [norsk]     Svovelpentoksidiklorid [synonym]   molekylformel: Cl2O5S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutyroylklorid [synonym]    2-Metylpropanoylklorid [norsk]   PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Karbontetraklorid [synonym]    Tetraklormetan [norsk]   METHANE, TETRACHLORO- [engelsk]   molekylformel: CCl4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Auraminhydroklorid [synonym]    4,4'-Karbonimidoyl-bis(dimetylanilin) monohydroklorid [norsk]   BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-, MONOHYDROCHLORIDE  [engelsk]   molekylformel: C17H22ClN3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Silisiumtetraklorid [norsk]    SILANE, TETRACHLORO- [engelsk]   molekylformel: Cl4Si
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Sinkammoniumklorid [synonym]    Triammoniumsinkklorid [norsk]   ZINCATE(3-), PENTACHLORO-, TRIAMMONIUM [engelsk]   molekylformel: Cl53H12N3Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kvikksølv(I)klorid [synonym]    Dikvikksølv(I)klorid [norsk]   MERCURY CHLORIDE (HgCl) [engelsk]   molekylformel: Cl2Hg2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
L-cysteinhydroklorid [norsk]    E920 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
L-cysteinhydroklorid [norsk]    E920 [E-stoff]   melbehandlingsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Cetylpyridinumklorid [synonym]    1-Heksadekylpyridiniumklorid [norsk]   PYRIDINIUM, 1-HEXADECYL-, CHLORIDE  [engelsk]   molekylformel: C21H38ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dimetylkarbamoylklorid [norsk]    CARBAMIC CHLORIDE, DIMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C3H6ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dietylaminoetyl-klorid [synonym]    2-Klortrietylamin [norsk]   ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H14ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Guanidin monohydroklorid [norsk]    GUANIDINE, MONOHYDROCHLORIDE [engelsk]   molekylformel: CH6ClN3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
paratoluensulfonylklorid [norsk]    tosyl chloride [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Dietylaminoetylhydroklorid [norsk]    ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL-, HYDROCHLORIDE [engelsk]    2-Klortrietylamin-hydroklorid [synonym]   molekylformel: C6H15Cl2N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Triklormetansulfenylklorid [norsk]    METHANESULFENYL CHLORIDE, TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: CCl4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Distearyldimetylammoniumklorid [norsk]    1-OCTADECANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-OCTADECYL-, CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: C38H80ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Diklortoluen, Benzylidenklorid [synonym]    (Diklormetyl)benzen [norsk]   BENZENE, (DICHLOROMETHYL)- [engelsk]   molekylformel: C7H6Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Cetyldimetylbenzylammoniumklorid [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,1-Dikloretylen, Vinylidenklorid [synonym]    1,1-Dikloreten [norsk]   ETHENE, 1,1-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H2Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-Dikloretylen, Acetylendiklorid [synonym]    1,2-Dikloreten [norsk]   ETHENE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,1´-Dimetyl-4,4´-bipyridiniumdiklorid [norsk]    4,4'-BIPYRIDINIUM, 1,1'-DIMETHYL-, DICHLORIDE [engelsk]    Parakvat [synonym]   molekylformel: C12H14Cl2N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
N-Metylbis(2-kloretyl)aminhydroklorid [synonym]    2-Klor-N-(2-kloretyl)-N-metyletylammoniumklorid [norsk]   ETHANAMINE, 2-CHLORO-N- (2-CHLOROETHYL)-N-METHYL-, HYDROCHLORIDE [engelsk]   molekylformel: C5H12Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap