Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Kodachrome [norsk]    Fabrikknavn på et fargefilmsystem.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Kodak perforering [norsk]    Navn på den type perforeringshull som vanligvis benyttes på kinofilm (rektangulært med avrundede hjørner).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
coavdda; coavddalmas; koda [samisk]    kode [norsk]   (s) 1. (-vdag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune