Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
komme på [norsk]    máksit [samisk]   (vfr) (-vss-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: ollugo dat šaddá, maid mun lean dutnje velggolaš 'hva kommer det på, som jeg er skyldig deg?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
komme på tale [norsk]    ságaid ala šaddat [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
komme på avveie; utgivelse, utseende [norsk]    appearance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no