Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
komme sammen [norsk]    oktaseamet, oktasettet [samisk]   (vfr) etc. boahtit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525:oktaseaskka bodiiga 'de to kom sammen (traff hverandre)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune