Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
kommers [norsk]    ildudeapmi; ildudit [samisk]   (s) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-314: (-m-); 2. 'gjøre kommers (spetakkel)’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kommersielt trykkeri [norsk]    commercial press [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft