Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
komposisjon [bokmål/nynorsk]    Måten et bilde eller et litterært verk er bygd opp på. Et musikkstykke
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc