Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
konkret [bokmål/riksmål/nynorsk]    presis, akkurat fysisk, materiell, tilstede i verden med både posisjon, masse og utstrekning
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
konkret [norsk]     [samisk]   (a) giedagullui leat 'være konkret' //dál galggat leat giedagullui ’nå må du være konkret’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
konkret klasse [norsk]    concrete class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft