Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
kontor [bokmål/riksmål/nynorsk]    lokale der ein gjer papirarbeid. avdeling i ei offentleg verksemd. arbeidsrom
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
kontor [dansk]    kontor
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
kontor [norsk]    kuntuvra [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
postkontor [norsk]    postanstalt [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kontorpakke [norsk]    office pack [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontorsjefen [norsk]    Secretary General of the Storting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
turistkontor [norsk]    azienda di soggiorno [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Regionkontor [norsk]    UDI har seks regionkontorer som blant annet arbeider med mottak av asylsøkere og bosetting av dem som får bli i landet. Regionkontorene ligger i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Arbeidskontor [norsk]    Labour exchange [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
regionvegkontor [norsk]    regional roads department [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Skattefogdkontor [norsk]    Det finnes 18 kontor på fylkesnivå. På vestlandet heter kontorene skattefutkontor. Her behandles arveavgiftssakene i første instans.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Stortingets kontor [norsk]    Constitutional Office [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Internasjonalt kontor [norsk]    International Office  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kontorklient(program) [avløserord]    front-office [norsk]   jf. backoffice
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Statsministerens kontor [norsk]    Office of the Prime Minister [engelsk]
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor [norsk]    SMK [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Det europeiske politikontor [norsk]    European Police Office [engelsk]   Europol [eurojargon]   (EUs desentraliserte organer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
kontortjener(program) (IKT); kontorstøtte (adm.) [avløserord]    back-office [norsk]   jf. front-office
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Kontoret for harmonisering i det indre markedet (varemerker og design) [norsk]    Office for the Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) [engelsk]   KHIM [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen