Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
koppe [norsk]    guhppet [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
kopper [norsk]    smallpox [engelsk]   Alvorlig og epedemisk virus-sykdom med stor dødelighet som ifølge Verdens helseorganisasjon er utryddet fra verden fra 1979. Viste seg som blæreformete utslett som etterlot arr og perioder med feber.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kopper [norsk]    boahkku; boahkkodávda [samisk]   (s) boahkku (-hk-); boahkkodávda (-vdd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)197: dat lea boahku buohcan 'han har hatt kopper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kopper [norsk]    veaiki [samisk]   (s) (-ikk-) (metall)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kopperkis [norsk]    Kopper-jern sulfid, CuFeS2, den mest vanlig kopper-mineral.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
koppernese [norsk]    rosacea [med. el. latin]   Kronisk hudsykdom i ansiktet, ofte kalt acne rosacea. Man kan se et rødt utslett med utydelige grenser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kopper(I)oksid [norsk]    COPPER OXIDE (Cu2O) [engelsk]    Dikopperoksid [synonym]   molekylformel: CU2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap