Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
krokete [norsk]    boalci [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83:boalci (-lcc-) 'krokete ting'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune