Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
ku [bokmål]    (hunndyr) Hunndyr av storfe, (lat. Vacca) Å være dum som ei ku. Hunndyr av en rekke dyrearter, som elg, bøffel, sjøku, hval.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ku []    Den offisielle ISO 639-1-språkkoden for kurdisk.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ku [norsk]    Cow [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ku [japansk]    [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
ku [norsk]    gálddat [kåfjordsamisk]   (som ikke skal kalve)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ku [norsk]    gussa; deaddji [samisk]   (s) gussa (-s-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-162: deaddji (-tnj-) 'individ med stor mage og korte bein'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 167 omtrentlig(e)
kun [norsk]    only [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
kui [norsk]    språk i India
Liste over navn på språk © Språkrådet
kuf [nederlandsk]    koff smakke [norsk]   Kuf Smakke rigget (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
AKU [norsk]    AKU [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
EKU [norsk]    EKU [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SKU [engelsk]    LFE [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kur [norsk]    biccardahttin [samisk]   (s) //gjøre kur til noen //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)156: dat biccardahttá dan nieidda 'han gjør kur til den jenta'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kurs [norsk]    Prisen på et verdipapir eller fondsandel.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
kult [norsk]    bananas [spansk]   En måte å si, kult eller bra.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
kurs [norsk]    course [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
kull [norsk]    Anthrax, -akos [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kule [norsk]    Sphaira [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kube [norsk]    cube [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kult [norsk]    Cult [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kuba [FEIL]    Cuba [norsk]   Men: kubaner el. cubaner, kubansk el. cubansk
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Roku [japansk]    [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Kubi [japansk]    Hals/Nakke [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Kult [norsk]    QLT [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
kunde [norsk]    client [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
kunde [norsk]    customer [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
kunde [norsk]    customer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hyaku [japansk]    100 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ahkku [samisk]    Bestemor [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Lihku [samisk]    Lykke [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
girku [kåfjordsamisk]    kirke [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kutter [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kultur [norsk]    Culture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kursiv [norsk]    italic [engelsk]   (om skrift)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kubisk [norsk]    cubic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kumijo [japansk]    Jo-øvelse med partner
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Kultur [norsk]    vekst av mikroorganismer eller andre levende celler.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
kurare [norsk]    curare [engelsk]   curare [med. el. latin]   Curare er en gruppe av giftstoffer som lammer muskler ved å hindre overføring av nerveimpulser til dem. Giftstoffene ble opprinnelig brukt på pilspisser i søramerika, men noen av dem brukes nå for å få muskulatur til å "slappe av" under kirurgiske inngrep.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Gahkku [samisk]    Kake [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
kusine [norsk]    oabbábealli, oarmbealli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dálku [kåfjordsamisk]    helbreder [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sahkku [samisk]    avkom [norsk]   (s) (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
sátku [samisk]    båtstø [norsk]   (s) (-tkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jievku [samisk]    pleie [norsk]   (s) (-vkk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-330: buori jievkku oažžut (-cc-) 'få god pleie'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kurdisk [norsk]    Kurdish [engelsk]   kur – ku [ISO-koder]   kurdernes språk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   20+ Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   En og ti i Keoladeo hhv. 19. og 21.2. og 60 på vei ut mot Bund Baretha 22.2. Arten var ekstremt vanlig i jordbruksområdene i lavlandet og svært mange ble sett fra bussen på transportstrekningene. Beste dagen var 25.2. underveis mot Ramnagar; denne dagen ble 1000 ind. foreslått på loggen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   50+ Eco Amazonia 3.9., 3 str Eco Amazonia-Pto. Maldonado 6.9., 1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   Common and widespread: seen in good numbers at suitable habitat on a total of 11 days throughout the trip (not recorded in forested areas in western Kenya or at the coast). We did not estimate any number for the species on several days.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kuhegre [norsk]    Cattle Egret [engelsk]   Bubulcus ibis [latin]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kube(n) [norsk]    cube [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
kule(n) [norsk]    ball [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
varsku [FØR]    varsko el. varsku [norsk]   s., v. og interj.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kuklegg [norsk]    boskabahta [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
vuoskku [samisk]    abbor [norsk]   (s) (-sko-); vuskkon
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kurtasje [norsk]    Den godtgjørelse som megler beregner for sitt arbeid ved omsetning av verdipapirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kumaklor [norsk]    2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Acetonylklorbenzylhydroksykumarin [synonym]   molekylformel: C19H15ClO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kumitoat [norsk]    molekylformel: C17H12O5PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ku-møkk [norsk]    Cow-shit [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kuttisme [norsk]    Price cuts in the world of REMA
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kunnskap [norsk]    knowledge [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Kullvåk [norsk]    Common Black-Hawk [engelsk]   Buteogallus anthracinus [latin]   2 str San Isidro-San Vito 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kurvatur [norsk]    kurtosis [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kuldebad [norsk]    cryogenic bath [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kurve(n) [norsk]    curve [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kurkumin [norsk]    E100 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kurkumin [norsk]    E100 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
kuntuvra [kåfjordsamisk]    kontor [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Kursliste [norsk]    Daglig liste over aksje- og obligasjonskursene.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kumafuryl [norsk]    2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Hydroksyoksofurylbutylkumarin [synonym]   molekylformel: C17H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kubbestol [norsk]    Log chair [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kuvending [norsk]    Å kuvende vil si å falle av, jibbe og loffe opp mot vinden for nye halser.
Maritim ordliste © MaritimStart
Kullnonne [norsk]    Dusky Munia [engelsk]   Lonchura fuscans [latin]   10 ind Poring 9. og 10., 5 ind Sukau 14. og 15., 10+ Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kundeemne [norsk]    lead [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kundeemne [norsk]    prospect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kumulativ [norsk]    cumulative [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kulminere [norsk]    kuliminere [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kumitachi [japansk]    Bokken-øvelse med partner
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
kunngjøre [norsk]    announce publicly [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kundebehov [norsk]    customer needs [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
KU/R&D [akronym]    kunstnerisk utviklingsarbeid [norsk]   artistic research and development [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Kuantilope [norsk]    Kongoni (Hartebeest) [engelsk]   Alcelaphus buselaphus [latin]   5 at the Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, 10 at Lake Nakuru 20/11 and further abundant in Masai Mara 29/11 and 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kundekonto [norsk]    customer account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kumulering [norsk]    å føre opp et og samme navn to ganger på en stemmeseddel for å øke sjansen for at denne personen blir valgt. Kumulering er ikke tillatt i Stortings- eller fylkestingsvalg, men har betydning ved kommunevalg. Partiene kan også selv kumulere kandidater ved å føre dem opp to ganger.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
kurettasje [norsk]    curettage [engelsk]   curettage [med. el. latin]   Utskrapning av fremmedlegemer e.l. fra et hulrom ved bruk av et skje- eller løkkeformet redskap (curette). Betegnelsen brukes blant annet om utskrapning av livmor, fjerning av dødt vev rundt en tann eller etter fjerning av en tann.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kulturmelk [norsk]    Loahppemielki [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
kua rauter [norsk]    gussa muhku [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kuldskjær [norsk]    gorremaš [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-199:gánagit 'bli kuldskjær'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kundenummer [norsk]    Et 7-sifret andelseiernummer som er knyttet til kundens/firmaets personnummer/foretaksnummer. Kundens ulike fondsplasseringer er knyttet til dette kundenummeret.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
kundegruppe [norsk]    customer group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kulminering [norsk]    culminating [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kuldemedium [norsk]    cryogen [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kuvertbrød [norsk]    panino [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
kulturcaggi [samisk]    kulturbærer [norsk]   (s) (-kk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
vearredahku [samisk]    misgjerning [norsk]   (s) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kundesegment [norsk]    Inndeling av det totale markedet i definerte kundegrupper (segmenter) med definerte egenskaper eller særtrekk, for eksempel geografiske, sosiale, demografiske eller lignende.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Kumatetralyl [norsk]    2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHALENYL)- [engelsk]    Hydroksytetrahydronaftylkumarin [synonym]   molekylformel: C19H16O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
kunstprodukt [norsk]    Artefactum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Kullfrøeter [norsk]    Variable Seedeater [engelsk]   Sporophila corvina [latin]   2 San Isidro klippe 20/2, 3 Las Cruces 21/2, flere ss + str San Vito-Golfito 22/2, flere str Golfito-San Mateo 23/2, flere Carara 24/2, flere (mørk morf) La Selva 1/3, flere (mørk morf) ss 2/3, flere (mørk morf) Lagarto 7/3 og 8/3, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kullbuelampe [norsk]    Likestrøms lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to kullelektroder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Kunngjøring [norsk]    Announcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kundeservice [norsk]    customer service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ku Klux Klan [norsk]    Klu Klux Klan [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
manan àhkku [samisk]    jeg går til bestemor [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
vuosteháhku [samisk]    motvilje [norsk]   (s) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kunstnerlønn [norsk]    Grant from the government for artists
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kuletusenbein [norsk]    Pill Millipede [engelsk]   Glomeris marginata [latin]   Sett sporadisk i Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kursjustering [norsk]    exchange adjustment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kunnskapsbase [norsk]    knowledge base [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ku-Klux-Klan  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kutteformular [norsk]    Severing Charm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
čalbmeáhkku [kåfjordsamisk]    jordmor [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
njuozogáhkku [kåfjordsamisk]    klappkake [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bihporgáhkku [samisk]    kneppkake [norsk]   (s) (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kurtasjeavgift [norsk]    Avgift meglerne betaler Børsen. Avgiften er bestemt ut fra den kurtasje som meglerne oppnår ved omsetning av børsnoterte verdipapirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
kupong, prøve [norsk]    coupon [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Kunngjøringer [norsk]    Announcements [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kubedefinisjon [norsk]    cube definition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kurtzkes skala [norsk]    skala for nevrologisk vurdering utarbeidet av John Kurtzke i 1955 som den skalaen for uførhetsstatus som EDSS er basert på.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
garjá kráhku [kåfjordsamisk]    kråka kraker [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Kursinformasjon [norsk]    Informasjon om høyeste kjøperkurs, laveste selgerkurs og omsetningskursen for et instrument notert på Børsen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
kunsthøgskolen [norsk]    the Academy [engelsk]   the Institution [synonym]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Kutlingfamilien [norsk]    Gobiidae [latin]   Familie (bl.a. svartkutling, glasskutling, piggkutling, krystallkutling, tangkutling, rødflekket kutling, ulkekutling, spisshalet kutling, sandkutling, leirkutling, mudderkutling, bergkutling)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Kutteflueskvett [norsk]    Hooded Robin [engelsk]   Melanodryas cucullata E [latin]   1 par v/Booberoi State Forest 24.11., 1M Lake Tyrrell 28.11. og 4 Wyperfeld NP 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kullmaurvarsler [norsk]    Black-hooded Antshrike  [engelsk]   Thamnophilus bridgesi [latin]   1 Golfito skogsvei 22/2, 15 Carara 24/2, 2 ss 25/2, 5 ss 11/3, 10 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kundesamlekonto [norsk]    accounts receivable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kulekoordinater [norsk]    spherical coordinates [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kursgevinst/agio [norsk]    Differansen mellom salgs- og kjøpskurs for et verdipapir.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kunstsamlingene  [norsk]    City Art Collections [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kupp, godt kjøp [norsk]    bargain [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
kunngjøringsfil [norsk]    announcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kuleoverflate(n) [norsk]    sphere [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kumulativt utbytte [norsk]    Utbytte som samles opp til senere år.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kunnskapsminister [norsk]    Minister of Education and Research [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
kunstig, tilgjort [norsk]    artificial [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kurveintegral(et) [norsk]    line integral [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kursnoteringsavgift [norsk]    Den årlige avgift som selskaper med børsnoterte verdipapirer betaler for å bli kursnotert på børsen. Avgiftens størrelse er knyttet til aksjekapitalens eller obligasjonslånets størrelse.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
kunnskap, kompetanse [norsk]    know-how [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
kunnskapsforvaltning [avløserord]    knowledge management [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
kubisk Bezier-kurve [norsk]    cubic Bezier curve [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kunderelasjonssystem [norsk]    customer relationship management [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kunstig inseminasjon [norsk]    Deponeringen av spermier i vagina nær livmorhalsen eller direkte i livmoren, ved hjelp av et kateter i stedet for ved samleie. Denne teknikken brukes for håndtere problemer med seksuell prestasjon, for å unngå problemer med interaksjon mellom sædceller og slim for å maksimalisere ytelsen til dårlig sæd og for å bruke donorsæd.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Kunnskapsdepartementet [norsk]    Ministry of Education and Research [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Kunnskapsdepartementet [norsk]    KD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gáica biehku / meahku [kåfjordsamisk]    geita mekrer [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Kultur- og idrettsetaten [norsk]    Agency for Cultural Affairs and Sports Facilities [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Kunsthøgskolen i Bergen [norsk]    Bergen National Academy of the Arts [engelsk]   (uten bestemt artikkel - the)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Kultur- og kirkeminister [norsk]    Minister of Culture and Church Affairs [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
kundeleder / kundekontakt [avløserord]    account manager [norsk]   jf. key account manager
Norske avløserord for importord © Språkrådet
kumulativ rentebetaling [norsk]    cumulative interest payment [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kundeservicerepresentant [norsk]    customer service representative [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kubefunksjoner for Excel [norsk]    Excel Cube Functions [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kuldeteknikk, kryogenikk [norsk]    cryogenics [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Kulturorienteringsprogram [norsk]    Culture orientation program [engelsk]   De fleste overføringsflyktninger som kommer til Norge tilbys et kulturorienteringsprogram hvor de får informasjon om norsk kultur og samfunnsforhold. Programmet har en varighet på 4 dager, 5 timer pr. dag. Det gjennomføres av IOM (International Organization for Migration) på oppdrag fra UDI. Lærerne i programmet er to-kulturelle, dvs de skal ha bodd i Norge en tid og være fra samme land eller område som flyktningene de underviser. Det er et eget program for barn. Som en del av programmet arrangerer IOM også seminarer for kommuner som bosetter de overføringsflyktningene som har gjennomgått programmet. Kommunene får informasjon om flyktningenes bakgrunn og de forhold de kommer fra i transittlandet. IOM tilbyr også skriftlig program til kommunene.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Mun lean nealgi ja goiku [samisk]    Jeg er sulten og tørst [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
sávza bárgu ja meahku [kåfjordsamisk]    sauen breker [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kunnskap; viten, kjennskap [norsk]    knowledge [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kunne ta opp, ha plass til [norsk]    accommodate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Kunst- og håndverkskolen  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kultur- og utdanningskomiteen [norsk]    Standing Committee on Education and Cultural Affairs [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Kultur- og kontorbygg Oslo KF [norsk]    Municipal Undertaking for Cultural and Office Buildings [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Kultur- og kirkedepartementet [norsk]    Ministry of Culture and Church Affairs [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet [norsk]    KKD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kultur- og kirkedepartementet  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kundesenter, kundetelefon, ringesenter [avløserord]    call center / call centre [norsk]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
kunnskap (basert på overlevering) [norsk]    lore [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kunngjøre ved oppslag; kunngjøres ved oppslag [norsk]    notice shall be posted [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
kutte av, rive av; bryte; skille ut, skille fra [norsk]    sever [engelsk]   [sevø] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kule, mikrokule, mikrosfære, nodul, knoll, perle [norsk]    bead [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kunstnerisk leder (teater m.m.); grafisk formgiver (rekl.); reklamesjef (arb.liv) [avløserord]    art director / AD [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet