Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
l [forkortelse/akronym]    liter [norsk]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 5636 omtrentlig(e)
LO [norsk]    Federation of Trade Unions
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
OL [norsk]    Olympic games
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Le [norsk]    Ikke vindutsatt posisjon - Det vil si bak vindbeskyttende objekter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lo [norsk]    Vindutsatt posisjon.
Maritim ordliste © MaritimStart
LF [norsk]    (Low Frequency). Lave frekvenser.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
LO [akronym]    scrappeside [norsk]   Layout [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
cl [forkortelse/akronym]    centiliter [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
dl [forkortelse/akronym]    desiliter [norsk]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
hl [forkortelse/akronym]    hektoliter [norsk]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LO [forkortelse/akronym]    Landsorganisasjonen [norsk]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ml [forkortelse/akronym]    milliliter [norsk]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
XL [forkortelse/akronym]    extra large [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LO [akronym]    Landsorganisasjonen i Norge [norsk]   Landets største hovedorganisasjon for arbeidstakere med 26 tilsluttede fagforbund og noe over 800 000 medlemmer.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Le [norsk]    Den kant vinden blåser til.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lo [norsk]    Den retningen vinden blåser fra.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
LP [akronym]    Luff Perpendicular [engelsk]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
LH [akronym]    Hormonet som gir signal om at egget skal modnes og deretter gå i eggløsning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
LH [akronym]    Luteiniserende hormon [norsk]   fremkaller eggløsningen
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
le [norsk]    boagustit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
li [norsk]    gomu [samisk]   (s) * (-bmo) 'svært bratt li' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)176: bohccot eai báito gobmos vuolás deaddilit 'reinsdyra lar seg ii drive nedover den bratte lia'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
all [engelsk]    alt [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lue [norsk]    cap [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
ull [norsk]    wool [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bal [ISO-koder]    balutsji [norsk]   Baluchi [engelsk]   språk i Afghanistan, Iran og Pakistan
Liste over navn på språk © Språkrådet
ful [ISO-koder]    fulfulde [norsk]   Fulah [engelsk]   språk i Vest-Afrika
Liste over navn på språk © Språkrådet
gil [ISO-koder]    kiribatisk [norsk]   Gilbertese [engelsk]   språket i Kiribati (stat i Stillehavet)
Liste over navn på språk © Språkrådet
luo [norsk]    Luo [engelsk]   luo [ISO-koder]   språk i Kenya og Tanzania
Liste over navn på språk © Språkrådet
SSL [norsk]    Secure Socket Layer er en protocol som overfører data i kryptert form.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
LOL [forkortelse]    Laugh out loud [engelsk]   Chat: spiller som responderer til god humor fra en annen spiller eller som ironiserer over egen ulykke, veldig vanlig.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Bil [norsk]    Car [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dal [norsk]    Valley [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jul [norsk]    Christmas [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lia [norsk]    The mountainside [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Liv [norsk]    Life [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lun [norsk]    Sheltered [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lyd [norsk]    Sound [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Oil [engelsk]    Olje [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sol [norsk]    Sun [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
AOL [akronym/fork.]    Dette er en referanse til brukerne fra America Online (de har aol.com-adresser), de var den første store kommersielle ISPen, og deres brukere ble beryktet for sine "me too!!!!!!!!"-artikler. "me too" ser du også iblant på norske grupper, og AOL betyr akkurat det samme.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
LOL [akronym/fork.]    Laughing Out Loud, evt. Ligger Og Ler.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
:-l [emotikon/smiley]    y.a.s. [engelsk]   y. a. s.
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Lik [norsk]    Ytterkantene av seilene.
Maritim ordliste © MaritimStart
LAN [norsk]    Forkortelse for Local Area Network (lokalt nettverk). Nettverk som transporterer data mellom datamaskiner og andre enheter i nettverket. Nettverket er av forholdsvis begrenset omfang, vanligvis begrenset til samme bygning. I motsetning til WAN - Wide Area Network. Se også internt nettverk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
LMS [norsk]    Et LMS (Learning Management System) er et utvalg av verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem. Verktøyene er teknisk integrert i en felles omgivelse med en felles database, og har derfor delt tilgang til dokumenter, statusinformasjon og annen informasjon. De er videre presentert gjennom et enhetlig webbasert brukergrensesnitt, hvor de opptrer visuelt og logisk konsistent overfor brukeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
SSL [norsk]    Forkortelse for Secure Socket Layer. En nettverksprotokoll som brukes for å sette opp krypterte forbindelser. Brukes for eksempel av mange websider der kredittkortinformasjon og lignende innhentes. En webadresse som krever SSL starter med https i stedet for http.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
URL [norsk]    URL står for Uniform Resource Locator, og er kort fortalt adresseringen av ressurser på Internett.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
hul [norsk]    Cavus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
gul [norsk]    Flavus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lim [norsk]    Kolla [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
gul [norsk]    Luteus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
del [norsk]    Pars, partis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
pil [norsk]    Sagitta, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liv [norsk]    Vita , -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ål [norsk]    Anguilla anguilla [latin]   katadrom (beinfisker, ålefisker, ålefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lyr [norsk]    Pollachius pollachius [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
del [norsk]    section, part [engelsk]   tronçon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ål [norsk]    eel [engelsk]   anguille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lyr [norsk]    pollack [engelsk]   lieu jaune [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lam [norsk]    lamb [engelsk]   agneau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leg [engelsk]    lår [norsk]   cuisse [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ail [fransk]    hvitløk [norsk]   garlic [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
LAN [norsk]    Local Area Network Et lokalt datanettverk.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
LCD [norsk]    Liquid Crystal Display
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
LED [norsk]    Light Emitting Diode. En diode som sender ut lys når den leder strøm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lux [norsk]    (lx). Enhet for belysning (= lumen/m2).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lys [norsk]    Betegnelse på den delen av det elektromagnetiske spekteret som oppfattes av øyet som synlig lys. I film/fotosammenheng utvides området til også å omfatte stråler som gir endringer i emulsjonen ved eksponering.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
mil [norsk]    milli tomme = 1/1000 tomme.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
PAL [norsk]    Betegnelse på det europeiske farge-TV systemet (Phase Alternation Line).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
TDL [norsk]    ( Trusted Device List ) En liste over sikrede enheter som tillates benyttet ved avspilling av en film.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
hel [norsk]    entire [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lim [norsk]    glue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lap [engelsk]    fang; runde; etappe; sluke; slikke i seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lag [norsk]    layer [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lid [engelsk]    lokk; øyelokk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lag [norsk]    strata [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pil [norsk]    arrow [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fil [norsk]    file [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
LVM [akronym]    behandleren av logiske dataområder [norsk]   Logical Volume Manager [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
url [engelsk]    nettadresse, internettadresse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AAL [norsk]    AAL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACL [engelsk]    tilgangskontrolliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lyd [norsk]    audio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BPL [norsk]    BPL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CAL [engelsk]    klientadgangslisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CRL [norsk]    CRL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CTL [engelsk]    sertifikatklareringsliste (CTL), sertifikatklareringsliste (CTL - Certificate Trust List) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DDL [engelsk]    DDL (data definition language), DDL [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DLL [engelsk]    DLL, DLL (bibliotek for dynamiske koblinger), DLL [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DSL [engelsk]    DSL (Digital Subscriber Line) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil [norsk]    file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil [norsk]    File [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
GAL [engelsk]    global adresseliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
HAL [norsk]    HAL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
HCL [engelsk]    liste over kompatibel maskinvare, liste over kompatibel maskinvare (HCL) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LAN [engelsk]    LAN, lokalnett (LAN), lokalnett (LAN) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lag [norsk]    layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LBA [norsk]    LBA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LCP [norsk]    LCP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LIP [engelsk]    LIP, LIP [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
log [engelsk]    logg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lot [engelsk]    parti [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LPD [norsk]    LPD [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LPR [norsk]    LPR [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PAL [engelsk]    PAL (Phase Alternating Line), PAL [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LFE [norsk]    SKU [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SQL [norsk]    SQL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SSL [norsk]    SSL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mal [norsk]    template [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
TTL [norsk]    TTL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
URL [engelsk]    URL, URL-adresse, URL [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WDL [engelsk]    WDL, WDL [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XML [norsk]    XML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XSL [norsk]    XSL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lag [norsk]    bed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dal [norsk]    ravine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
LRW [akronym]    flytende radioaktivt avfall [norsk]   liquid radioactive waste [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
mal [norsk]    Template [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
hel [norsk]    integral [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
lem [norsk]    bank [svensk]   (på lasteplan, tilhenger)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hel [norsk]    entire [engelsk]   (funksjon/function)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
PDL [akronym]    Sidebeskrivelsesspråk [norsk]   Page Description Language [engelsk]   Et sidebeskrivelsesspråk (PDL) spesifiserer oppsettet og innholdet på en utskrevet side. Hewlett Packards PCL (Printer Control Language) og Adobes Postscript er de to mest brukte sidebeskrivelsesspråkene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
PCL [akronym]    Printer Control Language [engelsk]   Printer Control Language ble utviklet av Hewlett-Packard for at deres skrivere skulle kunne styres av ulike programmer. PCL brukes også av andre skriverprodusenter, inkludert OKI Printing Solutions.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
lue [norsk]     lue el. luve [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ADL [forkortelse/akronym]    activities of daily living [engelsk]   begrep mye brukt i omsorgstjenesten, som betegner en persons evne til å klare dagligdagse gjøremål som personlig hygiene, matlaging, renhold etc.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ALL [forkortelse/akronym]    akutt lymfatisk leukemi [norsk]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AML [forkortelse/akronym]    arbeidsmiljøloven [norsk]   (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AML [forkortelse/akronym]    akutt myelocyttisk leukemi [norsk]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ASL [forkortelse/akronym]    american sign language [engelsk]   amerikansk tegnspråk
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
cal [forkortelse/akronym]    kalorier [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
DSL [forkortelse/akronym]    digital subscriber line [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GPL [forkortelse/akronym]    General Public License [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
KRL [forkortelse/akronym]    Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap [norsk]   (navnet endret i 2001 fra Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LMD [forkortelse/akronym]    Landbruks- og matdepartementet [norsk]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LOL [forkortelse/akronym]    laugh out loud / laughing out loud [engelsk]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LTL [forkortelse/akronym]    litauiske litas [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Luk [forkortelse/akronym]    Lukas-evangeliet [norsk]   (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LVL [forkortelse/akronym]    latviske lat [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
URL [forkortelse/akronym]    uniform resource locator [engelsk]   (Internett-adresse)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
XML [forkortelse/akronym]    extensible markup language [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sal [forkortelse]    Salmenes bok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mal [forkortelse]    Malaki [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Luk [forkortelse]    Lukas [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Gal [forkortelse]    Paulus' brev til galaterne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fil [forkortelse]    Paulus' brev til filipperne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kol [forkortelse]    Paulus' brev til kolosserne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bil [norsk]    macchina [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
øl [norsk]    birra [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
ål [norsk]    anguilla [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Lik [norsk]    (seil) De ytre kantene av et seil.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lus [norsk]    Ulltråder eller kassettstrimler som festes til seilet for å vise hvordan luftstrømmen beveger seg langs seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
LUF [akronym]    En tilstand hvor follikkelen ikke sprekker slik at egget kommer ut, som ved en normal eggløsning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
ADL [akronym]    Aktiviteter i dagliglivet [norsk]
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
ADL [akronym]    Allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]   - funksjoner i dagliglivet som voksne klarer å utføre. Handikap når det gjelder ADL er et nødvendig kriterium for demens. ADL-reduksjon er derfor en viktig diagnostisk markør for begynnende kognitiv funksjonsnedsettelse. Man skiller ofte mellom instrumentell og personlig ADL (IADL og PADL).
Demensordliste © Pfizer AS
Gel [norsk]    En klebrig gele-lignende substans som brukes som glidemiddel på ordinære plastkateter
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
HDL [med. el. latin]    kolesterol [norsk]   Betegnelse på et protein som binder kolesterol i kroppen. HDL-kolesterolet betegnes som det "snille" kolesterolet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
LDL [med. el. latin]    Lipoprotein som binder kolesterol og triglyserider. Det "farlige" kolesterolet er bundet til LDL. LDL er ett av produktene fra spaltning av VLDL. Man mener at forholdet mellom VLDL og LDL kan fortelle noe om risikoen for utvikling av arteriosklerose.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
LOL [slang]    le høyt [norsk]   Laughing Out Loud [engelsk]   Sannsynligvis den slang-forkortelsen som nå er mest allment kjent. Avarter av LOL er bl.a. ROTFL ( «Rolling On The Floor Laughing») og BWL ( «Bursting With Laughter»).
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
L8R [slang]    senere [norsk]   Later [engelsk]   See you later - Vi sees senere
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
lag [slang]    betegnelse på dårlig nettforbindelse, dårlig kontakt mellom klient og server slik at brukeren opplever det han / hun driver med på som "hakkete".
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
IRL [slang]    I det virkelige liv [norsk]   In Real Life [engelsk]
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
LNG [akronym]    Kondensert naturgass [norsk]   Liquefied Natural Gas [engelsk]   Naturgass som er kondensert til væske ved senking av temperatur.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
LPG [akronym]    Liquefied Petroleum Gases [engelsk]   Hovedsakelig propan- (C3H8) og butangass (C4H10) omgjort til flytende form ved trykkøkning eller nedkjøling.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
NGL [akronym]    Natural Gas Liquids [engelsk]   Samlebegrep for petroleumskvalitetene etan, propan, isobutan, normal butan og nafta. Delvis flytende ved normalt trykk.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
L8R [slang]    Senere [norsk]   later [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
BBL [slang]    Be back later [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
LOL [slang]    Ler høyt [norsk]   laug out loud [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
LDR [slang]    Avstandsforhold [norsk]   long distanse relationship [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
IRL [slang]    I det virkelige liv [norsk]   in real life [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
GAL [slang]    Få det et liv [norsk]   get a life [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Lue [norsk]    Gahpir [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
lom [norsk]    goalsi [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lus [norsk]    dihkki [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lam [norsk]    guppar [kåfjordsamisk]   (fjorårslam); (pl.: gubbarat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lik [norsk]    liika; rumaš [samisk]   (s) liika (-ikk-); rumaš (-pmaš-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lim [norsk]    dapmi [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114 (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
liv [norsk]    heagga [samisk]   (s) (-kk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: eatni heakkas 'i mors liv, fra mors liv av'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lyd [norsk]    jietna [samisk]   (s) (-n-) //guhaidit 'lage hule lyder’ (om sel)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mal [norsk]    mál'le [samisk]   (s) (-ll-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bull [norsk]    Et "Bull Market" er et uttrykk for et marked med stigende kurser. Bear Market angir et marked med synkende tendens.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Link [norsk]    Sparing som er spesielt gunstige for deg som betaler .
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
lace [engelsk]    blonde [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fell [norsk]    cast off /bend off /fasten off [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fell [norsk]    take in / decrease [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
loop [engelsk]    hempe [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lang [norsk]    long [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
legg [norsk]    pleat [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
loop [engelsk]    løkke [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
loop [engelsk]    maskebue [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
mål [norsk]    measurment [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
ball [engelsk]    nøste [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
last [engelsk]    siste, slutt med [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
sjal [norsk]    scarf [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
left [engelsk]    venstre [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
luba [norsk]    Luba [engelsk]   språk i Kongo
Liste over navn på språk © Språkrådet
HTML [norsk]    Hyper Text Markup Language et språk som blir brukt til å lage websider.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
PERL [norsk]    Practical Extraction and Reporting Language, programmerings språk brukt for å lage CGI programmer.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
Call [norsk]    Call [engelsk]   Når en spiller bestemmer seg for å se den forrige innsatsen.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
SAML [forkortelse]    Security Assertion Markup Language [engelsk]   en standard for deling av sikkerhetsinformasjon
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
SPML [forkortelse]    Service Provisioning Markup Language [engelsk]   OASIS spesifisert XML basert protokoll som beskriver innhold og prosess for å spesifisere ”provisioning” tjenester
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
seil [norsk]    sail [engelsk]   sejl [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
køl [dansk]    kjøl [norsk]   keel [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
hull [engelsk]    skrog [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Hill [engelsk]    Bakke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bål [norsk]    Bonfire [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lift [engelsk]    Heis [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Hval [norsk]    Whale [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Soil [engelsk]    Jord [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Love [engelsk]    Kjærlighet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Laft [norsk]    Cogged joint [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Laks [norsk]    Salmon [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lego [norsk]    Toy consisting of plastic building bricks
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lett [norsk]    Easy/ light [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Line [norsk]    Line [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ljå [norsk]    Scythe [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lodd [norsk]    Weight [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lokk [norsk]    Cover, lid [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
LOOC [norsk]    Olympic organization
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ludo [norsk]    Ludo [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lurt [norsk]    Smart [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lyst [norsk]    Delight / desire [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Løk [norsk]    Onion [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Late [engelsk]    Sent [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Smil [norsk]    Smile [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Stol [norsk]    Chair [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Wall [engelsk]    Vegg [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Real [engelsk]    Virkelig [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
liga [spansk]    Sammenligning og konkurranse. Andre ord som brukes eller raeliterte ord: talla, competencia, match.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
HTML [akronym/fork.]    HyperText Markup Language.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
lewd [engelsk]    >;-> [emotikon/smiley]   Winky and devil combined. A very lewd remark was just made.
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
girl [engelsk]    8:-) [emotikon/smiley]   User is a little girl
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
girl [engelsk]    :-)-8 [emotikon/smiley]   User is a Big girl
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Bill [engelsk]    (8-o [emotikon/smiley]   It's Mr. Bill!
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
lips [engelsk]    :-9 [emotikon/smiley]   User is licking his/her lips
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
lips [engelsk]    :-x [emotikon/smiley]   "my lips are sealed" smiley
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Fall [norsk]    Tauverk til å heise de ulike seiltyper opp i masta. Dette tauet må tåle store påkjenninger og er som regel dobbelflettet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Hæl [norsk]    Avsluttende del av kjølen, ofte forlenget akterover som beskyttelse for proppelen og støttelager for rorets underkant.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lask [norsk]    Flatt tre - el. metallstykke som forbinder to sammenstøtende bord-, bjelke- el. skinne ender i lengderetningen.1. (mar.), Eldeskjøt i en seilsduk. Ikke vind-utsatt posisjon, bak vindbeskyttende/ hindrende objekter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lens [norsk]    Seiling med vinden inn bakfra.
Maritim ordliste © MaritimStart
Logg [norsk]    Av eng. 'trestykke, treblokk', farts - og distansemåler på skip. Tre hovedtyper: håndlogg (består av loggflyndre og loggline på rull), slepelogg (patentlogg, hakkebrettlogg) og undervannslogg. Hastighetsmåler i en båt.
Maritim ordliste © MaritimStart
lege [norsk]    doctor [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
HTML [norsk]    Fork. for Hypertext Markup Language. Språk som benyttes for å skrive webdokumenter. Det aller meste vi ser av nettsider når vi surfer på Internett er laget i HTML. HTML er et standardisert språk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
xDSL [norsk]    (DSL = Digital Subscriber Line) Samlebegrep for ulike bredbåndsteknologier som benytter de eksisterende telefonlinjene (kobberkabel). Inkluderer ADSL, SDSL og VDSL.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
land [engelsk]    grunn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lift [engelsk]    heis  [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leie [norsk]    rent [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
sell [engelsk]    selge [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
loss [engelsk]    tap [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
EMPL [eurojargon]    sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling [norsk]   Employment, Social Affairs and Equal Opportunities [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
list [engelsk]    fortegnelse [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Bill [engelsk]    lovforslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
kull [norsk]    Anthrax, -akos [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
ledd [norsk]    Arthron, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fugl [norsk]    Avis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lår [norsk]    Femur, -oris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lapp [norsk]    Lobus [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
luft [norsk]    Pneuma, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
negl [norsk]    Unguis, -is [latin]   (gresk syn.: Onyx)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
seil [norsk]    Velum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ling [engelsk]    Lange  [norsk]   Molva molva [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Lyr  [norsk]    Pollack [engelsk]   Pollachius pollachius [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Laue [norsk]    Alburnus alburnus [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laks [norsk]    Salmo salar [latin]   anadrom (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lake [norsk]    Lota lota [latin]   ferskvann (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
lås [norsk]    S1/2 [sikkerhetskode]   Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Hail [engelsk]    Salve (plural salvete) [latin]   welcome
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asyl [norsk]    Den som kommer inn under definisjon av flyktning ette..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Lama [norsk]    Lama [engelsk]   Lama glama  [latin]   (Domestisert form av Guanaco, Guanako Lama guanicoe) Regelmessig i Andesfjellene
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lion [engelsk]    Løve [norsk]   Panthera leo [latin]   1 female was seen from the bus when we arrived at Masai Mara 28/11 and the following days (29/11 and 30/11) we saw a pack of 8 Lions inside the reserve (including 3 cubs).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lama [norsk]    Llama [engelsk]   Lama glama [latin]   Domestiserte dyr: Humahuaca Rd 16. og 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bril [engelsk]    slettvar [norsk]   barbue [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ling [engelsk]    lange [norsk]   lingue [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lake [norsk]    burbout, eelpout [engelsk]   lotte [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
loup [fransk]    havabbor [norsk]   sea bass [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
laks [norsk]    Atlantic salmon [engelsk]   saumon [atlantique] [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lår [norsk]    haunch [engelsk]   cuissot [fransk]   (lårsteik)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lår [norsk]    haunch [engelsk]   gigue [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
veal [engelsk]    kalv [norsk]   veau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fugl [norsk]    poultry [engelsk]   volaille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
kål [norsk]    cabbage [engelsk]   chou [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
løk [norsk]    onion [engelsk]   oignon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leek [engelsk]    purre [norsk]   poireau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lime [engelsk]    lime, grønn sitron [norsk]   citron vert [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
miel [fransk]    honning [norsk]   honey [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lcos [norsk]    (Liquic Crystal On Silicone) 3-chip LCD teknologi der lys reflekteres i chipene (panelene) . Aktive piksler dreier P-polarisert lys til S-polarisert. P-polarisert lys blir forkastet, slik at kun S-polarisert lys projiseres. Brukes bl.a. i D-ILA og i Sony’s 4k-projektor
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
logo [norsk]    Den grafiske utformingen av et firmamerke.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
link [norsk]    lenke, peker, kopling [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
live [norsk]    direktesendt, direkte [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
mail [norsk]    e-post, e-brev, e-melding [avløserord]   jf. e-mail
Norske avløserord for importord © Språkrådet
reol [avløserord]    rack [norsk]   (mus., IKT, allment)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
rail [norsk]    takreling, takholder (tekn.); reling (allment) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gull [engelsk]    måke, måse [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
hail [engelsk]    anrop [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
hull [engelsk]    skrog [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
idol [engelsk]    idol, avgudsbilde [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
boil [engelsk]    byll; kok; koke, syde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dual [engelsk]    dobbelt; todelt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
like [norsk]    equally [engelsk]   (f.eks: like snill som før)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fail [engelsk]    mislykkes; svikte; stryke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feil [norsk]    fault [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fuel [engelsk]    drivstoff, drivmiddel; brensel, fyringsolje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hail [engelsk]    hagle; praie, anrope; hilse, ta imot [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leaf [engelsk]    blad [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leap [engelsk]    hopp, sprang; hoppe; hoppe over [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lest [engelsk]    for at ….. ikke, av frykt for at [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
loom [engelsk]    noe truende kommer tilsyne, dukke opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lore [engelsk]    kunnskap (basert på overlevering) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
loss [engelsk]    tap; savn; bortgang, død [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
poll [engelsk]    avstemning; valg, avgi stemme; gallup [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
soil [engelsk]    jord, jordsmonn; grobunn; skitne til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lår [norsk]    thigh [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
veil [engelsk]    slør, dekke, forheng; tilsløre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vial [engelsk]    sylinderisk beholder for flytende medisin [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
wall [engelsk]    mur; vegg; gjerde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bell [engelsk]    varsel, signal [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil [norsk]    bug [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cell [engelsk]    celle [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil [norsk]    error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fail [engelsk]    mislykkes, feile [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fyll [norsk]    fill [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logg [norsk]    history [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kall [norsk]    invocation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kill [engelsk]    drepe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
line [engelsk]    linje, strek [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
link [engelsk]    lenke, henvising, -kjede, -referanse, -snarvei, -lenke [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
link [engelsk]    (lage en) lenke, sammenkjede [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
list [engelsk]    liste [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
load [engelsk]    belastning [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
load [engelsk]    åpne, hente (inn), laste (inn) [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lås [norsk]    lock [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
loop [engelsk]    løkke, sløyfe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mail [engelsk]    post, e-post, brev, e-brev [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mail [engelsk]    sende [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
poll [engelsk]    prøve [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lese [norsk]    read [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mål [norsk]    target [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tool [engelsk]    verktøy [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
smal [norsk]    condensed [engelsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 3. smalest / 7. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
smal [norsk]    narrow [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
luke [norsk]    weed [engelsk]   (beskjære)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
BAML [norsk]    BAML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    bug [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    kalle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    anrop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    ringe opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call [engelsk]    Ring opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cell [engelsk]    celle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lukk [norsk]    Close [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DACL [engelsk]    DACL, DACL (discretionary access control list) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mål [norsk]    destination [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dial [engelsk]    ringe opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    failure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gull [norsk]    Gold [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logg [norsk]    history [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logg [norsk]    History Log [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
HTML [engelsk]    HTML, HTML [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logg [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LCID [norsk]    LCID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LDAP [engelsk]    LDAP, LDAP [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lead [engelsk]    kundeemne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
line [engelsk]    linje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
link [engelsk]    koble [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
list [engelsk]    liste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
list [engelsk]    liste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
list [engelsk]    liste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
load [engelsk]    belastning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logo [norsk]    logo [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loop [engelsk]    gjenta [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loop [engelsk]    gjenta [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MSIL [engelsk]    MSIL (Microsoft Intermediate Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OPML [norsk]    OPML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pall [norsk]    pallet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Perl [norsk]    Perl [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pool [engelsk]    pulje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pull [engelsk]    hente [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reol [norsk]    rack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SACL [norsk]    SACL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SGML [norsk]    SGML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SMIL [engelsk]    SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Soul [norsk]    Soul [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mål [norsk]    target [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mål [norsk]    target [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
toll [engelsk]    nummer med avgift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tool [engelsk]    verktøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WHQL [norsk]    WHQL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WSDL [norsk]    WSDL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XAML [engelsk]    XAML, XAML [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XrML [norsk]    XrML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
null [norsk]    zero [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
null [norsk]    zero [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lake [norsk]    brine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fall [norsk]    dip [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dual [engelsk]    dobbel [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ligg [norsk]    foot wall [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lags [engelsk]    ligger etter, forsinket [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
limb [engelsk]    skjenkel [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sill [engelsk]    lagergang [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lean [engelsk]    tynn, med lav konsentrasjon av [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
link [engelsk]    sammenføyning, feste, sammenføye, koble sammen, sammenkobling, sammenbinding, binde sammen etc. [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
loss [engelsk]    tap [norsk]   spenningstap etc.
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pawl [engelsk]    tapp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seal [engelsk]    forsegling, tett tillukking, tetning, tetningsring, forsegle, tett tillukke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
STEL [akronym]    korttidseksponeringsgrense [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vial [engelsk]    glass [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lots [svensk]    los, veileder [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
curl [engelsk]    curl(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ball [engelsk]    kule(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
like [norsk]    even [engelsk]   (adj.) (jevn)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
line [engelsk]    linje(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
real [engelsk]    reell [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
lodd [norsk]    intetkjønn [FEIL]   er hankjønn; Det er min lodd her i livet (ikke «mitt lodd»)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
feil [norsk]    bare feilene i bestemt flertall [FØR]   får denne bøyningen: feilen, feil, feila/feilene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
list [norsk]    (golvlist, taklist) (liste utgår; bare list skal føres opp i ordbøker med fordeling på list- og liste- i sms.)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
løy [norsk]    laug/løy [FØR]   (gjeldende former blir ljuge - løy, lyge - løy og lyve - løy; jf. juge)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rugl [norsk]    rugl el. ruggel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tall [norsk]     tal el. tall [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ADSL [forkortelse/akronym]    asymmetric digital subscriber line [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
html [forkortelse/akronym]    hyper text markup language [engelsk]   det er vanligere å bruke versaler: HTML)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LMAO [forkortelse/akronym]    laughing my ass off [engelsk]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lø. [forkortelse/akronym]    lørdag [norsk]   (forkortelser for ukens dager skal ifølge Språkrådet ha to bokstaver)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ROFL [forkortelse/akronym]    rolling on floor laughing [engelsk]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
VPFL [forkortelse/akronym]    verdipapirfondloven [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joel [norsk]    Joel [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
løk [norsk]    cipolla [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Gjel [norsk]    Store elvenedskjæringer i fjellgrunnen dannet under isavsmeltingen. Breelver under høyt trykk har rent under isen og erodert i fjellgrunnen. Nedskjæringene kan være V-formet i tverrprofil eller ha loddrette vegger. Kalles også kanjon.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Leir [norsk]    Betegnelse på bergartsfragmenter mindre enn 0,002 mm i diameter (0,002 mm = 2/1000 mm = 2µ). Se også: leire og kvikkleire
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Asyl [norsk]    fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse. Asyl gir også visse rettigheter under oppholdet i asyllandet. Utlendinger som innvilges asyl i Norge, får status som flyktning.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Fall [norsk]    Line eller wire som er festet i toppen av et seil og brukes til å heise seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lens [norsk]    Seilas med vinden bakfra. Platt lens
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Logg [norsk]    Hastighetsmåleren i båten.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
IADL [akronym]    Instrumentelle allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]   Eksempler: gjøre innkjøp, holde styr på penger, lage mat, passe på egen medisinering
Demensordliste © Pfizer AS
PADL [akronym]    Personlige allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]   Eksempler: kle på seg, spise, personlig hygiene, kontinens, bevege seg/være oppegående
Demensordliste © Pfizer AS
Luna [norsk]    Moony [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
oral [med. el. latin]    -som er i munnen eller hører munnen til
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Legg [norsk]    et bestemt antall sider plassert i riktig rekkefølge på et falset trykkark.
Grafisk ordliste © Grøset
FOFL [slang]    Ruller på gulvet og ler [norsk]   falling on the floor laughing [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
DRQL [slang]    Det er kult [norsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
LMAO [slang]    Ler rompa av meg [norsk]   laugh my ass off [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Gull [norsk]    E175 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Gull [norsk]    E175 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Derivatordliste © Oslo Børs
Leve [norsk]    Eallit [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
stol [norsk]    beaŋka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lås [norsk]    lássa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
line [norsk]    liidna, liidnaváđđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
laks [norsk]    luossa [kåfjordsamisk]   (fisket i sjøen); (pl.: luosat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bål [norsk]    sájošdolla [samisk]   (s) (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fugl [norsk]    loddi [samisk]   (s) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ledd [norsk]    ladas [samisk]   (s) (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lett [norsk]    geahpas; álki; healpu [samisk]   (a) geahpas (-hppas-, geahppa ~ geahpasis), dvs. ’ikke tung’; álki (-), att álkis, dvs. ’ikke vanskelig’; healpu
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
like [norsk]    ovtta [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: soai leaba buohcan ovtta guhku 'de har vært syke like lenge' //ovtta buorit 'like gode'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lime [norsk]    dabmet [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: //dál oažžut dabmet poastamearkka 'Nå kan du klistre på frimerke'; liibmet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ljå [norsk]    liššá [samisk]   (s) (-šš-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lykt [norsk]    liktu; likta [samisk]   (s) liktu (-vtt-); likta (-vtt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lysk [norsk]    snjiska [samisk]   (s) //NL403: (-skk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Andel [norsk]    En eierandel i et fond. Gir eierskap i samtlige verdipapirer som fondet eier.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Libor [norsk]    London Interbank Offered Rate, dvs. den renten en bank er villig til å låne ut penger til en annen bank på.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Letra [spansk]    [LET-ra] Sangvers
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Fenol [norsk]    PHENOL [engelsk]    Karbolsyre [synonym]   molekylformel: C6H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
akryl [norsk]    acrylic [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
liten [norsk]    small [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lomme [norsk]    pocket [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
latin [norsk]    Latin [engelsk]   lat – la [ISO-koder]   språket i det gamle Romerriket har romanske språk som datterspråk
Liste over navn på språk © Språkrådet
tamil [norsk]    Tamil [engelsk]   tam – ta  [ISO-koder]   språk i Tamil Nadu i India og på Sri Lanka
Liste over navn på språk © Språkrådet
XACML [forkortelse]    Extensible Access Control Markup Language [engelsk]   et språk for spesifikasjon av aksess til informasjon på internett
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Panel [norsk]    Antall panel/kommunikasjonsflater som trengs for å nå en ønsket dekning.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
lodja [norsk]    Klinkerbygget med kjøl senere ca. 1550 Kravell bygget av furu, Råseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
sabel [norsk]    sword, sabre [engelsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bobil [norsk]    Dormobile [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bydel [norsk]    Part of town [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Drill [norsk]    Dance routine in a parade
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kabel [norsk]    Cable [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lefse [norsk]    Thin pancake of rolled dough
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Leppa [norsk]    The lip [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lomme [norsk]    Pocket [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lompe [norsk]    Pancake of rolled dough, thinner than LEFSE
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lotto [norsk]    Lotto [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lufta [norsk]    The air [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lurke [norsk]    Sneak [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Låve [norsk]    Barn [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skavl [norsk]    Snowdrift [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ladle [engelsk]    Sleiv [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Snill [norsk]    Kind, nice [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Speil [norsk]    Mirror [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Spill [norsk]    Play / game [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Støl [norsk]    Muscle-bound / mountain pasture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Troll [norsk]    Figure from Norwegian fairytales
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
løgn [norsk]    feca [spansk]   Løgn(er), et falsk argument. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Fequero(a), cuento, cuentero.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
metal [spansk]    pistol, håndvåpen [norsk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
angel [engelsk]    O:-) [emotikon/smiley]   User is an angel (at heart, at least)
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Kjøl [norsk]    Av (norrønt kjolr), konstruksjonsdel i midtlinjen av et fartøys bunn, går fra stevn til stevn. Strekke kjøl; begynne bygging av et skip.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lense [norsk]    Øse, pumpe tom. 1. (mar.), Seile rett eller omtrent rett unna vinden..
Maritim ordliste © MaritimStart
Loffe [norsk]    Endre kursen mot vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Logge [norsk]    Bestemme et skips fart ved hjelp av logg; føre inn i loggbok, samle, registrere (data) 1. Mye straffebetegnelse for forseelse om bord. Eksempelvis trekk i hyre.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lugar [norsk]    Oppholdstrom, soverom, for mannskap og eller passasjerer.
Maritim ordliste © MaritimStart
Låre [norsk]    Fire ned. Motsatt av hive.
Maritim ordliste © MaritimStart
Spill [norsk]    Dreibart apparat til innhiving av anker fortøyninger ol.
Maritim ordliste © MaritimStart
Linux [norsk]    Et gratis operativsystem.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Bydel [norsk]    District [engelsk]   f.eks. Bydel Bjerke = City of Oslo, Bjerke District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
hybel [norsk]    bed-sitting room [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lager [norsk]    stock [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lønn [norsk]    wage [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
låne [norsk]    borrow [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
enrol [engelsk]    tegne seg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lapiz [spansk]    blyant [norsk]   (se dibujo)
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
kanal [norsk]    Canalis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kjøl [norsk]    Carina, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
snegl [norsk]    Cochlea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lever [norsk]    Hepar, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
leppe [norsk]    Labium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
linse [norsk]    Lens, -ntis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
løve [norsk]    Leo, -nis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Levis [latin]    glatt, jevn [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Liber [latin]    fri [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lipos [gresk]    fett [norsk]   (lat. syn.: adeps)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lysis [gresk]    oppløsning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lunge [norsk]    Pneumon [gresk]   (lat. syn.: Pulmo)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lodde [norsk]    Mallotus villosus [latin]   marin (beinfisker, laksefisker, krøklefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lange [norsk]    Molva molva [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Luvar [norsk]    Luvarus, Astroderma, Astrodermus [latin]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, luvarfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Licet [latin]    It is allowed [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Nihil [latin]    Nothing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lomvi [norsk]    Guillemot [engelsk]   Uria aalge [latin]   OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Triel [norsk]    Eurasian Thick-knee [engelsk]   Burhinus oedicnemus [latin]   Ett ind. ble hørt like ved hovedinngangen til Keoladeo 20.2. To ind. ble dessuten sett ved Bund Baretha, like nedenfor demningen, 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Goral [norsk]    Common Goral [engelsk]   Nemorhaedus goral [latin]   To geitelignende dyr ble sett fra hotellet vårt langt oppe i en stupbratt fjellskråning i Naini Tal 1.3. På stedet ble de identifisert som goraler, men den sjeldne og truete serovgeita (Himalayan Serow, Naemorhedus sumatraensis) kan også tenkes å forekomme i disse områdene. Under de rådende observasjonsforholdene (lang avstand, manglende erfaring med artene) må identifikasjonen anses som foreløpig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pirol [norsk]    Eurasian Golden Oriole [engelsk]   Oriolus oriolus [latin]   One male seen on the “Kararacha trail”, Sokoke Forest 5/12 was our only sighting.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lever [norsk]    liver [engelsk]   foie [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
quail [engelsk]    vaktel [norsk]   caille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
snail [engelsk]    snegle [norsk]   escargot [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lapin [fransk]    kanin [norsk]   rabbit [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
linse [norsk]    lentil [engelsk]   lentille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
moril [engelsk]    morkel [norsk]   morille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lemon [engelsk]    sitron [norsk]   citron [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
laser [norsk]    Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
linse [norsk]    Betegnelse på de enkelte elementene i et objektiv
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lumen [norsk]    (lm). Enhet for lysstrøm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
pixel [norsk]    se piksel
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
repel [engelsk]    frastøte, avverge, drive tilbake [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
skull [engelsk]    skalle [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
chill [engelsk]    kjølighet; lett forkjølelse; kjøle; bli kald [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lapse [engelsk]    forløp; feile; synke; svikte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lofty [engelsk]    høy, høytliggende; opphøyd; overlegen, stolt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lucid [engelsk]    klar; skinnende, strålende; gjennomsiktig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rebel [engelsk]    opprører; gjøre opprør [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ligne [norsk]    resemble [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rural [engelsk]    landlig, landsens [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lærd [norsk]    savant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
scowl [engelsk]    skulende blikk; skule [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skill [engelsk]    ferdighet, dyktighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skull [engelsk]    hodeskalle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
spell [engelsk]    stave; bety; trylleformular; trolldom [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stall [engelsk]    stoppe, kvele; steile, miste farten; sette på bås [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
swirl [engelsk]    virvel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trail [engelsk]    spor; sti; løype; oppspore; slepe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trial [engelsk]    prøve; forsøk; prøvelse; konkurranse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
twirl [engelsk]    virvling; virvle rundt; sno, tvinge [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lukke [norsk]    close [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kanal [norsk]    conduit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
låse [norsk]    dotlock [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
email [engelsk]    e-post, e-brev, brev, post [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lagre [norsk]    file [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
label [engelsk]    merkelapp, etikett [norsk]   (se også data label)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
limit [engelsk]    grense, avgrensing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lokal [norsk]    local [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
login [engelsk]    logg inn, innlogging, logg på [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
panel [engelsk]    se window panel
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
pixel [engelsk]    bildepunkt, piksel [norsk]   (bildeelement)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
shell [engelsk]    skall, kommandotolk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
spool [engelsk]    utskriftskø, kø [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bevel [engelsk]    skråkant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kanal [norsk]    channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kanal [norsk]    channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lukke [norsk]    close [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
crawl [engelsk]    kravle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spill [norsk]    game [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
label [engelsk]    etikett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
label [engelsk]    navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Latin [engelsk]    Latinomusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leder [norsk]    leader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
level [engelsk]    nivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Libya [norsk]    Libya [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
liste [norsk]    list box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
låst [norsk]    locked [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lo-fi [norsk]    Lo-Fi [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Metal [norsk]    Metal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MHTML [norsk]    MHTML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Speil [norsk]    Mirror [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
model [engelsk]    modell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nepal [norsk]    Nepal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokal [norsk]    on-premise [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pixel [engelsk]    piksel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leser [norsk]    reader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
regel [norsk]    rule [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagre [norsk]    save [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagre [norsk]    Save [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
shell [engelsk]    grensesnitt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Enkel [norsk]    Simple [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skall [norsk]    skin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Vocal [engelsk]    Vokalmusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lager [norsk]    warehouse [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kanal [norsk]    channel [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ladet [norsk]    laden [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leach [engelsk]    vaske ut [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
levee [engelsk]    elvedike [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
liken [engelsk]    sammenligne med [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
løss [norsk]    loess [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
looms [engelsk]    reiser seg truende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lunar [engelsk]    måne- [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vital [engelsk]    nødvendig (for liv [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Label [engelsk]    merkelapp [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
sykel [norsk]    cycle [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
areal [norsk]    area [engelsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
sykel [norsk]    cycle [engelsk]   (av kanter)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
label [engelsk]    kjennemerke [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
lense [norsk]    boom [engelsk]   (også)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ladle [engelsk]    øseovn, støpeskje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
level [engelsk]    nivå, høyde, plan, mengde, konsentrasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lever [engelsk]    vektarm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
locus [engelsk]    lokasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lumen [engelsk]    innsiden av et blodkar [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
offal [engelsk]    avfall, slo [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
panel [engelsk]    plate [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
prill [engelsk]    prille [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
spill [engelsk]    spill, søl, utslipp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
voxel [norsk]    voxel [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
mg/ml [norsk]    % w/v [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lopin [fransk]    lite stykke, jordlapp, støpeemne, pregeemne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
locus [engelsk]    geometrisk sted [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
limit [engelsk]    grense(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
limit [engelsk]    grenseverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ideal [engelsk]    ideal(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
lemma [engelsk]    lemma(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
logic [engelsk]    logikk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
areal [norsk]    areale [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
titel [FEIL]    tittel [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fikl [FØR]    fikkel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føll [norsk]    føl el. føll [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ljuge [FØR]    juge - juger - jugde - jugd  [norsk]   (jf. subst. jug)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
jugl [FØR]    juggel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
krill [norsk]    kril el. krill [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
pæl [FØR]    pel el. pæl [norsk]   s.; bopel (som før)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
skall [norsk]     skal el. skall [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
trell [FØR]    træl el. trell [norsk]   s. (slit)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
XHTML [forkortelse/akronym]    extensible hyper text markup language [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Largo [norsk]    (it. bred) Indikerer et meget sakte tempo. Vanligvis saktere enn adagio.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Lento [norsk]    Langsomt, mellom largo og andante.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
letto [italiensk]    seng [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Leire [norsk]    Jordart som består vesentlig av leir. Se også: kvikkleire.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Kjøl [norsk]    Vingeformet stålblad, sitter under midten av båten og gjør at båten seile mot vinden og som hindrer avdrift og at båten kullseiler.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Loffe [norsk]    Å forandre kurs i retning mot vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Speil [norsk]    Tverrskips endeflater, for eksemple akterspeil.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Uthal [norsk]    Line som strammer storseilets underlik mot bommens akterende, bomuthaler.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
LASIK [akronym]    Laser Assisted In Situ Keratomileusis [engelsk]   Laserbehandling av optiske sysnfeil. Med et lite kirurgisk instrument lages et ”lokk” på hornhinnen. Dette lokket brettes til side. Så kan laseren begynne selve behandlingen.
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Allel [norsk]    et av to eller flere forskjellige gener som kan være på samme sted (locus) på et kromosom.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Lysis [norsk]    ruptur av cellemembranen og tap av cytoplasma.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Allel [norsk]    Genutgave; alternative utgaver av et gen. Hvert individ har to alleler, ett nedarvet fra far og ett fra mor.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Lokus [norsk]    Unik kromosom lokalisering som definerer posisjonen av et bestemt gen eller DNA sekvens.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
allel [norsk]    i en diploid celle er det to kopier av hvert gen, ett fra far og ett fra mor. Det kan være små foskjeller i DNA-sekvensen til de to genene og de kalles da alleler.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
SVILL [norsk]    Treplanke oppå grunnmurstoppen som veggene på trehuset over festes til.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Lasur [norsk]    Behandling med lasurmaling eller laserende maling. Laserende maling inneholder pigmenter med liten dekkevne eller pigmenter i så små mengder at underlaget sees mer eller mindre tydelig gjennom malingssjiktet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Lekte [norsk]    Trelast med tykkelse inntil 37 millimeter og bredde under 75 millimeter. Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Panel [norsk]    Kledning utvendig og innvendig på vegger og tak (himling). Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Svill [norsk]    Se bindingsverk/vegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Errol [engelsk]    Ulrik [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Knarl [engelsk]    Trassel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Lamme [norsk]    Stupefy [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Lamia [norsk]    Veela [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
lipom [med. el. latin]    fettsvulst [norsk]   Godartet svulst med opphav fra fettvev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lumen [med. el. latin]    hulrom [norsk]   Et organs hulrom, f.eks. rommet inne i urinlederne.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lymfe [med. el. latin]    Væske som tas opp fra det perifere vevet og som transporteres via lymfekar tilbake til blodbanen. Dersom lymfedrenasjen blir tilstoppet, får vi ødem. Lymfekarene inneholder også knuter ("filtre") slik at lymfen renses.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Legat [norsk]    Her er legat brukt om midler som etter en siste viljeserklæring eller et gavebrev er avsatt til et bestemt formål.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Skål [norsk]    Maistte [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Lavet [samisk]    Bringebær [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Lakca [samisk]    Fløte [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Lykke [norsk]    Lihku [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
lomvi [norsk]    láŋgá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
loppe [norsk]    lávkkis [kåfjordsamisk]   (pl.: lávkát)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
snegl [norsk]    riibon [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
stall [norsk]    stálle [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
låve [norsk]    láđđu [kåfjordsamisk]   (pl.: láđut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lampe [norsk]    goallu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
leppe [norsk]    bákca [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
aksel [norsk]    oalgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
føll [norsk]    vársi  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
løve [norsk]    jálobeavri [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lemen [norsk]    goddesáhpán [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lefse [norsk]    leaksu [kåfjordsamisk]   (pl.: leavssut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
listu [kåfjordsamisk]    bred stripe øverst og nederst [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ávil [kåfjordsamisk]    hovle [norsk]   (greneveving); (pl.: ávilat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
azzil [kåfjordsamisk]    hovlestavpinne [norsk]   (greneveving) (pl.: azzilat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lodde [norsk]    loaddu, sákša [kåfjordsamisk]   (pl.: sávššat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lever [norsk]    vuoivvas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ankel [norsk]    láhpeladas [samisk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bibel [norsk]    biibbal; bippal [samisk]   (s) 1. (-ibal-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lasta [samisk]    blad [norsk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fjell [norsk]    várri; liehppá [samisk]   (s) (-r-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)521: liehppá (-hp-) 'fjell med både en stupbratt side og en jevn skråning'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oalul [samisk]    kjevebein [norsk]   (s) (-llol-) //ollolat (pl) 'kjevebeina'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lespe [norsk]    dovssástaddat [samisk]   (v) //doksi (-vss-) 'en som lesper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lokke [norsk]    giktalit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-279: mu gesii suddui sakka 'han lokket meg svært til synd'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Loppa [norsk]    Láhppi [samisk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lyske [norsk]    goddit dihkiid [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-242: goddit (-tt-) dihkiid
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lytte [norsk]    bealljebealástaddat [samisk]   (v) (-tt-); //bealljeskaddarastit 'lytte oppmerksomt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lytte [norsk]    guldalit [samisk]   (v) /???
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
løpe [norsk]    viehkat; ruohttat [samisk]   (v) viehkat (-g-) (om tobeinte); ruohttat (om firbeinte) //guopmárahttit (-ht-) 'løpe fort' (om rein)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lahka [samisk]    nær [norsk]   (pos)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Handel [norsk]    Fondsmeglers formidling av verdipapirer mot provisjon (se også overførsel).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Febril [norsk]    Se febrilitet.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Disul [synonym]    2-(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat [norsk]   2,4-DES [engelsk]   molekylformel: C8H8Cl2O5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etanal [norsk]    ACETALDEHYDE [engelsk]    Acetaldehyd [synonym]   molekylformel: C2H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etanol [norsk]    ETHANOL [engelsk]    Etylalkohol [synonym]   molekylformel: C2H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Litium [norsk]    molekylformel: Li
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Svovel [norsk]    SULFUR [engelsk]   molekylformel: S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
antall [norsk]    number, no [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bomull [norsk]    cotton [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
hespel [norsk]    hank of yarn [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lengde [norsk]    length [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
livisk [norsk]    Livonian [engelsk]   utdøende finskbeslekta språk i Latvia
Liste over navn på språk © Språkrådet
lykisk [norsk]    Lycian [engelsk]   utdødd anatolisk språk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Vinkel [norsk]    Ved en vinkel på minst 15 grader mot veibanen.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Modell [norsk]    (prototyp) - En modell av det ferdige produktet. En bør lage modeller både tidlig og sent i utviklingsprosessen for å evaluere brukervennlighet. En modell er mye billigere å endre enn den ferdige løsningen.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
kravel [norsk]    carvel [engelsk]   caravela [synonym]   Kravell byggede skip 2 ,3 eller 4 master. Fokkemasten har råseil og de aktre latinerseil. (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
lekter [norsk]    flatbunnet (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
lugger [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
takkel [norsk]    tackle [engelsk]   takkel [dansk]   Tauverk. Gammelt uttrykk for stående rigg (stående rigg)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Petrol [engelsk]    Bensin [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dobbel [norsk]    Double [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Himmel [norsk]    Sky [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Living [engelsk]    Levende [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lærer [norsk]    Teacher [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Løype [norsk]    Track [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lågen [norsk]    A broad river
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Uphill [engelsk]    Oppoverbakke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lowing [engelsk]    Rauts [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tunnel [norsk]    Tunnel [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Vadmel [norsk]    Homespun [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bonsul [spansk]    En veldig god og nær venn.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
lambon [spansk]    En som alltid er sammen med en person for å oppnå noe. Brukes også om elever som gjør alt for læreren, skolelys.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cancel [norsk]    Hvis du har skrevet en artikkel du ikke lenger vil skal være publisert, kan du kansellere artikkelen. Det finnes et menyvalg eller en hurtigtast for dette i de fleste programmer. Ønsker du å kansellere en melding må det gjøres raskt, det er lite poeng i å kansellere artikkelen flere timer etter at den forlot newsreaderen. Se også supersede.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Kordel [norsk]    Et tau består av to eller flere kordeler. Som oftest tre.
Maritim ordliste © MaritimStart
Kordel [norsk]    Egnt, lat., sammenslått bunt garn i tauverk.
Maritim ordliste © MaritimStart
Leider [norsk]    Trapp eller stige ombord.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lovart [norsk]    Når seilere snakker om hvor vinden kommer fra, bruker de ofte betegnelsen lovart eller lo.
Maritim ordliste © MaritimStart
Svivel [norsk]    Dreibar innretning av metall som hindrer at det blir tørn i tauverk eller kjetting.
Maritim ordliste © MaritimStart
Ventil [norsk]    Avstengnings- og reguleringsanordning for væsker og gasser i rørledninger og beholdere. Består i alminnelighet av et ventilhus med et ventilsete som ventillegemet tetter mot ved avstengning. Ventil på skip er en rund åpning i skipssiden, dekket med en tykk glasskive med hengslet metallinnfatning. Tidl. kalt koøye.
Maritim ordliste © MaritimStart
lessee [engelsk]    festeren [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
hostel [engelsk]    herberge [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
handel [norsk]    trade, trading [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lender [engelsk]    långiver [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
profil [norsk]    profile [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
handel [norsk]    Trade [engelsk]   TRADE [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
gammel [norsk]    viejo [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
mandel [norsk]    Amygdala, -ae [gresk]   (lat. syn.: tonsilla)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lukker [norsk]    Claudo [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
gaffel [norsk]    Furca, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
livmor [norsk]    Hystera, -ae [gresk]   (lat. syn. uterus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lepto- [latin]    tynn, fin [norsk]   gr. prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Leuco- [gresk]    hvit [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
livmor [norsk]    Metra, -ae [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
muskel [norsk]    Mys, myos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
pensel [norsk]    Penicillus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
legeme [norsk]    Soma, -atis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
skjell [norsk]    Squama, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
livmor [norsk]    Uterus, -i [latin]   (gr. syn.: Metra og Hystera)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
virvel [norsk]    Vertebra, -ae [latin]   (gr. syn.: Spondylus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
virvel [norsk]    Vortex, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lodde  [norsk]    Capelin [engelsk]   Mallotus villosus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Lomre  [norsk]    Lemon sole [engelsk]   Microstomus kitt [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Havål [norsk]    Conger conger [latin]   marin (beinfisker, ålefisker, havålfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lysing [norsk]    Merluccius merluccius [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, lysingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lusuer [norsk]    Sebastes viviparus [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, uerfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
avfall [norsk]    S56 [sikkerhetskode]   Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S59 [sikkerhetskode]   Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent, importør eller omsetter.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S60 [sikkerhetskode]   Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S61 [sikkerhetskode]   Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Isfugl [norsk]    Common Kingfisher [engelsk]   Alcedo atthis [latin]   Mai Po, Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Isfugl [norsk]    Common Kingfisher [engelsk]   Alcedo atthis [latin]   Sett jevnlig ved Beidaihe. Enkeltfugler Happy Island 6., 10. og 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Isfugl [norsk]    Common Kingfisher [engelsk]   Alcedo atthis [latin]   De eneste observasjonene var fra Corbett/Ramnagar-området, hvor arten ble sett daglig med fire ind. 27.2. (Corbett) som høyeste dagsantall. Fraværet av obs. fra bl.a. Keoladeo er påfallende.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gavial [norsk]    Gharial [engelsk]   Gavialis gengeticus [latin]   To ind. “solbadet” på bredden av elva nedenfor campen i Dhikala, Corbett 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Isfugl [norsk]    Common Kingfisher [engelsk]   Alcedo atthis [latin]   1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
langue [fransk]    tunge [norsk]   tongue [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
havål [norsk]    conger (eel) [engelsk]   congre [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cheval [fransk]    hest [norsk]   horse [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
langue [fransk]    tunge [norsk]   tongue [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
oxtail [engelsk]    oksehale [norsk]   queues de boeuf [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
mandel [norsk]    almond [engelsk]   amande [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
vaffel [norsk]    waffel [engelsk]   gaufre [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
baffel [norsk]    Plate eller vegg (gjerne lyddempet) hvor høyttaler (-elementene) er montert. Kan være frontplaten i en høyttalerkasse, eller en større plate/vegg hvor hele høyttaleren plasseres i utskjærte hull i platen. Baffelvegg, plassert like bak lerretet, er alltid en del av en THX sertifisert sal.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
f tall [norsk]    Uttrykk for blenderåpningen i et objektiv. Se blendertall.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
leader [norsk]    Engelsk for tom (se start- og slutt-tom).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lukker [norsk]    Se blender.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
pascal [norsk]    (Pa). Enhet for gasstrykk.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
piksel [norsk]    (pixel) Den minste enheten som kan vises i et projeksjonssystem (eller en monitor).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
cereal [norsk]    frokostblanding, kornblanding [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
e-mail [norsk]    jf. mail
Norske avløserord for importord © Språkrådet
laptop [norsk]    bærbar datamaskin / bærbar PC [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
layout [norsk]    grafisk utforming, oppsett, bladbunad [avløserord]   jf. design
Norske avløserord for importord © Språkrådet
manual [norsk]    håndbok [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
refill [norsk]    påfyll [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
weasel [norsk]    beltebil [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gammel [norsk]    ancient [engelsk]   [einsjent] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legger [norsk]    calves [engelsk]   [kaavs] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
casual [engelsk]    flyktig, nonchalant, tilfeldig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
compel [engelsk]    tvinge; tiltvinge seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
entail [engelsk]    medføre, føre til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
funnel [engelsk]    samle; lede [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lament [engelsk]    sørge over; klage; beklage; klagesang [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
latter [engelsk]    siste; sistnevnte, denne, dette, disse; enden (slutten på livet) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
layman [engelsk]    legmann [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
linger [engelsk]    somle; bli værende, bli igjen [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mammal [engelsk]    pattedyr [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
marvel [engelsk]    undre seg (sterkt), være overrasket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
middel [norsk]    means [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
recall [engelsk]    tilbakekalle, hjemkalle; erindre, minnes; ringe tilbake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reveal [engelsk]    røpe; avsløre; vise; åpenbare [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likhet [norsk]    similarity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tribal [engelsk]    stamme- [norsk]   (f.eks: stammekrig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
unveil [engelsk]    avduke; bekjentgjøre, avsløre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vessel [engelsk]    beholder, kar, fat [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lengte [norsk]    yearn [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pensel [norsk]    brush [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cancel [engelsk]    avbryte, annullere, kansellere [norsk]   (kansellere et innlegg på USENET)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
løsne [norsk]    detach [engelsk]   (se dock)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
laptop [engelsk]    bærbar (datamaskin) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
layout [engelsk]    utforming, utseende, sideoppsett, layout [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
legend [engelsk]    forklaring [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
locale [engelsk]    lokale, regionaldata, lokalitet, lokaltilpassing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logout [engelsk]    logg ut, utlogging, logg av [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
manual [engelsk]    håndbok, veiledning, bruksanvisning, manual, hjelpefil, dokumentasjon [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lysark [norsk]    overhead sheet [engelsk]   (foil, transparent)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
recall [engelsk]    husk, last inn på ny, hent inn igjen [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
linjal [norsk]    ruler [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
stabel [norsk]    stack [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
symbol [norsk]    token [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
normal [norsk]    normal [engelsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 5. smalest / 5. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
varsel [norsk]    alert [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lyd-CD [norsk]    audio CD [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fordel [norsk]    benefit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
veksel [norsk]    bill of exchange [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brasil [norsk]    Brazil [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cancel [engelsk]    avbryte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lukket [norsk]    closed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levere [norsk]    deliver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lerret [norsk]    drawing canvas [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-mail [engelsk]    e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
f-tall [norsk]    f-number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
formel [norsk]    formula [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global [norsk]    global [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gospel [norsk]    Gospel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Israel [norsk]    Israel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kernel [engelsk]    kjerne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LANGID [norsk]    LANGID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laptop [engelsk]    bærbar datamaskin [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Larger [engelsk]    Større [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Latvia [norsk]    Latvia [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
launch [engelsk]    starte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
layout [engelsk]    oppsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
layout [engelsk]    oppsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
layout [engelsk]    oppsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leader [engelsk]    ledelinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger [engelsk]    finans [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legacy [engelsk]    eldre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legacy [engelsk]    eldre funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lengde [norsk]    length [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
letter [engelsk]    brev [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lisens [norsk]    license [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laster [norsk]    loader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
locale [engelsk]    nasjonal innstilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
locate [engelsk]    finne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
log on [engelsk]    logge på [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lot ID [engelsk]    parti-ID [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PE-fil [norsk]    PE file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reseal [engelsk]    forsegle på nytt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjal [norsk]    ruler [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
scroll [engelsk]    rulle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydfil [norsk]    sound file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stabel [norsk]    stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tabell [norsk]    table [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tabell [norsk]    table [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
maldel [norsk]    Template Part [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tittel [norsk]    title [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tribal [norsk]    Tribal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tunnel [norsk]    tunnel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webdel [norsk]    Web Part [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
annual [engelsk]    årlig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
burial [engelsk]    begravning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mangel [norsk]    deficiency [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
duktil [norsk]    ductile [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
faunal [engelsk]    faunal (om dyr) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagune [norsk]    lagoon [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
liquid [engelsk]    væske [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
luster [engelsk]    glans [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mantel [norsk]    mantle [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
recall [engelsk]    huske [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
reveal [engelsk]    viser, indikerer [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
avfall [norsk]    waste [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kernel [engelsk]    kjerne [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
gerbil [engelsk]    ørkenrotte [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
linker [engelsk]    forbindelsesledd, koblingsledd, bro [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forbol [norsk]    phorbol [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stabil [norsk]    steady state [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
trityl [engelsk]    trifenylmetyl [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kernel [engelsk]    kjerne(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
linear [engelsk]    lineær [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
lukket [norsk]    closed [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
normal [norsk]    perpendicular [engelsk]   (adj.) (stå normalt på)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
radial [engelsk]    radiell [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
hittil [norsk]    hittils [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ja vel [norsk]    javel  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
opptil [norsk]    opp til [FEIL]   når det betyr «på det meste»: opptil fem personer kan bruke bassenget samtidig
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
i hjel [norsk]    i hel el. i hjel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kjekl [FØR]    kjekkel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kvakl [FØR]    kvakkel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lysing [FØR]    lysning el. lysing [norsk]   (kunngjøring)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
middel [norsk]    midel el. middel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rukkel [norsk]    rukl el. rukkel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sikkel [norsk]    sikl el. sikkel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sukkel [norsk]     sukkel el sukl [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tukkel [norsk]     tukl el. tukkel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
vadmel [norsk]    vadmel el. vadmål [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
vigsel [norsk]    vigsel el. vielse el. vigsel [FØR]   f.eks. om kirkevigsel og prestevigsel
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gammel [norsk]    gl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Daniel [norsk]    Dan [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gaffel [norsk]    forchetta [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Leside [norsk]    Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender bort fra isbevegelsen. Lesider i berggrunn er ofte en plukkingskant som er oppsprukket og uregelmessig fordi isen sprengte løs og plukket med seg materiale da den gled over lesiden. Motsatt: støtside. Se også: rundsva.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Mantel [norsk]    Den delen av jordens indre som ligger mellom kjernen og jordskorpen, fra ca. 5 km. (under havene) - 30-65 km. (under kontinentene) ned til et dyp på ca. 2285 km. Består for en stor del av mørke, magnesium-rike. Mantelen beveger seg plastisk og, i visse områder, er delvis oppsmeltet.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Nikkel [norsk]    Legeringsmetall. Opptrer bl.a. som sulfidmineraliseringer, men også bundet i silikatstrukturen i olivin.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
L.O.A. [akronym]    Length Over All [engelsk]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
LORANG [akronym]    Long Range [engelsk]   Radionavigasjonssystem med meget stor rekkevidde.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lovart [norsk]    Den retningen som vinden blåser fra.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
L.W.L. [akronym]    Length Water Line [engelsk]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Squall [norsk]    Squaller: sterke stormkast, kraftige vindstøt.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Svivel [norsk]    Dreibart ledd.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Utfall [norsk]    Outcome [engelsk]   Utfall er positive og negative resultater av en behandling eller et tiltak. Innen forskning blir effekten av en behandling målt ved i hvilken grad behandlingen påvirker visse utfall. Eksempler på typiske utfall innen ryggforskningen er smerte, sykefravær og evnen til å utføre dagligdagse aktiviteter.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
linsen [norsk]    en klar struktur som ligger bak pupillen. Linsen gjør det mulig for oss å se skarpt på ulike avstander
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Lesjon [norsk]    Skade
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Fistel [norsk]    Et hull som oppstår mellom 2 hulrom i kroppen eller fra et hulrom inne i kroppen og ut på huden og som ikke skal være der. Et liten utførselsgang mellom endetarm og huden  rundt anus kalles for eksempel anal fistel
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lesjon [norsk]    Skade
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lymfom [norsk]    En krefttype i lymfeknutene. Deles inn i  Hodgkin’s sykdom eller non-Hodgkin’s lymfom.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lesjon [norsk]    vevsområde med svekket funksjon på grunn av skade forårsaket av sykdom eller sår. Ved MS finnes det lesjoner i hjernen og ryggmargen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Locus  [norsk]    stedet på et kromosom der genet for et bestemt trekk finnes. Enhver av allelene til et gen kan finnes på dette stedet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
larynx [latin]    Strupehode [norsk]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
TRAVEL [norsk]    Lite stålbrett til å bake/gni inn armeringsnettet med, eller stålglatte en overflate.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Hulkil [norsk]    Overgang mellom gulv og vegg og mellom vegg og tak.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Lateks [norsk]    Malingstype bestående av en stabil dispersjon av en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon av naturgummi i vann.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Limtre [norsk]    Limtre er trebjelker der tverrsnittet er bygd opp av bord (lameller) som er limt sammen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Vinkel [norsk]    Til tømrerarbeid brukes faste og stillbare vinkler. Faste vinkler brukes til å merke opp og kontrollere ved kapping av planker og bord i 90 grader. Stillbare vinkler brukes både til å merke og til å måle opp stumpe og spisse vinkler.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
alveol [norsk]    alveolus [med. el. latin]   Et lite hulrom. En alveole brukes ofte om de små hulrommene i lungene der luftutvekslingen foregår.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kapsel [norsk]    capsula [med. el. latin]   a) Hinne av bindevev som kler visse organer, f.eks. nyrene. b) Visse legemidler er lagt inn i en oppløselig kapsel, slik at innholdet ikke løser seg opp før det er kommet i magesekken, eller enda lenger ned i fordøyelseskanalen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fistel [norsk]    fistula [med. el. latin]   Unormal åpning og forbindelse mellom et av kroppens hulorganer og huden eller med et annet hulorgan.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
larynx [med. el. latin]    strupehode [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
libido [med. el. latin]    kjønnsdrift [norsk]   Drift for å oppnå seksuell stimulans. Uttrykket kan også omfatte begrepet "livskraft" i psykoanalytisk teori.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lichen [med. el. latin]    Forandringer i huden, som gir små, røde og harde utslett. Ved lichen ruber kan man ha kløende og rød/blå utslett hovedsakelig på legger og underarmer, men også på slimhinner i f.eks. munnen. Årsaken er ukjent, men tilstanden leges etter ca. ett år. Tilbakefall kan forekomme.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lymfom [med. el. latin]    lymfeknuteforstørrelse [norsk]   Betegnelse på ondartede (maligne) lymfeknute-forstørrelser, av typene Hodgkin sykdom og non-Hodgkin lymfom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
medial [med. el. latin]    Stedsangivelse. Når et punkt på kroppen ligger medialt for et annet, betyr dette at det første punktet ligger nærmere den sagittale midtlinjen enn det andre. For eksempel ligger høyre øye medialt for høyre øre.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
spiral [med. el. latin]    livmorinnlegg [norsk]   En spiral er liten plaststav med kobbertråd rundt som plasseres i livmorhulen. På denne måten hindrer man et befruktet egg i å sette seg fast og det støtes i stedet ut sammen med menstruasjonsblodet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
steril [norsk]    sterilis [med. el. latin]   1. Fri for levende mikroorganismer. 2. Udyktig til formering, ufruktbar, fryktløs, ute av stand til å få barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Lutein [norsk]    E161b [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Lutein [norsk]    E161b [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Bearal [samisk]    Perle [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ii fal [samisk]    Ikke tale om [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Laibbi [samisk]    Brød [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Lihpar [samisk]    Bleie [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
farvel [norsk]    mana dearvan [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
lundda [kåfjordsamisk]    lundefugl [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lihkki [kåfjordsamisk]    fuglerøre på sjøen [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
møbel [norsk]    viessogálvu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
láža [kåfjordsamisk]    foreldre til barn som er gift med hverande [norsk]   (pl.: láhčamat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
leanut [kåfjordsamisk]    lensmann [norsk]   (pl.: leanuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lærer [norsk]    skovllut, oahpaheaddji, skovllár [kåfjordsamisk]   (pl.: skovlluhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
tommel [norsk]    bealgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lievdi [kåfjordsamisk]    damp [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lákca [kåfjordsamisk]    fløte  [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
løpe  [norsk]    loahppi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
leaibi [kåfjordsamisk]    older [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kavvel [norsk]    gávval [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ázzil [kåfjordsamisk]    streng mellom juksas snøre og jernstein [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
luovdi [samisk]    bind [norsk]   (s) (-vdd-) //Galle luovddi leat girjerájus 'Hvor mange bind har biblioteket?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lihpar [samisk]    bleie [norsk]   (s) //bijai mánnái buhtes lihpariid 'hun skiftet rene bleier på ungen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lievdi [samisk]    dunst [norsk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)521: (-vdd-) (f.eks. av alkohol)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
luovdi [samisk]    flytholt [norsk]   (s) (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
handel [norsk]    gávpi [samisk]   (s) (-vpp-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-334: gávppi jorahit 'drive handel'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
luhtte [samisk]    hos [norsk]   (prep) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: ferten mánáid ala báhcit 'jeg må bli igjen hos barna'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fihtal [samisk]    hvitting [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-179:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
inntil [norsk]    rádjai [samisk]   (postp) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: mii heakka duohken lea 'inntil beinet’, dvs. ’alt som en eier': attii buot mii heakka duohken lei 'han gav alt han hadde' //sii rievidedje su heakka duohkai ~ sii rievidedje sus mii heakka duohken lei 'de røvet ham inntil beinet' ~ de røvet alt fra ham
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jeksel [norsk]    máttabátni [samisk]   (s) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
latter [norsk]    gávnnas [samisk]   (s) (-vdnas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
løkke [norsk]    fárfu [samisk]   (s) (-rff-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oaivil [samisk]    mening [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: sii ledje buohkat ovtta rádis 'de var alle av samme mening'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
muskel [norsk]    deahkki [samisk]   (s) (-hk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-163: deahkáiduvvat 'få muskler'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
summal [samisk]    på slump [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
luomus [samisk]    romslig [norsk]   (a) (-lupmos-, att luomos) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-218:gerremas //??? 'romslig person' cáhkkil
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Leasing [norsk]    Finansieringsform for leie av produksjonsutstyr, verktøy, biler eller løsøre der utleier forblir eier av utstyret, men der leietageren etter at leieperioden er utløpt har rett til å kjøpe det. Allerede innbetalt leie går vanligvis til reduksjon av kjøpesummen.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Llamada [spansk]    [ja-MA-da] Signal danseren gir orkester og publikum for å få oppmerksomhet. Brukes for å "komme på banen", markere overgang til nytt tema/tempo/vers, som avslutning og som pynt.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Benomyl [norsk]    CARBAMIC ACID, [1-[(BUTYLAMINO)- CARBONYL]-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]-, METHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C14H18N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Benzol [synonym]    Benzen [norsk]   BENZENE [engelsk]   molekylformel: C6H6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bifenyl [norsk]    1,1'-BIPHENYL [engelsk]   molekylformel: C12H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanal [norsk]    BUTANAL [engelsk]    Butyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metanal [norsk]    FORMALDEHYDE [engelsk]    Formaldehyd [synonym]   molekylformel: CH2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metanol [norsk]    METHANOL [engelsk]    Metylalkohol [synonym]   molekylformel: CH4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metomyl [norsk]    ETHANIMIDOTHIOIC ACID, N-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]-, METHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C5H10N2O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ermhull [norsk]    armhole [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lukk av [norsk]    bind off (BO) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bokmål [norsk]    Norwegian Bokmål [engelsk]   nob – nb  [ISO-koder]   den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk. Bokmål er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk.
Liste over navn på språk © Språkrådet
ladinsk [norsk]    annet navn på retoromansk
Liste over navn på språk © Språkrådet
latvisk [norsk]    Latvian [engelsk]   lav – lv [ISO-koder]   språket i Latvia
Liste over navn på språk © Språkrådet
topsail [engelsk]    mersseil [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
råseil [norsk]    square sail [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Arendal [norsk]    City on the south coast of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bokmål [norsk]    Standard Norwegian language
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lecture [engelsk]    Foredrag [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forfall [norsk]    Decline [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kapital [norsk]    Norwegian financial journal
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Caramel [engelsk]    Karamell [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lokalet [norsk]    Village hall [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lørdag [norsk]    Saturday [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Landing [engelsk]    Nedslag [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sanasol [norsk]    Substitute for tran
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skammel [norsk]    Footstool [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Surkål [norsk]    Cabbage a la Norvégienne
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Painful [engelsk]    Vondt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
løgner [norsk]    fequero (a) [spansk]   En person som snakker tull eller lyver.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
killfil [norsk]    En mekanisme i newsreadere som gjør at man slipper å lese bestemte tråder eller personer. Se også scorefil.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
lurking [norsk]    Å lese en newsgruppe uten å poste i den.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Abyssal [norsk]    Betyr egentlig avgrunn og brukes om områder som ligger mer enn 1000 favner (ca. 1800 m) under havets overflate.
Maritim ordliste © MaritimStart
Admiral [norsk]    Befalshaver til sjøs med rang tilsvarende general. Ordet er av arabisk opprinnelse. Som militær rang i Norge fins kontre-admiral, viseadmiral og admiral (Kongen). Kristoffer Tronds [Rustung] (1490-1565) har blitt omtalt som Norges første viseadmiral.
Maritim ordliste © MaritimStart
Karvell [norsk]    Konstruksjonsteknikk. Klinkbygd: Et skall bygges fritt i rommet og banda på innsiden legges inn til slutt. Det motsatte er karvell / spantereising hvor reisverket bygges først, og plankene legges utenpå.
Maritim ordliste © MaritimStart
Le side [norsk]    Den siden av fartøyet som vender fra vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lo side [norsk]    Den siden av fartøyet som vender mot vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Låring [norsk]    Aktre del av skutesiden fra det sted der avrundingen begynner.
Maritim ordliste © MaritimStart
Sjakkel [norsk]    Festeanordning i metall som kan åpnes / lukkes med en skrue
Maritim ordliste © MaritimStart
Sjømil [norsk]    Eldre distansemål til sjøs (Bør Unngås). 1 sjømil = 4 kvartmil. 1 kvartmil = 1 nautisk mil. Mao det er ikke det samme som Nautisk mil.
Maritim ordliste © MaritimStart
Tryseil [norsk]    Stormstorseil
Maritim ordliste © MaritimStart
licence [engelsk]    konsesjon [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kapital [norsk]    capital funds [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lecture [engelsk]    forelesning [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
tekstil [norsk]    Textiles [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Europol [eurojargon]    Det europeiske politikontor [norsk]   European Police Office [engelsk]   (EUs desentraliserte organer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
forfall [norsk]    absence [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lagting [engelsk]    Lagtinget [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
journal [engelsk]    protokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
llevada [spansk]    Fra llevar, å transportere, se barrida
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
kjertel [norsk]    Aden, -is [gresk]   (lat. syn.: Glandula)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hørsel [norsk]    Auditus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
nøkkel [norsk]    Clavis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lærhud [norsk]    Derma, -atis [gresk]   (lat. syn.: Corium)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lobulus [gresk]    liten lapp [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
knokkel [norsk]    Os, ossis [latin]   (gr. syn.: Osteon)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fødsel [norsk]    Partus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
innvoll [norsk]    Splanchnon [gresk]   (lat. syn.: Viscus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
griffel [norsk]    Stylos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
brissel [norsk]    Thymus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
innvoll [norsk]    Viscus, -eris [latin]   (gr. syn.: Splanchnum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
levende [norsk]    Vivus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lysing  [norsk]    Hake [engelsk]   Merluccius merluccius [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Lusuer  [norsk]    Norway redfish [engelsk]   Sebastes viviparus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Slimål [norsk]    Myxine glutinosal [latin]   (kjeveløse fisker, slimåler, slimåler, slimålfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hågjel [norsk]    Galeus melastomus [latin]   marin (bruskfisker, gråhaier, rødhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Storsil [norsk]    Hyperoplus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, silfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Makrell [norsk]    Scomber scombrus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, makrellfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
In full [engelsk]    In pleno [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Domstol [norsk]    Et uavhengig organ som har dømmende myndighet i straffesaker og sivile s..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kartell [norsk]    Samarbeid mellom flere foretak som tilbyr samme vare for å motvirke innbyrd..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Weebill [engelsk]    Stumpnebb [norsk]   Smicrornis brevirostris E [latin]   Australias minste fugl; 1 Deniliquin 26. og 28.11. og rel. vanlig Wyperfeld NP 28. og 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gadwall [engelsk]    Snadderand [norsk]   Anas strepera [latin]   Vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laksand [norsk]    Common Merganser [engelsk]   Mergus merganser [latin]   WY, ID
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laksand [norsk]    Common Merganser [engelsk]   Mergus merganser [latin]   Koko Nor, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lispurv [norsk]    Godlewski's Bunting [engelsk]   Emberiza godlewskii [latin]   Dali, Lijang, Songpan, Xiahe, Xining Beishan, str Madoi-Maoshuan, Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   Fåtallig., Underartstilhørighet ikke notert. Derfor uklart om noen fugler kan ha vært Black-backed Wagtail, Hvitvingeerle Motacilla lugens
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lispurv [norsk]    Godlewski’s Bunting [engelsk]   Emberiza godlewskii [latin]   6 Shanhaiguan 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gadwall [engelsk]    Snadderand [norsk]   Anas strepera [latin]   Opptil 40 ved Keoladeo, 40 ved Agra, 50 ved Ganges, 10 ved Corbett og 15 ved Sultanpur ble småplukk sammenlignet med en kjempeflokk ved Bund Baretha 22.2. Denne flokken inneholdt kanskje så mange som 1000 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laksand [norsk]    Common Merganser [engelsk]   Mergus merganser [latin]   Vi hadde to ind. ved River Kosi 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   Ett til fem ind. daglig i Keoladeo, og opptil 40 ind. underveis til Bund Baretha 22. og 23.2. Åtte ind. Corbett 26.2., hvorav 3 tilhørte underarten personata. Tre ind. i Corbett 27.2. som viste karakterene til personata. Deretter ett ind. ved Sat Tal 2.3., tre ved Mongoli Valley 3.3. og fire i området rundt Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limpkin [engelsk]    Riksetrane [norsk]   Aramus guarauna [latin]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   1 bird seen at the Limuru Pond 18/11 was a minor surprise as the bird is scarce throughout Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limpkin [engelsk]    Riksetrane [norsk]   Aramus guarauna [latin]   3 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lobster [engelsk]    hummer [norsk]   homard [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lavaret [fransk]    sik [norsk]   pollan [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
makrell [norsk]    mackerel [engelsk]   maquereau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Legumes [fransk]    Grønnsaker etc. [norsk]   Vegetables [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
surkål [norsk]    sauerkraut [engelsk]   choucroute [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fenouil [fransk]    fennikel [norsk]   fennel [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
laurier [fransk]    laurbærblad [norsk]   bay (leave) [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
desibel [norsk]    (dB). Enhet for styrkeforholdet mellom spenninger, strømstyrker, energier ol. Brukes vanligvis i forbindelse med lydtrykk eller lydintensitet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
HI kull [norsk]    Se høyintensitetskull.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ledelys [norsk]    Lys i sal og korridorer som koples inn hvis nettstrømmen forsvinner, for at publikum skal finne veien ut.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
LI kull [norsk]    Se lavintensitetskull.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
limiter [norsk]    Elektrisk krets som begrenser signaler over en viss styrke uten å kutte brått ved grensenivået.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
livvakt [avløserord]    bodyguard [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
leie ut [avløserord]    hoste (med eng. uttale) [norsk]   hoste (med eng. uttale): (leie ut [plass til] programvare og bruk av programvare på datamaskiner over Internett, jf. web hotel)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
leasing [norsk]    leiefinansiering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lighter [norsk]    sigarettenner / tenner [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
musical [norsk]    musikkspill, musikal [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lydspor [avløserord]    soundtrack [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
seagull [engelsk]    måke, måse [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
utensil [engelsk]    redskap, verktøy, utstyr [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
adrenal [engelsk]    bi-nyre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ledende [norsk]    conductive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
counsel [engelsk]    råd; rådføre; advokat; råde, tilrå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
crucial [engelsk]    avgjørende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vie til [norsk]    devote [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fearful [engelsk]    redd, engstelig, fryktsom; t: fryktelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kjertel [norsk]    gland [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
harmful [engelsk]    skadelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
initial [engelsk]    begynnelses-, start-, utgangs- [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
instill [engelsk]    innpode, inngyte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lattice [engelsk]    flettverk, listverk, gitterverk; gitter, sprinkler [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lay-off [engelsk]    permittere; holde opp; la i fred [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leisure [engelsk]    fritid, tid man kan nyte i ro og mak [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lid off [engelsk]    ta lokket av; løsne lokket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lineage [engelsk]    avstamning, slekt, ætt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ta feil [norsk]    mistaken, be [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
partial [engelsk]    delvis; partisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pitfall [engelsk]    fallgruve, felle; dyregrav [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prevail [engelsk]    være fremherskende, være alminnelig; seire [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
renewal [engelsk]    fornyelse; utskifting [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
restful [engelsk]    rolig, avslappet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tendril [engelsk]    slyngtråd, klatretråd [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trussel [norsk]    threat [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kjertel [norsk]    thymus [engelsk]   (bak brystbenet, over hjertet)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trivial [engelsk]    triviell, uvesentlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
turmoil [engelsk]    opprør; (vill) forvirring; storm [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
unravel [engelsk]    trevle(s) opp; utrede, løse, løse seg opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lydspor [norsk]    audio track [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cue-fil [norsk]    cue-file [engelsk]   (i forbindelse med brenning av CD/DVD)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adskill [norsk]    disjoin [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
søppel [norsk]    garbage [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
general [engelsk]    generell/generelt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
illegal [engelsk]    ugyldig, ulovlig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
heltall [norsk]    integer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nøkkel [norsk]    key [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leakage [engelsk]    lekkasje [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
library [engelsk]    bibliotek [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
linkage [engelsk]    sammenkobling [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
literal [engelsk]    bokstavelig. (programmering:) direkteverdi– [norsk]   se også constant og literal
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logfile [engelsk]    logg, loggfil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logging [engelsk]    logger, logging, loggregistreringssystem [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forfall [norsk]    maturity [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
partial [engelsk]    delvis, (mat:) partiell [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kvartil [norsk]    quartile [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lydkort [norsk]    sound card [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
INF-fil [norsk]    .inf file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
INS-fil [norsk]    .ins file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RGE-fil [norsk]    .rge file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
svarfil [norsk]    answer file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydtype [norsk]    audio type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kapital [norsk]    capital [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Channel [engelsk]    Markedskanal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konsoll [norsk]    console [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
control [engelsk]    kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
D-kanal [norsk]    D-channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
målfil [norsk]    destination file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital [norsk]    digital [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokaler [norsk]    facility [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gå til [norsk]    Go [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hotmail [norsk]    Hotmail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
install [engelsk]    installere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
install [engelsk]    installere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heltall [norsk]    integer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journal [engelsk]    dagbok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Journal [norsk]    Journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nøkkel [norsk]    key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nøkkel [norsk]    key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nøkkel [norsk]    key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nøkkel [norsk]    key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nøkkel [norsk]    key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Largest [engelsk]    Størst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
latency [engelsk]    ventetid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Libanon [norsk]    Lebanon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lesotho [norsk]    Lesotho [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Liberia [norsk]    Liberia [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
library [engelsk]    bibliotek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
library [engelsk]    bibliotek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Litauen [norsk]    Lithuania [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loggfil [norsk]    log file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
log off [engelsk]    logge av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logging [norsk]    logging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Look Up [engelsk]    Slå opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MDE-fil [norsk]    MDE file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filmfil [norsk]    movie file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Musikal [norsk]    Musical [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidemal [norsk]    Page template [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
preroll [engelsk]    forhåndsspillingsdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
preroll [engelsk]    forhåndsspille [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Revival [engelsk]    Vekkelsesmusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levetid [norsk]    service life [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Logg av [norsk]    Sign Out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydkort [norsk]    sound card [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lydspor [norsk]    Soundtrack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
virtual [engelsk]    virtuell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heltall [norsk]    whole number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
abyssal [engelsk]    meget dyp [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
få til [norsk]    accomplish [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
congeal [engelsk]    fryse, stivfryse [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
crucial [engelsk]    avgjørende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
diurnal [engelsk]    dag-, daglig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lacking [engelsk]    manglende, uten [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lateral [norsk]    lateral [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leakage [engelsk]    lekkasje [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
påfyll [norsk]    replenish [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
revival [engelsk]    gjenoppliving, fornyelse [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
terskel [norsk]    sill (ridge) [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ustabil [norsk]    unstable [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bazzill [engelsk]    merke av kartong [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
lysboks [norsk]    Light box [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
stempel [norsk]    Rubber stamp [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
heltall [norsk]    natural number [engelsk]   (1, 2, 3,...)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
bimodal [engelsk]    på to måter, med to topper [norsk]   målepunkter e.l.
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
blodmel [norsk]    blood meal [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
journal [norsk]    case record [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
godstol [norsk]    easy chair [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
latency [engelsk]    ventetid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
peroral [norsk]    per oral [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
peroral [norsk]    p.o. [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
overdel [norsk]    top unit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fractal [engelsk]    fraktal(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fraktal [norsk]    fractal [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
orginal [FEIL]    original [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bredsel [norsk]     bredsel el. bredsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
drøvel [norsk]    drøpel el. drøvel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
farvel [FØR]    farvel el. farveler / farveller [norsk]   valgfritt i ubestemt flertall
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ferdsel [norsk]    ferdsel el. ferdsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
hengsel [norsk]    hengsel el. hengsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
skvakl [FØR]    skvakkel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tyngsel [norsk]     tyngsel el. tyngsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bokmål [norsk]    bm. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
desibel [norsk]    dB [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Esekiel [norsk]    Esek [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lamento [norsk]    Klagende
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Legato  [norsk]    (it. bundet) Indikerer at musikken skal spilles på en sammensatt jevn måte.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Amfibol [norsk]    Mineralgruppe med sammensetning (Mg,Fe,Ca,Na)2,3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O2(OH)2. Vanligvis stengelige, mørke grønne, brune eller svarte mineraler.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Isfjell [norsk]    Store isblokker som flyter i vann. Isfjell dannes ved kalving.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Mineral [norsk]    Et ensartet, fast stoff med en bestemt kjemisk sammensetning, f.eks. gull, kvarts eller svovelkis.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Forseil [norsk]    Et hvert seil som sitter mellom masten og forstaget.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Le side [norsk]    Den siden av båten som vender fra vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Likline [norsk]    Snurpeline
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lo side [norsk]    Den siden av båten som vinden blåser mot.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Sjakkel [norsk]    U-formet festekrok med bolt over åpningen. Brukes blant annet til å feste seil, mannskap og annet ombord.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Trysail [norsk]    Stormstorseil. Lite storseil. Brukes istedet for det vanlige storseilet i store vindstyrker. Seilet skal skjøtes uavhengig av bommen, og skal ikke ha flyndre eller spiler.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lumbago [norsk]    Lumbago [engelsk]   Lumbago er et annet ord for smerter i korsryggen.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Leukemi [norsk]    En gruppe kreftsykdommer som rammer benmarg og hvite blodlegemer.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lutein  [norsk]    Lutein er best kjent som antioksidanten som tar vare på synet. Det er et fettløselig karetonoid som blant annet gir farge til mange av naturens frukt og grønnsaker. Luteinet i VitaePro kommer fra storfløyelblomst (Tagetes Erecta).
Helsekostordliste © VitaeLab AS
Lateral [norsk]    posisjonen lengst fra medianplanet, eller midtlinjen i kroppen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Lidelse [norsk]    tap av eller unormale tilstander i psykologiske, fysiologiske eller anatomiske strukturer eller funksjoner. Personen trenger ikke å ha registrert lidelsen, og den kan bli påvist ved klinisk observasjon. Kan sammenlignes med uførhet, der tap eller unormal tilstand (lidelse) påvirker evnen til å utføre en aktivitet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Lærhud [norsk]    dermis [latin]   Hudens midterste lag. Utgjør hudens støttestruktur.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
Desibel [norsk]    dB [forkortelse]   Enhet for måling av lydstyrke. Energien i lyden dobles for hver tredje dB.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Decibel [norsk]    dB [forkortelse]   Målenhet for lydnivå. Helserådet har lovfestet øvre grenser for lydnivå (støy) i boligområder.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Hjemmel [norsk]    Rettslig grunnlag for en rettighet. Grunnlaget kan være en lov, tinglysning eller hevd.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Losholt [norsk]    Se bindingsverk/vegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Mørtel [norsk]    Mørtel består av bindemidler, sand, vann og eventuelle tilsetningsstoffer. Mørtelen brukes ved muring til å binde steinene sammen og til pussing av overflaten.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Parsell [norsk]    Mindre del som er utskilt fra større grunneiendom.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Shingel [norsk]    Taktekkemateriale av papp hvor det i overflaten er valset ned fargede skiferkorn. Materialet er delt opp i mange forskjellige formater.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Takstol [norsk]    En takstol er en selvbærende konstruksjon. Det benyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte delene. Takstolen overfører kreftene fra takflaten til ytterveggene.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Krynkel [norsk]    Kreacher [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Dystral [norsk]    Thestral [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
diurnal [med. el. latin]    daglig [norsk]   Diurnal er en betegnelse på noe som forekommer på daglig- eller døgnperiodisk basis.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kjertel [norsk]    glandula [med. el. latin]   Organ i kroppen som skiller ut et eller flere spesiell(e) sekret(er). F.eks. skiller spyttkjertlene ut spytt til munnen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lateral [med. el. latin]    Til siden for. Eks. ligger armene lateralt for brystet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
letargi [med. el. latin]    Dvale eller søvnlignende tilstand som går over lang tid.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lordose [med. el. latin]    svai rygg [norsk]   Naturlig bøyning av ryggraden framover i nakke- og lenderegionen. Bøyningen kan i enkelte tilfeller være for stor, slik at pasienten får plager.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
malleol [med. el. latin]    ankelkul [norsk]   De beinete utspringene som finnes henholdsvis på innsiden (medialt) og på yttersiden (lateralt) av ankelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
peroral [med. el. latin]    -gjennom munnen
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
LOLROTF [slang]    Laughing out loud, rolling on the floor [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Lykopen [norsk]    E160d [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Lecitin [norsk]    E322 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Xylitol [norsk]    E967 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Lysozym [norsk]    E1105 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Lykopen [norsk]    E160d [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Lecitin [norsk]    E322 [E-stoff]   antioksidant, konsistensmiddel; Personer med egg- eller soyaallergi kan reagere på små rester av protein fra egg (brukes sjelden) eller soya, som det fremstilles av.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Xylitol [norsk]    E967 [E-stoff]   søtstoff, konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Lysozym [norsk]    E1105 [E-stoff]   konserveringsmiddel; Man regner med at en tredel av de som er allergiske mot egg reagerer på lysozym. Man kan få allergiske reaksjoner som magesmerter, hovenhet i halsen og astmatisk besvær. Kun godkjent for bruk i modnet ost.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Frafall [norsk]    En arving kan på visse vilkår velge å frafalle hele eller deler av sin arv og la den gå videre til en annen, kalt frafallsmottaker. Mest vanlig er frafall der en arver sine foreldre og lar arven gå videre til sine egne barn. Frafallsgiver betaler ikke arveavgift for det som frafalles, mens frafallsmottaker betaler avgift som om midlene kom direkte fra arvelater. Dette er en legitim måte å spare arveavgift på, da en på denne måten kan spre arven på flere mottakere som hver vil ha sitt eget fribeløp.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Hjemmel [norsk]    Privatrettslig: lovlig adkomst til en ting eller rettighet, særlig fast eiendom. Offentligrettslig: rettsgrunnlag.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Legatar [norsk]    Person som ved testament er tilsagt et nærmere bestemt pengebeløp (sumlegatar) eller en eller flere gjenstander (gjenstandslegatar), men som ikke inntrer i avdødes etterlatenskaper helt ut eller etter et fastsatt forhold.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Orginal [norsk]    Orginala [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Orginal [norsk]    Orgis [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
ærfugl [norsk]    ákta [kåfjordsamisk]   (pl.: ávttat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
luseegg [norsk]    čivru [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lávvi  [kåfjordsamisk]    tremenning [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
látnji [kåfjordsamisk]    ungbjørk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
barnål [norsk]    beahcegohcci [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
láttat [kåfjordsamisk]    molte [norsk]   (pl.: láddagat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
heavval [kåfjordsamisk]    gammelt fiskegarn [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
luovdi  [kåfjordsamisk]    notflyt [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
doappal [kåfjordsamisk]    flytholt/oppstag av tre [norsk]   (pl.: doabbalat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
loahkka [kåfjordsamisk]    brosme [norsk]   (pl.: loahkat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ruŋkul [kåfjordsamisk]    ørebeinsstykke [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Áhkkil [samisk]    Akkala [norsk]   (propr) (på Kola)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lonuhit [samisk]    bytte [norsk]   (v) //ale lihkot lonut dávviriin 'bytt ikke lykken din bort for ting'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
luottut [samisk]    filet [norsk]   (s) (-h)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lonuhit [samisk]    forvrenge [norsk]   (v) //sániid njálbmái lonuhit 'forvrenge ens ord'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grufull [norsk]    ilgat [samisk]   (a) (att ilgadis) //heavsut (-vss-) 'begå en grufull gjerning' //gal dat heavssui goddit guokte máná 'han fikk seg virkelig til å begå to grufulle barnedrap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
liehppi [samisk]    klepp [norsk]   (s) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lagdele [norsk]    látnjat [samisk]   (v) (-nj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lagdelt [norsk]    ládnjojuvvon [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lemster [norsk]    boatkuduvvan; boatkuluvvan [samisk]   (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
likevel [norsk]    dattetge; liikká [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
linerle [norsk]    beštor; liidnelláš [samisk]   (s) 2. (-ž-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
livstid [norsk]    eallinahki [samisk]   (s) (-g-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: attán dutnje dan ahkái 'jeg gir deg det for livstid'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
geažil [samisk]    på grunn av [norsk]   (gen +) geažil (postp) //du geažil mun dan dagan 'jeg gjør det på grunn av deg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
radikal [norsk]    máttahad'di; máttahal'li [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-413: máttahal'li 'rothugger'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Løpetid [norsk]    Den tilbakebetalingstid et lån har.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Suicidal [norsk]    Å ha trang til å ta livet sitt.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Amitrol [synonym]    3-Amino-1H-1,2,4-triazol [norsk]   1H-1,2,4-TRIAZOL-3-AMINE [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Captafol [norsk]    1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(1,1,2,2-TETRACHLOROETHYL)THIO]- [engelsk]   molekylformel: C10H9Cl4NO2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Katekol [synonym]    1,2-Dihydroksybenzen [norsk]   1,2-BENZENEDIOL [engelsk]   molekylformel: C6H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etandial [norsk]    ETHANEDIAL [engelsk]    Glyoksal [synonym]   molekylformel: C2H2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etantiol [norsk]    ETHANETHIOL [engelsk]    Etylmerkaptan [synonym]   molekylformel: C2H6S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Naftol [norsk]    2-NAPHTHALENOL [engelsk]   molekylformel: C10H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentanal [norsk]    PENTANAL [engelsk]    Valeraldehyd [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Propanal [norsk]    PROPANAL [engelsk]    Propionaldehyd [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
langsmed [norsk]    lengthwise [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
legg opp [norsk]    cast on (CO) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
nederdel [norsk]    skirt [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lamutisk [norsk]    språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
litauisk [norsk]    Lithuanian [engelsk]   lit – li [ISO-koder]   språket i Litauen
Liste over navn på språk © Språkrådet
Marshall [engelsk]    marshallesisk [norsk]   mah – mh [ISO-koder]   språk på Marshalløyene
Liste over navn på språk © Språkrådet
riksmål [norsk]    fram til 1929 navn på bokmål
Liste over navn på språk © Språkrådet
LTS '000 [norsk]    Antall i målgruppen som er dekket multiplisert med gjennomsnittlig frekvens.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
storseil [norsk]    main sail [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
lasterom [norsk]    cargo compartment [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Lemonade [engelsk]    Brus [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Eidsvoll [norsk]    Historic place in Norwegian history, also a train stop
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lonesome [engelsk]    Ensom [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Firmabil [norsk]    Company car [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flertall [norsk]    Majority [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Landbruk [norsk]    Agriculture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Langrenn [norsk]    Cross-country ski-ing [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lapskaus [norsk]    Stew [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Leksikon [norsk]    Encyclopedia [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lensmann [norsk]    The Norwegian sheriff
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Likerett [norsk]    Equal rights [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lommebok [norsk]    Wallet [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lutefisk [norsk]    Dried codfish prepared in a potash lye
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lærebok [norsk]    Textbook [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Løsning [norsk]    Solution [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Downhill [engelsk]    Nedoverbakke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Doorbell [engelsk]    Ringeklokke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Language [engelsk]    Språk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Trøbbel [norsk]    Trouble [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Årstall [norsk]    Year [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
scorefil [norsk]    En mekanisme i enkelte newsreadere som gjør at man kan rangere newsartikler og tråder utfra gitte kriterier, derigjennom velge hva man vil (og ikke vil) lese i en diskusjonsgruppe. Mer avansert form for killfil.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
lipstick [engelsk]    :-{} [emotikon/smiley]   User wears lipstick
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
laughing [engelsk]    :-D [emotikon/smiley]   User is laughing (at you!)
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
laughter [engelsk]    :D [emotikon/smiley]   Laughter
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Gyrofeil [norsk]    Feilvisning.
Maritim ordliste © MaritimStart
Kvartmil [norsk]    Det samme som nautisk mil.
Maritim ordliste © MaritimStart
Legge bi [norsk]    Å stoppe båten uten å ta ned seilene.
Maritim ordliste © MaritimStart
Løygatt [norsk]    Lemmergatt, hull i bunnstokkene på fartøyer i forbindelse med rennestein for å lede bunnvann til lensebrønn.
Maritim ordliste © MaritimStart
laxative [engelsk]    avføringsmiddel [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
hospital [engelsk]    sykehus [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Terminal [norsk]    Se brukerterminal.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
TP-kabel [norsk]    Fork. for tvunnen parkabel. En signalkabel som består av flere lederpar som er tvunnet rundt hverandre for å motvirke elektromagnetisk forstyrrelse. Brukes blant annet i Ethernet og telefoni.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
legevakt [norsk]    accident and emergency unit [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
uteareal [norsk]    outside area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
livsstil [norsk]    life style [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
proposal [engelsk]    forslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lovsaker [norsk]    legislative proceedings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
official [engelsk]    tjenestemann [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lunfardo [spansk]    Slang fra Buenos Aires' havnestrøk der man bytter om på stavelsene i ord. Lunfardo benyttes mye i tangotekster.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
limaktig [norsk]    Kolloideus [gresk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Labialis [latin]    som hører til leppe [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lechitus [gresk]    eggeplomme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite egg [norsk]    Ovulum, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
testikel [norsk]    Testis, -is [latin]   (gr. syn.: Orchis)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
luftrør [norsk]    Trachea, -ae [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite kar [norsk]    Vasculum, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
loddrett [norsk]    Verticalis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Mackerel [engelsk]    Makrell  [norsk]   Scomber scombrus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Lampetra [latin]    Arktisk niøye [norsk]   sjelden, marin (kjeveløse fisker, niøyer, niøyer, niøyefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Havengel [norsk]    Squatina [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, håer, havengelfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lagesild [norsk]    Coregonus albula [latin]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Øyepål [norsk]    Trisopterus esmarkii [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Horngjel [norsk]    Belone belone [latin]   marin (beinfisker, horngjelfisker, horngjelfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Liparis? [latin]    Kortfinneringbuk [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Labridae [latin]    Berggyltfamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåstål / rødnebb, berggylt, brungylt, grasgylt/gressgylt, bergnebb, grønngylt)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lumpenus [latin]    Langhalet langebarn [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Glattsil [norsk]    Gymnammodytes, Ammodytes [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, silfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laus Deo [latin]    Praise be to God [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex fori [latin]    The law of the forum (country) [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex loci [latin]    The law of the place [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Literati [latin]    Men of letters [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Farewell [engelsk]    Vale [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Arvefall [norsk]    Arven går over til arvingen(e) på dødstidspunktet ute..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Leppeand [norsk]    Pink-eared Duck [engelsk]   Malacorhynchus membranaceus E [latin]   50+ Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   Opptil 50 Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus hudsonicus [latin]   1 ind Driftwood Beach og 2 ind Bayocean Peninsula - OR 25.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   Mai Po, Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ibisbill [engelsk]    Ibisnebb [norsk]   Ibidorhyncha struthersii [latin]   2 ind ved Yushu, 1 ind Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hærfugl [norsk]    Eurasian Hoopoe [engelsk]   Upupa epops [latin]   Ruili, Tengchong, Emei Shan, Mengda, str Madoi-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lisanger [norsk]    Buff-throated Warbler [engelsk]   Phylloscopus subaffinis [latin]   Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hærfugl [norsk]    Hoopoe [engelsk]   Upupa epops [latin]   Relativt vanlig omkring Beidaihe. Enkeltfugler Happy Island fire dager.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Løvmeis [norsk]    Marsh Tit [engelsk]   Poecile palustris [latin]   2 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   1 Golfito 23/2, 20 Tárcoles 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 2 Tárcoles 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hærfugl [norsk]    Common Hoopoe [engelsk]   Upupa epops [latin]   Sett daglig i lavlandet, samt Corbett. De beste dagene var 22.2. (10 ind., Bund Baretha) og 24.2. (10 ind. Agra).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Owl [engelsk]    Tårnugle [norsk]   Tyto alba [latin]   Ett ind. "overdagende" i det samme treet ble loggført 19., 20. og 21.2. like ved Keoladeo Temple.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ibisbill [engelsk]    Ibisnebb [norsk]   Ibidorhyncha struthersii [latin]   Vi så de to kjente overvintrende ibisnebbene ved Kosi-elven, Ramnagar, 28.2. Vi var på lokaliteten ved middagstider og så fuglene noen hundre meter ovenfor stedet der lokale sjåfører vasker bilene og bussene sine. Disse fuglene forlater typisk Ramnagar i begynnelsen av mars, så det var godt å konstatere at de fortsatt var på plass.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   1 Lima 29.9., 20 på strendene sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   About 10 Whimbrels were noted at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Owl [engelsk]    Tårnugle [norsk]   Tyto alba [latin]   Looking down a horribly deep well inside the Gedi Ruins compound, Watamu 4/12, we found one pair of Barn Owl apparently breeding inside a cavity there. However, after an initial look they hid inside the cavity and were not seen again.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hærfugl [norsk]    Hoopoe [engelsk]   Upupa epops [latin]   Birds belonging to (sub-)species africana were seen on several occcasions: 4 birds in Hell`s Gate NP, Naivasha 19/11, 3 at Lake Nakuru 20/11, 2 birds at Lake Baringo both 21/11 and 22/11 and singles in Masai Mara 29/11 and 30/11. 1 bird of the Palaearctic form epops was noted in Hell`s Gate NP, Naivasha 19/11. These two forms are now often regarded as distinct species, but are not recognized by Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Whimbrel [engelsk]    Småspove [norsk]   Numenius phaeopus [latin]   20 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lukewarm [engelsk]    lunken, lun [norsk]   tiède [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lapereau [fransk]    ung kanin [norsk]   young rabbit [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
blomkål [norsk]    cauliflower [engelsk]   chou-fleur [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
trøffel [norsk]    truffle [engelsk]   truffe [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
location [norsk]    Sted der man tar opp film, men som ikke er studio.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
luminans [norsk]    Lystettheten til en flate målt i en bestemt retning. Måles i candela/m² (cd/m2). I USA brukes foot-lambert.Brukes også om svart/hvit informasjonen i et elektronisk bilde, når bildet er bygget opp av separat farge (krominans) og luminans.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
rykkhjul [norsk]    Valse med tannkrans(-er) som griper inn i filmens perforeringshull. Har en rykkvis bevegelse slik at filmen trekkes ett bilde frem for hvert rykk.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
goodwill [norsk]    velvilje, godvilje [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lipgloss [norsk]    leppeglans [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lipliner [norsk]    leppeblyant, leppekajal [avløserord]   jf. eyeliner
Norske avløserord for importord © Språkrådet
livvidde [norsk]    girth [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
laudable [engelsk]    rosverdig, prisverdig, godartet [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
pinwheel [engelsk]    lite hjul [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
windfall [engelsk]    vindfall, nedblåst [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
approval [engelsk]    godkjenning, samtykke; bifall [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
advarsel [norsk]    caveat [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cheerful [engelsk]    glad, fornøyd; munter, gledelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
corporal [engelsk]    legemlig; korporal [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dovetail [engelsk]    føye seg inn i hverandre, passe sammen [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likevekt [norsk]    equilibrium [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foretell [engelsk]    forutsi, spå om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grateful [engelsk]    takknemlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
integral [engelsk]    helhetlig, vesentlig, integrerende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
internal [engelsk]    indre; innenriks [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kneskål [norsk]    kneecap [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
laudable [engelsk]    prisverdig, rosverdig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leapfrog [engelsk]    hoppe bukk; passere hverandre skiftvis [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
levitate [engelsk]    stige opp og sveve i luften [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
maternal [engelsk]    moderlig; på morssiden [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
labyrint [norsk]    maze [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lydighet [norsk]    obedience [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
original [engelsk]    opprinnelig; original, nyskapende; eksentrisk, særing [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lignelse [norsk]    parable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
residual [engelsk]    gjenværende, resterende, som er blitt til overs; rest [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
upheaval [engelsk]    omveltning; landhevning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vengeful [engelsk]    hevngjerrig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
wrathful [engelsk]    vredefylt (sint) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legg ved [norsk]    attach [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gudefeil [norsk]    deity error [engelsk]   [RPA-begrep]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
firewall [engelsk]    brannmur [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
legg på [norsk]    hangup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
integral [norsk]    integral [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
internal [engelsk]    indre, intern [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leveller [engelsk]    utjevner [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
list box [engelsk]    liste(boks) [norsk]   (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
location [engelsk]    adresse, plassering [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
location [engelsk]    sted, plassering, adresse [norsk]   (template location = plassering av mal)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
marshall [engelsk]    rangere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navnefil [norsk]    name file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navnemal [norsk]    nametemplate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
optional [engelsk]    valgfri, frivillig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
original [engelsk]    opprinnelig, original- [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidefeil [norsk]    page fault [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidetall [norsk]    page number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidestil [norsk]    page style [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
powerful [engelsk]    kraftig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
runlevel [engelsk]    kjørenivå [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
subshell [engelsk]    underskall [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
subtotal [engelsk]    delsum [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
terminal [norsk]    terminal [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tutorial [engelsk]    innføring, gjennomgang, opplæring, øvingshefte [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
halvsmal [norsk]    semi-condensed [engelsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 4. smalest / 6. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
variabel [norsk]    variable [engelsk]   [programmering] – se også constant og literal
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
loddrett [norsk]    vertical [engelsk]   (vertikal)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lommebok [norsk]    wallet [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontofil [norsk]    accounting file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
artikkel [norsk]    article [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
artikkel [norsk]    article [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydanrop [norsk]    audio call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydkodek [norsk]    audio codec [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kapittel [norsk]    chapter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tegnstil [norsk]    character style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontroll [norsk]    check [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
artikkel [norsk]    commodity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levering [norsk]    delivery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løse ut [norsk]    dismount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
End Call [engelsk]    Avslutt samtale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
external [engelsk]    ekstern [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
firewall [engelsk]    brannmur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
goodwill [norsk]    goodwill [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legg på [norsk]    Hang Up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
livstegn [norsk]    heartbeat [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildefil [norsk]    image file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
listeark [norsk]    list sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokasjon [norsk]    location [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
location [engelsk]    plassering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loopback [engelsk]    tilbakekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MBOX-fil [norsk]    MBOX file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lommebok [norsk]    Microsoft wallet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidefeil [norsk]    page fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lime inn [norsk]    paste [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personal [engelsk]    Personlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
postroll [engelsk]    etterspille [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
proposal [engelsk]    forslag [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
protocol [engelsk]    protokoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lekeland [norsk]    Purble Place [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leserute [norsk]    Reading Pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
referral [engelsk]    henvisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Schannel [engelsk]    sikker kanal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rullepil [norsk]    scroll arrow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rullepil [norsk]    scroll arrow button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Logg på [norsk]    Sign In [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logge av [norsk]    sign out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lydklipp [norsk]    Sound Clip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
submodel [engelsk]    undermodell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
subtotal [engelsk]    totalsum [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
detrital [engelsk]    detrititsk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
likevekt [norsk]    equilibrium [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
likevekt [norsk]    equlibrium [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
layering [engelsk]    lagdeling [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
liberate [engelsk]    frigjør [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
low tide [engelsk]    fjære [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnfall [norsk]    precipitate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
liggende [norsk]    recumbent [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flywheel [engelsk]    svinghjul [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
binomial [engelsk]    binom [norsk]   toleddet uttrykk, jfr
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
disposal [engelsk]    kassering, kasting, avhending, fjerning, uskadeliggjøring, destruksjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
integral [engelsk]    integral, sammenhengende, helhetlig [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
labelled [engelsk]    merket, med merking, radioaktiv [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
laitance [engelsk]    sementvelling [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ligation [engelsk]    ligasjon, sammensying [norsk]   (med.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
material [engelsk]    stoff, substans, materiale, produkt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tannhjul [norsk]    pinion gear [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kronhjul [norsk]    ring gear [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dragspel [svensk]    trekkspill, belggummi [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Spachtel [tysk]    spatel, murskje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
binomial [engelsk]    binom(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
binomial [engelsk]    binomisk [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
integral [engelsk]    heltalls- [norsk]   (som har med heltall å gjøre)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
integral [engelsk]    integral(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
lineært [norsk]    linearly [engelsk]   (adv.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Liggende [norsk]    Landscape [engelsk]   Utskriftsterm som beskriver arkets retning. I dette tilfellet er bredden på arket større enn høyden.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Levi’s [norsk]    (med apostrof)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
virtuell [norsk]    virituell [FEIL]   (kanskje en sammenblanding med spirituell)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lindring [norsk]    (valgfritt -a/-en mot før bare -en
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
stengsel [norsk]    stengsel el. stengsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
trengsel [norsk]    trengsel el. trengsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kommunal [norsk]    komm. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Manntall [norsk]    er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Mantallet er basert på de som er registrert som innbyggere i en kommune 31. mai i år. Selv om du har flyttet etter denne datoen, gjelder din stemme for den kommunen du bodde i 31. mai.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Libretto [norsk]    (it. liten bok) Teksten til en opera, et oratorie eller et annet stort vokal-verk.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
limonata [italiensk]    brus [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
karaffel [norsk]    caraffa [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
spisesal [norsk]    la sala da pranzo [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Lokalbre [norsk]    Liten isbre som oftest ligger i en nordøstvendt forsenkning. De fleste av dagens breer i Norge er lokalbreer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Legge bi [norsk]    Å stoppe båten uten å fire seilene.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Løygang [norsk]    Metallskinne eller bøyle som gjør det mulig å regulere storseilet tverrskips, uten å stramme eller slakke skjøtet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Stagseil [norsk]    Seil som settes mellom forseil og masten. Kan også settes innenfor en spinnaker.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Storseil [norsk]    Hovedseil. Seilet er festet bak masten til bommen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lesbisk  [norsk]    "Lesbe", jenter som bare blir kåte på, og forelsker seg i andre jenter.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Epidural [norsk]    Epidural [engelsk]   Epidural betyr på eller utenfor dura mater. Dura mater er en av hjerne- og ryggmargshinnene som omgir hjernen og ryggmargen. Rommet mellom dura mater og strukturene med knokler og leddbånd som avgrenser virvelkanalen kalles epiduralrommet.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Ligament [norsk]    Ligament [engelsk]   Et ligament er et bånd, bygget opp av bindevev, som binder knoklene sammen eller bidrar til å gi støtte til innvoller. Den viktigste funksjonen til ligamentene er å skape forbindelse mellom knokler, stabilisere ledd og holde på plass organene i bukhulen.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Gen-feil [norsk]    Se mutasjon.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Luftrør [norsk]    trachea [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
Hydrofil [norsk]    Evne til å holde på vann
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
LODDPUSS [norsk]    En helt opprettet og plan pussflate.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Laftehus [norsk]    Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker eller planker som ligger horisontalt og som felles sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med skillevegger og yttervegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Loddrett [norsk]    Se vaterpass.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Steinull [norsk]    Framstilles av stein som smeltes, fibreres og tilsettes bindemiddel og impregneringsstoffer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Lynkilen [norsk]    Firebolt [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Loveland [norsk]    Lovegood [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Wormtail [engelsk]    Ormsvans [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
aurikkel [norsk]    auricula [med. el. latin]   Betegner enten øremuslingen (ørebrusken) eller hjrteøret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
epidural [norsk]    epidural [med. el. latin]   Som ligger utenfor dura mater (den ytterste av de tre hjernehinnene).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
laxativa [med. el. latin]    avføringsmiddel [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leiomyom [med. el. latin]    Godartet svulst, med opphav fra glatt muskulatur.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lidokain [med. el. latin]    bedøvelse [norsk]   Lokalbedøvende legemiddel, men har også en viss effekt på noen typer hjerterytmeforstyrrelser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ligament [med. el. latin]    Fiberrikt bindevevsdrag som er med på å støtte opp og fiksere strukturer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ligament [med. el. latin]    leddbånd [norsk]   Bånd av tettvokst, fiberrikt bindevev, som er med på å stabilisere ledd i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lobotomi [med. el. latin]    Kirurgisk inngrep, der man skjærer over deler av kontaktnettet mellom storehjernens forntal(panne-)lapp og andre deler av hjernen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lystgass [med. el. latin]    Smertelindrings- eller narkosemiddel, i form av gass som pustes inn ved hjelp av en maske foran munn og nese. Lystgass brukes oftest i forbindelse med fødsler.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lammelse [norsk]    paralyse [med. el. latin]   Total eller høygradig lammelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
prenatal [norsk]    prenatal [med. el. latin]   Betyr: Som kommer eller hender før fødselen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Karamell [norsk]    E150a [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Sorbitol [norsk]    E420 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Mannitol [norsk]    E421 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Glyserol [norsk]    E422 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Maltitol [norsk]    E965 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Laktitol [norsk]    E966 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Karamell [norsk]    E150a [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Sorbitol [norsk]    E420 [E-stoff]   konsistensmiddel , søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Mannitol [norsk]    E421 [E-stoff]   konsistensmiddel , søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Glyserol [norsk]    E422 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Maltitol [norsk]    E965 [E-stoff]   søtstoff, konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Laktitol [norsk]    E966 [E-stoff]   søtstoff, konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Derivatordliste © Oslo Børs
Arvefall [norsk]    Det tidspunkt da arven går over på arvingene og legatarene, og deres eventuelle rett går over til å bli en aktuell rett. Dette vil normalt være arvelaters død. Unntaket er der en person er forsvunnet og det sies dødsformodningsdom.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
goodwill [synonym]    Forretningsverdi [norsk]   goodwill [engelsk]   Det som gir en virksomhet verdi utover verdien av de materielle formuesgjenstander som fast eiendom, maskiner, varelager og fordringer. Det vil si den merverdien som skyldes organisasjonen av produksjonsmidlene og bedriftens renommé, beliggenhet og lignende.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Legalarv [norsk]    Arv etter loven.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Loddeier [norsk]    Den som i egenskap av ektefelle eller arving (etter lov eller testament) har et krav ved skifte av ekteskapelig felleseie eller av dødsbo.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Lettmelk [norsk]    Geappamielki [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Hvetemel [norsk]    Nisojaffut [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
sjøfugl [norsk]    mearraloddi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
luđáš [kåfjordsamisk]    veggelus [norsk]   (pl.: luhtehat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gardnjil [kåfjordsamisk]    albu [norsk]   (pl.: gardnjilat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
linerull [norsk]    liidnarulla [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
nothjell [norsk]    nuohttejielli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
liigodit [samisk]    avse [norsk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)524: itgo liigut munnje veaháš suinniid 'kan du avse litt høy til meg' //eat mii liigut atnit nu ollu rudaid ' vi har ikke råd til å bruke så mange penger'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
luohkká [samisk]    bakke [norsk]   (s) (-hk-) Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)522: liggá (-kk-) 'liten bakke'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flommål [norsk]    ullerádji [samisk]   (s) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
føderal [norsk]    lihttoválddálaš; stáhtaidlihtolaš; riikkaviidosaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lieškit [samisk]    gneldre [norsk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)521: (-aškk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
njoammil [samisk]    hare [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
látnjat [samisk]    kløyve [norsk]   (v) (-nj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Lenangen [norsk]    Ittarvuotna [samisk]   (propr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-313: (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lene seg [norsk]    guvdilit; mieigat [samisk]   (refl) 1. guvdilit //guvdilit man nu vuostá 'lene seg’ (mot noe(n): gen + postp (vuostá(i), njeaiga etc.) 2. mieigat
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
løsøre [norsk]    gándimat [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
munnfull [norsk]    njálmmedievva [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-478: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
leaikkal [samisk]    på en stund [norsk]   (adv) //beaivváš ii ide leaikkal 'sola viser seg ikke på en stund'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
leavddus [samisk]    rank [norsk]   (a) (att leavddos, -vdos-) 'rank, rak'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Glycidol [synonym]    2,3-Epoksy-1-propanol [norsk]   OXIRANEMETHANOL [engelsk]   molekylformel: C3H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-HEXANOL [engelsk]    1-Heksanol [norsk]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ioksynil [synonym]    4-Hydroksy-3,5-dijodbenzonitril [norsk]   BENZONITRILE, 4-HYDROXY-3,5-DIIODO- [engelsk]   molekylformel: C7H3I2NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kumafuryl [norsk]    2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Hydroksyoksofurylbutylkumarin [synonym]   molekylformel: C17H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metantiol [norsk]    METHANETHIOL [engelsk]    Metylmerkaptan [synonym]   molekylformel: CH4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Karbaryl [synonym]    1-Naftyl-metylkarbamat [norsk]   1-NAPHTHALENOL, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C12H11NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Oktanol [norsk]    ISOOCTANOL [engelsk]    Isooktylalkohol [synonym]   molekylformel: C8H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
TAR, COAL [engelsk]    PAH [norsk]    Polyaromatiske hydrokarboner [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
armkuppel [norsk]    top shaping [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
brystmål [norsk]    chest measurement [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
heklenål [norsk]    crochet hook [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
knapphull [norsk]    buttonhole [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
luftmaske [norsk]    Chain stitch (ch) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
løpegang [norsk]    casting (eg for elastic) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
like this [engelsk]    slik [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
landsmål [norsk]    fram til 1929 navn på nynorsk 1
Liste over navn på språk © Språkrådet
Parallell [norsk]    Til veien, kommunikasjonsflaten kan bli sett fra begge sider av veien.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
lasteskip [norsk]    cargo ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
akterseil [norsk]    aftersail [engelsk]   agtersejl [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
gangspill [norsk]    capstan [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
stråkøl [dansk]    stråkjøl [norsk]   false keel [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Busserull [norsk]    Norwegian blouse
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Waterfall [engelsk]    Foss [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fossefall [norsk]    Waterfall [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fårikål [norsk]    Dish consisting of mutton and cabbage
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gyldendal [norsk]    Norway's largest publisher
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Heyerdahl [norsk]    Thor Heyerdahl, famous Norwegian explorer
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Interrail [norsk]    Discount train fares for young people
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Love song [engelsk]    Kjærlighetsang [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kubbestol [norsk]    Log chair [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Langangen [norsk]    Former president of UNI STOREBRAND, Norway's largest insurance company
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lillebror [norsk]    Little brother [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lokalavis [norsk]    Local paper [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lysløype [norsk]    Illuminated ski track
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Trekkfugl [norsk]    Migratory bird [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Log cabin [engelsk]    Tømmerhus [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
TANSTAAFL [akronym/fork.]    There Ain't No Such Thing As A Free Lunch
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
skeptical [engelsk]    :-/ [emotikon/smiley]   User is skeptical
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Lanemeter [norsk]    1 lanemeter er en meter dekksflate i 2.5 til 3 meters bredde.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lasteluke [norsk]    Luke over lasterom.
Maritim ordliste © MaritimStart
Umbilical [norsk]    Dykkeslange forsyner dykker med luft, samt kommunikasjon til overflaten.
Maritim ordliste © MaritimStart
Protokoll [norsk]    Se nettverksprotokoll.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
landowner [engelsk]    grunneier [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
søksmål [norsk]    legal proceedings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forskjell [norsk]    difference [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
liability [engelsk]    gjeld, ansvar [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lang sikt [norsk]    long term [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lokale(r) [norsk]    premises [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
personnel [engelsk]    personale [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Librarian [engelsk]    avdelingsbibliotekar [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
lagt fram [norsk]    submitted [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lovvedtak [norsk]    Enactment of a Bill [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
roll call [engelsk]    navneopprop [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
protokoll [norsk]    Records of Proceedings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lagtinget [norsk]    (the) Lagting [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
lite øre [norsk]    Auricula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite hode [norsk]    Capitulum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite korn [norsk]    Granulum, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lateralis [latin]    som ligger nærmere siden [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten mus [norsk]    Musculus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite skip [norsk]    Navicula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten fot [norsk]    Pediculus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite nett [norsk]    Reticulum, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite rør [norsk]    Tubulus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Liparidae [latin]    Ringbukfam  [norsk]   Snailfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sneppeål [norsk]    Nemichthys scolopaceus [latin]   marin (beinfisker, ålefisker, sneppeålfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksesild [norsk]    Maurolicus muelleri [latin]   marin (beinfisker, laksesildfisker, perlemorfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lophiidae [latin]    Breiflabbfamilien [norsk]   Familie (bl.a. breiflabb)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lampridae [latin]    Laksestørjefamilien [norsk]   Familie (bl.a. laksestørje)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lyreknurr [norsk]    Trigla lyra [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, knurrfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Luvaridae [latin]    Luvarfamilien [norsk]   Familie (bl.a. luvar)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Leap year [engelsk]    Annus bisextus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Litoralis [latin]    Beach bum [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lux mundi [latin]    The light of the world [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Note well [engelsk]    Nota bene (nb.) [latin]   Observe carefully
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Grey Teal [engelsk]    Gråkrikkand [norsk]   Anas gibberifrons [latin]   Relativt vanlig, særlig i nord og omkring Deniliquin.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lappspove [norsk]    Bar-tailed Godwit [engelsk]   Limosa lapponica [latin]   Opptil 50 Cairns 17.-19.11., 10 Philip Island 4.12. og 1 Corner Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cockatiel [engelsk]    Nymfekakadu [norsk]   Nymphicus hollandicus E [latin]   Spredt omkring Gilgandra og Lake Cargelligo 24.11. og mellom Lake Cargelligo og Deniliquin 25.11. og 2 Deniliquin 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkefalk [norsk]    Northern Hobby [engelsk]   Falco subbuteo [latin]   Xiahe, Maoshuan, str Wenquan-Xining
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lappspove [norsk]    Bar-tailed Godwit [engelsk]   Limosa lapponica [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fossekall [norsk]    White-throated Dipper [engelsk]   Cinclus cinclus [latin]   Mengda, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Gorge (brun morf sett ved Xiwu)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulltimal [norsk]    Golden Babbler [engelsk]   Stachyris chrysaea [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blodpirol [norsk]    Maroon Oriole [engelsk]   Oriolus traillii [latin]   6-8 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkefalk [norsk]    Hobby [engelsk]   Falco subbuteo [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Engvaktel [norsk]    Japanese Quail [engelsk]   Coturnix japonica [latin]   Vanlig Happy Island. 1 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lappspove [norsk]    Bar-tailed Godwit [engelsk]   Limosa lapponica [latin]   Meget vanlig Happy Island. Største antall 500+ den 7. og 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leirtrost [norsk]    Clay-coloured Robin [engelsk]   Turdus grayi [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blodpirol [norsk]    Maroon Oriole [engelsk]   Oriolus traillii [latin]   Ett ind. sett fra tårnet ved Dhikala 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Puna Teal [engelsk]    Punaand [norsk]   Anas puna [latin]   100 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lomaspurv [norsk]    Collared Warbling-Finch [engelsk]   Poospiza hispaniolensis [latin]   2 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 10+ Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cape Teal [engelsk]    Kappand [norsk]   Anas capensis [latin]   Our only sighting was of 10 birds at Lake Bogoria 23/11. Most likely also present at Lake Nakuru 20/11, but the heavy rain prevented us from looking for them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vanntriel [norsk]    Water Thick-knee [engelsk]   Burhinus vermiculatus [latin]   Two birds seen at Hippo Point, Kisumu 27/11 had apparently tried to nest there, but the eggs had been destroied by some kids (according to a local). At the Sabaki River, Malindi we saw a total of 8 birds 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gullpirol [norsk]    African Golden Oriole [engelsk]   Oriolus auratus [latin]   2 birds seen in Sokoke Forest 5/12 together with a Eurasian Golden Oriole. This species is rare in Kenya in the winter-months.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Puna Teal [engelsk]    Punaand [norsk]   Anas puna [latin]   5 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lake Duck [engelsk]    Trommeand [norsk]   Oxyura vittata [latin]   5 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rusttimal [norsk]    Black-capped Babbler [engelsk]   Pellorneum capistratum [latin]   1 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kamskjell [norsk]    scallop [engelsk]   coquille St. Jacques [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
langouste [fransk]    languster, hummer [norsk]   spiny lobster [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lieu noir [fransk]    sei [norsk]   saithe, coalfish [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
meat ball [engelsk]    kjøttbolle, kjøttkake [norsk]   boulette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
chevreuil [fransk]    rådyr [norsk]   venison [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lammelår [norsk]    leg of mutton, leg of lamb [engelsk]   gigot d'agneau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
schnitzel [engelsk]    karbonade, schnitzel [norsk]   steack haché [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
kantarell [norsk]    chanterelle [engelsk]   chanterelle [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
rosenkål [norsk]    Brussels sprouts [engelsk]   chou de Bruxelles [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
LED array [norsk]    En rekke med LED som brukes som lyskilde for analoge og digitale lydhoder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
leppesynk [norsk]    Nøyaktig samsvar mellom leppebevegelse og tale på film.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lysstrøm [norsk]    Et uttrykk for "mengden" av lys som passerer en flate. Måles i lumen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lytteluke [norsk]    Et avlukke med en luke ut til salen hvor maskinisten kan få et inntrykk av filmfremføringen i salen uten å gå for langt og uten at støyen fra kinomaskinen når ut i salen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
thumbnail [norsk]    miniatyrbilde, knøttbilde (IKT) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
web hotel [norsk]    vevhotell, vevlosji [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
breddfull [norsk]    brimming [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
scoundrel [engelsk]    slyngel, skurk, kjeltring [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
whimsical [engelsk]    lunefull, snurrig, underlig [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
ancestral [engelsk]    som stammer fra ens forfedre, familie- [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
celestial [engelsk]    himmelsk, himmel-...; guddommelig, overjordisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
deceitful [engelsk]    løgnaktig, svikefull [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
essential [engelsk]    vesentlig; en absolutt nødvendighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forgetful [engelsk]    glemsom [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lethargic [engelsk]    sløv, apatisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
literally [engelsk]    bokstavelig, ordrett [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
praktfull [norsk]    magnificent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parochial [engelsk]    provinsiell, trangsynt; sogne-, herreds-, menighets- [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
perpetual [engelsk]    stadig, vedvarende; evig, evinnelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
resentful [engelsk]    ergelig, harm [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
whimsical [engelsk]    lunefull, full av nykker; pussig, rar, underlig; forskrudd, sær [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hovedstol [norsk]    amortizement rate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lydsignal [norsk]    audible bell [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lyd, lyd- [norsk]    audio [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
autoskjul [norsk]    authide [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skriptfil [norsk]    batch file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
rammestil [norsk]    border style [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
slippmål [norsk]    drop target [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
line feed [engelsk]    linjeskift [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lokal sql [norsk]    native sql [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
persentil [norsk]    percentile [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
principal [engelsk]    fullmaktsgiver, hoved- [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunntall [norsk]    radix [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
screenful [engelsk]    skjermbilde, skjermfull [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vekselfil [norsk]    swap space [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
thumbnail [engelsk]    miniatyr(-bilde) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
trackball [engelsk]    styrekule [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
traversal [engelsk]    gjennomgang [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ultrasmal [norsk]    ultra-condensed [engelsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 1. smalest / 9. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
uninstall [engelsk]    avinstallere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktiv fil [norsk]    active file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad recall [engelsk]    reklameerindring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legg til  [norsk]    Add [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lev.bekr. [norsk]    ASN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnstil [norsk]    base style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
box model [engelsk]    boksmodell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lysstyrke [norsk]    brightness [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Classical [engelsk]    Klassisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledetekst [norsk]    command prompt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
koble til [norsk]    connect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
koble til [norsk]    connect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Koble til [norsk]    Connect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datakanal [norsk]    data channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DDE-kanal [norsk]    DDE channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
detaljdel [norsk]    Detail section [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laste ned [norsk]    download [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Draw tool [engelsk]    tegneverktøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loggliste [norsk]    History list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loggkvote [norsk]    journal quota [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
junk mail [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
landscape [engelsk]    liggende papirretning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laptop PC [engelsk]    bærbar datamaskin [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
last name [engelsk]    etternavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Last Name [engelsk]    Etternavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Launchbar [engelsk]    Startfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lead time [engelsk]    leveringstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lederkode [norsk]    leader code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leaf node [engelsk]    bladnode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
letterbox [norsk]    letterbox [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
liability [engelsk]    gjeld [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjestil [norsk]    line style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
link path [engelsk]    koblingsbane [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
liquidity [engelsk]    likviditet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
List view [engelsk]    listevisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Locale ID [engelsk]    ID for nasjonal innstilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
localhost [norsk]    localhost [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lås økt [norsk]    Lock Session [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lost data [engelsk]    tapte data, tap av data [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lowercase [engelsk]    med små bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LPT-enhet [norsk]    LPT device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lysstyrke [norsk]    luminosity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Luxemburg [norsk]    Luxembourg [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datakanal [norsk]    pipe [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legge inn [norsk]    post [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriptfil [norsk]    script file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logge på [norsk]    sign in [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemfil [norsk]    System file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Task Well [engelsk]    oppgaveområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
thumbnail [engelsk]    miniatyrbilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tittelmal [norsk]    title master [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uninstall [engelsk]    avinstallere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uninstall [engelsk]    avinstallere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laste opp [norsk]    upload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
valid XML [engelsk]    gyldig XML [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
will call [engelsk]    hentes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eldgammel [norsk]    ancient [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagdeling [norsk]    bedding [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagformer [norsk]    bedforms [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
celestial [engelsk]    himmelsk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
crude oil [engelsk]    råolje [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
av og til [norsk]    intermittently [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lakkolitt [norsk]    laccolith [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lee slope [engelsk]    lesidehelning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
limestone [engelsk]    kalkstein [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
limitless [engelsk]    uten grenser [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lineasjon [norsk]    lineation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
linked to [engelsk]    koblet til [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
literally [engelsk]    til punkt og prikke [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lithified [engelsk]    litifisert [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lithologi [engelsk]    litologi (om bergarter) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
plentiful [engelsk]    rikelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
synklinal [norsk]    syncline [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vannspeil [norsk]    water table [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Principal [engelsk]    sjef  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
lommeside [norsk]    Pocket page [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
ledeplate [norsk]    baffle plate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
clove oil [engelsk]    nellikolje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dystocial [engelsk]    vanskelig, dystokial [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
end-tidal [engelsk]    utåndings- [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lead time [engelsk]    fullføringstid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lindrende [norsk]    palliative [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
potential [engelsk]    mulig, tenkelig, potensiell [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
låsering [norsk]    snap ring [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tiomersal [kortform]    natrium-2-etylmerkuriotiobenzoat [norsk]   thiomersal [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lyftpelar [svensk]    løftestang [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lösa [svensk]    innløse [norsk]   (lån)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
både til [norsk]    till båda [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
factorial [engelsk]    fakultet(en) [norsk]   (subst.) ("åtte fakultet" er "eight factorial")
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Lie group [engelsk]    Lie-gruppe(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
linearize [engelsk]    linearisere [norsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
logarithm [engelsk]    logaritme(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
numerical [engelsk]    numerisk [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ortogonal [norsk]    orthogonal [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
potential [engelsk]    potensial(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
attpåtil [norsk]    att på til [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fårikål [norsk]    får-i-kål, får i kål [FEIL]   (rett av sauekjøtt, kål og hel pepper som er kokt sammen)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
likvidere [norsk]    betyr bl.a. «rydde av veien (drepe)», se henrette
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
parallell [norsk]    paralell eller parallel [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
potensial [norsk]    potensiale [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kasseroll [GÅR UT]    kasserolle [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
laus/løs [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lurvetass [norsk]    lurvetasse [GÅR UT]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
LP el. lp [forkortelse/akronym]    langspillplate [norsk]   long playing [engelsk]   (plate), (vinylplate)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lagtinget [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lilleasia [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lagtinget [norsk]    (Stortinget) en fjerdedel av stortingsrepresentantene (41) velges til Lagtinget. Minst 3 dager etter at et lovforslag har vært behandlet i Odelstinget, kommer det opp i Lagtinget til debatt og avstemming. Lagtinget har sine møter i Lagtingssalen og blir ledet av Lagtingspresidenten.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Lobbyisme [norsk]    uttrykk for politisk aktivitet utenom de vanlige kanalene, forsøk på personlig påvirkning ved direkte samtaler med representantene, "forhandle" med politikerne "bak kulissene".
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Lacrimoso [norsk]    Gråtende
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Larghetto [norsk]    Ikke så langsomt som largo.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Lagdeling [norsk]    Struktur i sedimentære bergarter som kjennetegnes av primære forandringer i vertikal retning, eller i et hvilket som helst bergart som består av flere lag.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Lagergang [norsk]    Gangbergart som intruderes parallellt med plansstrukturen i en eldre bergart.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Bomnedhal [norsk]    kick-strap/bomvang. Hydraulisk sylinder, festet til masten, som trekker bommen ned. Hindrer bommen i å reise seg når den utsettes for vindpress.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fokkefall [norsk]    Linen til å heise fokken.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Stikkjøl [norsk]    Senkekjøl som stikkes ned og trekkes opp.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Follikkel [norsk]    Eggsekk. Utvikler seg i eggstokken. Inneholder ett egg.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Grand Mal [norsk]    Epilepsi med kramper som omfatter hele kroppen og tap av bevisstheten
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Leukopeni [norsk]    Lavt antall hvite blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lymfødem [norsk]    Opphovning forårsaket av for mye væske i vevet. Kan komme etter fjerning av lymfeknuter
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lymfocytt [norsk]    En type hvit blodcelle som bekjemper infeksjon og sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Bequerell [norsk]    Bq [forkortelse]   Måleenhet for radioaktiv stråling.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Follikkel [norsk]    eggpose
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
maternell [norsk]    se paternell.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
paternell [norsk]    kommer fra far, mens maternell kommer fra mor. Benyttes her om kromosomer, alleler og genprodukter som til- føres avkommet.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Luktenerv [norsk]    bulbus olfactorius [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
LANGANKER [norsk]    Et armert og istøpt skift som er sammenhengende rundt hele muren (f.eks. armert og istøpt U-blokk i toppen av en mur).
Byggteknisk ordliste © maxit Group
LIGGEFUGE [norsk]    Vannrett mørtellag mellom Leca blokker.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Bunnsvill [norsk]    (forklaring mangler)
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Matrikkel [norsk]    Eldre navn på eiendomsregister som også omfatter verditakster, skattetakster og lignende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Takvinkel [norsk]    Se takform/taktyper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Toppsvill [norsk]    Se bindingsverk/vegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Lyktemann [norsk]    Hinkypunk [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Kwikspell [engelsk]    Straxhex [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Blærball [norsk]    Puffskein [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fontanell [med. el. latin]    En betegnelse som nyttes på stedene i et spedbarns kranium, hvor dette ikke er sammenvokst skikkelig. Det er en fremre fontanell mellom issebeinet og pannebeinet, og en bakre mellom bakhodebeinet og issebeinet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
grand mal [med. el. latin]    epileptisk anfall [norsk]   Et stort epileptisk anfall, som innebærer forbigående bevisstløhet og muskelkramper
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
laryngitt [med. el. latin]    strupehodebetennelse [norsk]   Betennelse i slimhinnene i strupehodet. Tilstanden fører med seg hoste og heshet, og kommer ofte i forbindelse med faryngitt eller bronkitt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lobektomi [med. el. latin]    Kirurgisk fjerning av en lapp i eksempelvis lungen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lymfødem [med. el. latin]    Ødem eller væskeopphopning i et vev p.g.a. tilstopping eller fjerning av lymfekar. Eks. elefantsyke, der lymfekarene i lysken tilstoppes, og beinet får et stort ødem.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kneskjell [norsk]    patella [med. el. latin]   Knokkelen som sitter i fremkant på kneet, og som glir over kneleddet ved bevegelse i leddet. Patella fungerer bl.a. som en kraftforsterker på muskeldraget til knestrekkerne.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
petit mal [norsk]    petit mal [med. el. latin]   "Den lille sykdommen". Mild form av epilepsi, men hvor det ikke er kramper tilstede.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Satsspeil [norsk]    det format som konstrueres hvor all vesentlig tekst, bilder og logo etc er innenfor. Dette er det bærende formmessige uttrykket på siden. Unntatt er utfallende elementer. Det skal være et spenningsforhold mellom satsspeil og trykksakens netto format.
Grafisk ordliste © Grøset
Bra spill [norsk]    good game [engelsk]   GG [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Klorofyll [norsk]    E140 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Klorofyll [norsk]    E140 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Leveranse [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å selge eller kjøpe underliggende instrument i henhold til avtalens innløsningskurs.
Derivatordliste © Oslo Børs
av og til [norsk]    muthomin [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
fossekall [norsk]    guikkut, guoikungárri [kåfjordsamisk]   (pl.: guikuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lundefugl [norsk]    lunta-luntu [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kvesmebol [norsk]    vieksábeahci [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
løvgamme [norsk]    lastagoahti [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Linefiske [norsk]    Liinnastallan [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
garnhjell [norsk]    fierbmejielli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bøtenål [norsk]    čiktinnállu, geahpa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
linestamp [norsk]    bulke, bulkket [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
abdominal [norsk]    coavje [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bilateral [norsk]    guovttebeallásaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fryse til [norsk]    giddanit [samisk]   Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: //johka giddana farga 'elva fryser til snart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
i fengsel [norsk]    giddagasas [samisk]   (adv) giddagasas leat ’være i fengsel //giddagassii šaddat (-tt-) 'havne i fengsel' //giddagasas beassat 'slippe ut av fengselet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
langbeint [norsk]    beavrrit [samisk]   (a) (att beavvrihis)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
langmodig [norsk]    guhkágierdavaš [samisk]   (a) (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
livsaften [norsk]    eallinveaigi [samisk]   (s) (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Sidetittel [norsk]    Tittelen på en webside. Er viktig både for søkemotorens og brukerens relevansvurdering av siden. En god sidetittel kan påvirke klikkraten. Sidetittelen er et av de mest strategiske sideelementene for plassering av nøkkelord, ettersom det er en HTML-standard og en de facto standard å oppsummere sidens tema på en kort og spesifikk måte i dette sidelementet. Sidetittelen utgjør derfor den synligste delen av søkemotorresultatene.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
Egenhandel [norsk]    Fondsmeglers kjøp og salg av verdipapirer for egen regning. Egenhandel kan skje ved selvinntrede eller gjennom annen megler. Handel av denne type reguleres i Lov om Verdipapirhandel.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Likviditet [norsk]    Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Limit kurs [norsk]    Grensekurs investor kan sette ved ordregivelse. Endelig kjøpskurs skal være lik eller lavere ved kjøpsoppdrag, og salgskurs skal være lik eller høyere ved salgsoppdrag, for at ordre skal bli gjennomført.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Likviditet [norsk]    Det bedriften til enhver tid har av tilgjengelige kontanter til å betale regningene sine. Kalles også betalingsdyktighet på kort sikt.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Lyskebrokk [norsk]    Brokk gjennom lyskekanalen.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Benzentiol [norsk]    BENZENETHIOL [engelsk]    Fenylmerkaptan, Tiofenol [synonym]   molekylformel: C6H6S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Triarimol [synonym]    a-(2,4-Diklorfenyl)-a-fenyl-5-pyrimidinmetanol [norsk]   molekylformel: C17H12Cl2N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kloretanal [norsk]    ACETALDEHYDE, CHLORO-  [engelsk]    2-Kloracetaldehyd [synonym]   molekylformel: C2H3ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentandial [norsk]    PENTANEDIAL [engelsk]    Glutaraldehyd [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Propanol [norsk]    1-PROPANOL [engelsk]   molekylformel: C3H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propanol [norsk]    2-PROPANOL [engelsk]    Isopropylalkohol, Isopropanol [synonym]   molekylformel: C3H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propenal [norsk]    2-PROPENAL [engelsk]    Akrolein [synonym]   molekylformel: C3H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
lenghtwise [engelsk]    i lengden [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
glg – gl [ISO-koder]    galisisk [norsk]   Gallegan [engelsk]   el. galicisk språket i Galicia i Spania
Liste over navn på språk © Språkrådet
kal – kl [ISO-koder]    grønlandsk [norsk]   Kalaallisut [engelsk]   språket på Grønland
Liste over navn på språk © Språkrådet
ltz – lb [ISO-koder]    luxemburgsk [norsk]   Letzeburgesh [engelsk]   (eller luxembourgsk) betegnelse på det tredje offisielle språket i Luxembourg (vsa. fransk og tysk)
Liste over navn på språk © Språkrådet
mal – ml [ISO-koder]    malayalam [norsk]   Malayalam [engelsk]   dravidisk språk i delstaten Kerala i India
Liste over navn på språk © Språkrådet
pol – pl [ISO-koder]    polsk [norsk]   Polish [engelsk]   språket i Polen
Liste over navn på språk © Språkrådet
slv – sl [ISO-koder]    slovensk [norsk]   Slovenian [engelsk]   språket i Slovenia
Liste over navn på språk © Språkrådet
tgl – tl [ISO-koder]    tagalog [norsk]   Tagalog [engelsk]   offisielt språk på Filippinene annet navn på filipino, som er den offisielle betegnelsen
Liste over navn på språk © Språkrådet
gaffelseil [norsk]    gaff sail, trysail [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
lower deck [engelsk]    nedre dekk [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
gun barrel [engelsk]    kanonløp [norsk]   kanonløb [dansk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Brøytebil [norsk]    Snow plough [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Loneliness [engelsk]    Ensomhet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gått vill [norsk]    Got lost [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Hallingdal [norsk]    Valley leading to Bergen
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Laksefiske [norsk]    Fishing salmon [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lakseyngel [norsk]    Salmon fry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lynnedslag [norsk]    Stroke of lightning [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Midnattsol [norsk]    Midnight sun [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Rompetroll [norsk]    Tadpole [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Stone wall [engelsk]    Steingjerde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Long Johns [engelsk]    Stil-longs [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Trekkspill [norsk]    Accordion [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
leiemorder [norsk]    gatillero [spansk]   Morder/ leiemorder. En som dreper for penger.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Akterspeil [norsk]    Akter, ved bakerste ende av skipet. Den plane eller svakt krummede flate som danner bakre ende på et fartøy. Fartøyer med akterspeil er plattgattet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Gaffelseil [norsk]    Gammel type seil hvor man i bunnen av seilet har en tradisonell bom, men også en "bom" på toppen av seilet som står på skrått oppover og akterover for så å få større seilareal.
Maritim ordliste © MaritimStart
Landkrabbe [norsk]    Person som ikke er vant til å være på sjøen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Langspleis [norsk]    Må ikke forveksles med (kort)spleis. Denne type spleis benyttes oftest på vaier.
Maritim ordliste © MaritimStart
Tørne til [norsk]    Begynne å arbeide.
Maritim ordliste © MaritimStart
myggmiddel [norsk]    mosquito repellant [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Fiberkabel [norsk]    Se optisk fiberkabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Lag 2-nett [norsk]    Nettverk som opererer på lag 2 i OSI-modellen. Se mer: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/itodoc/introint.htm#xtocid5
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Legevakten [norsk]    Agency for Accident and Emergency Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
lærerplan [norsk]    curriculum [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avkjørsel [norsk]    exit road [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
nabovarsel [norsk]    notice to neighbours [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
tomteareal [norsk]    building plot area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lovgivning [norsk]    legislation [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Lovgivning [norsk]    Legislation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
lede møte [norsk]    preside over meeting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
stemmetall [norsk]    number of votes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
liten ring [norsk]    Anulus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
ringvirvel [norsk]    Atlas, -antis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten ring [norsk]    Circulus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten gang [norsk]    Ductulus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten pisk [norsk]    Flagellum [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite bånd [norsk]    Frenulum, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten mage [norsk]    Gastrula, -ae [gresk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Locus, -ci [latin]    sted [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten stav [norsk]    Radiolus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten sekk [norsk]    Sacculus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lag, dekke [norsk]    Stratum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
leddvæske [norsk]    Synovia [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten sekk [norsk]    Utriculus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten drue [norsk]    Uvula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten vene [norsk]    Venula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lite belte [norsk]    Zonula, -ae [gresk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lumpsucker [engelsk]    Rognkjeks  [norsk]   Cyclopterus lumpus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Lumpsucker [engelsk]    Vortekjeks  [norsk]   Eumicrotremus spinosus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Laksesild  [norsk]    Pearlside [engelsk]   Maurolicus muelleri [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Lakseabbor [norsk]    Micropterus salmoides [latin]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, lakseabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Tangsprell [norsk]    Pholis gunnellus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, tangsprellfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cover Girl [engelsk]    Exterioris pagina puella [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Labra lege [latin]    Read my lips [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Live today [engelsk]    Vive hodie [latin]   (not tomorrow)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sumpvaktel [norsk]    Brown Quail [engelsk]   Coturnix ypsilophora australis [latin]   10 Mount Molly 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asurisfugl [norsk]    Azure Kingfisher [engelsk]   Ceyx (Alcedo) azurea [latin]   1 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skogisfugl [norsk]    Forest Kingfisher [engelsk]   Halcyon macleayii [latin]   Relativt vanlig på Atherton Tableland 12.-16.11. og 1 Edmonton 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jadeisfugl [norsk]    Collared Kingfisher [engelsk]   Halcyon chloris [latin]   2 og 3-4 Edmonton 16. og 19.11. og 1 Ellis Point 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sikadefugl [norsk]    Cicadabird [engelsk]   Coracina tenuirostris [latin]   1F sett og 1M hørt Warrumbungle NP 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tårepirol [norsk]    Olive-backed Oriole [engelsk]   Oriolus sagittatus [latin]   2 Ellis Beach 12.11., 10 Edmonton 19.11., 1 mellom Beaudesert og Woodenbong 22.11., 4-5 Warrumbungle NP 23.11. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Tern [engelsk]    Amerikadvergterne [norsk]   Sterna antillarum [latin]   1 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkespurv [norsk]    Lark Sparrow [engelsk]   Chondestes grammacus [latin]   Vanlig i øst, sjeldnere vestover
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dickcissel [engelsk]    Cisselspurv [norsk]   Spiza americana [latin]   2 ind ved Burlington + 1 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lammegribb [norsk]    Lammergeier [engelsk]   Gypaetus barbatus [latin]   Koko Nor, str Wenquan-Madoi, Kanda Shan Pass, str Nangqiang-Maoshuan, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Langnebblo [norsk]    Long-billed Plover [engelsk]   Charadrius placidus [latin]   1 ind på høyslettene mellom Songpan og Zoigê
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Koel [engelsk]    Grønnebbkoel [norsk]   Eudynamys scolopacea [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Little Owl [engelsk]    Kirkeugle [norsk]   Athene noctua [latin]   1 ind str Caka-Xining, 5 ind str Yushu-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kinabylbyl [norsk]    Light-vented (Chinese) Bulbul [engelsk]   Pycnonotus sinensis [latin]   Mai Po, Emei Shan, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lappsanger [norsk]    Arctic Warbler [engelsk]   Phylloscopus borealis [latin]   1 ind Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Little Owl [engelsk]    Kirkeugle [norsk]   Athene noctua [latin]   1 ind. ble sett fra toget mellom Beijing og Beidaihe 1. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Meget vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kinabylbyl [norsk]    Chinese / Light-vented Bulbul [engelsk]   Pycnonotus sinensis [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lappsanger [norsk]    Arctic warbler [engelsk]   Phylloscopus borealis [latin]   1-2 ind. ble sett i løpet av fem dager på Happy Island. Henholdsvis 2 og 1 Beidaihe 20. Og 21.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Latterfalk [norsk]    Laughing Falcon [engelsk]   Herpetotheres cachinnans [latin]   1 Santa Rosa 25/2, 1 ved Laguna de Arenal 29/2, 1 Lagarto 7/3, 1 H Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringisfugl [norsk]    Ringed Kingfisher [engelsk]   Ceryle torquata [latin]   1 Laguna de Arenal 29/2, 1 La Selva 1/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lundtyrann [norsk]    Great Crested Flycatcher [engelsk]   Myiarchus crinitus [latin]   1 Golfito flyplass 22/2, 4 Golfito skogsvei 23/2, 1 str Monteverde-Arenal-La Selva 29/2, 1 La Selva 1/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   20+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Koel [engelsk]    Grønnebbkoel [norsk]   Eudynamys scolopacea [latin]   Opptil seks ind. sett og hørt i hager og parker i Agra 24.2. Dessuten 4 ind. ved hotellet vårt og i Sultanpur den siste dagen, 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lammegribb [norsk]    Lammergeier [engelsk]   Gypaetus barbatus [latin]   Fire lammegribber ble sett fra hotellet vårt, Sherwani, ved ankomst til Naini Tal 28.2. Dagen etter ble fem ind. loggført i Naini Tal; sett både fra hotellet og fra Snow View Ridge. Dessuten tre ind. ved Sat Tal 2.3., og tre ind. fra Mongoli Valley 3.3. Arten hekker både ved Naini Tal og Mongoli.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 50 ind. 21.2. Dessuten sett ved Bund Baretha 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gullsjakal [norsk]    Golden Jackal [engelsk]   Canis aureus [latin]   Ett til seks ind. sett eller hørt daglig i Keoladeo. I Dhikala, Corbett 1-2 ind. 26. og 27.2., etter alt å dømme tilhørende en annen underart enn dyrene i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringisfugl [norsk]    Ringed Kingfisher [engelsk]   Ceryle torquata [latin]   1 Eco Amazonia 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leiktyrann [norsk]    MacConnell’s Flycatcher / McConnell’s Flycatcher [engelsk]   Mionectes macconnelli [latin]   2 Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lama pacos [latin]    Alpakka [norsk]   Alpaca [engelsk]   Vanlig i Andesfjellene (Trolig kun tamme dyr)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skyggefugl [norsk]    Hamerkop [engelsk]   Scopus umbretta [latin]   2-5 daily at (or near) Mt. Kenya 16/11-18/11, 1 at Lake Baringo 22/11, 4 at Lake Bogoria 23/11, 1 at Saiwa Swamp NP 24/11 and very common at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu; 30 noted 27/11 but not counted 28/11. Also 2 in Masai Mara 30/11, 1 in Tsavo West NP 1/12 and 1 near Nairobi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekktriel [norsk]    Spotted Thick-knee [engelsk]   Burhinus capensis [latin]   Our first sighting was of two birds near the Lake Baringo cliffs 21/11. The following day we had 2 birds at another site some 5 kms to the north (while we were actually looking for Lichtenstein`s Sandgrouse).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yellowbill [engelsk]    Malmgjøk [norsk]   Ceuthmocares aereus [latin]   Our first record conserned a very shy individual near our lodge at Kakamega Forest 26/11, but the following day we had 3 birds that were slightly more cooperative. We were also fortunate to see one at the Sabaki River, Malindi 3/12; birds at the coast belong to a distinct subspecies, australis, that may consitute a distinct species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lundisfugl [norsk]    Woodland Kingfisher [engelsk]   Halcyon senegalensis [latin]   2 in Saiwa Swamp NP 24/11, 6 at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 28/11 and 2 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Common and widespread, seen regularily throughout the trip. Our highest daily totals were 100+ at Crater Lake, Naivasha 19/11 and 50 birds logged 30/11 (Masai Mara and Nairobi). We did not estimate numbers every day, though.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hagebylbyl [norsk]    Common Bulbul [engelsk]   Pycnonotus barbatus [latin]   Very common, and seen on every day throughout the trip. Our highest daily total was 30 birds (Lake Naivasha area, 19/11), but most days we did not count them, nor did we estimate any numbers.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Løvsanger [norsk]    Willow Warbler  [engelsk]   Phylloscopus trochilus [latin]   Widespread, but uncommon: singles in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11, Lake Nakuru 20/11 and at Lake Baringo 21/11, 6-7 in Saiwa Swamp NP 24/11, 2 in Masai Mara 29/11 and 1 bird in Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tåkepirol [norsk]    Montane Oriole [engelsk]   Oriolus percivali [latin]   One sighting of 2 birds in Mt. Kenya NP 17/11 was our only observation of the species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringisfugl [norsk]    Ringed Kingfisher [engelsk]   Ceryle torquata [latin]   1 Otamendi 28.11., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   5 Lago Pozuelos 16.11., 10+ Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jadeisfugl [norsk]    Collared Kingfisher [engelsk]   Todirhamphus chloris [latin]   1 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   1 ind Sukau 13., 5+ ind str Sukau-Lahad Datu 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Okerbylbyl [norsk]    Ochraceous Bulbul [engelsk]   Alophoixus ochraceus [latin]   Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8. og 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hårbylbyl [norsk]    Hairy-backed Bulbul [engelsk]   Tricholestes criniger [latin]   5 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Malaytimal [norsk]    Horsfield's Babbler [engelsk]   Malacocincla sepiarium [latin]   1 ind H Poring 10., 1 ind H Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
blåskjell [norsk]    common mussle [engelsk]   moule [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
liten biff [norsk]    small steak [engelsk]   bifteck [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
kompatibel [norsk]    Virke sammen med
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
likeretter [norsk]    Apparat som omvandler vekselstrøm til likestrøm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
likestrøm [norsk]    Strøm som kun går i en retning. Den ene lederen er positiv pol, den andre negativ.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lystetthet [norsk]    Et uttrykk for hvor godt belyst en flate er.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
voice mail [norsk]    talepost [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
smådjevel [norsk]    imp [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
lighthouse [engelsk]    fyrtårn, fyr [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
artificial [engelsk]    kunstig, tilgjort [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
beneficial [engelsk]    gagnlig, gunstig, heldig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
conceptual [engelsk]    begrepsmessig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
losing out [engelsk]    skadelidende; tapende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
proverbial [engelsk]    ordspråksaktig, som i ordspråk; velkjent [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reciprocal [engelsk]    gjensidig; innbyrdes; omvendt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ryggvirvel [norsk]    vertebra [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
volitional [engelsk]    viljeshandling [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
luftpensel [norsk]    airbrush [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
autoscroll [engelsk]    automatisk rulling [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
linjeskift [norsk]    line break [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
data label [engelsk]    dataoverskrift [norsk]   (se også label)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
linjeslutt [norsk]    end of line [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
horizontal [engelsk]    vannrett [norsk]   («horisontal»)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
linjeslutt [norsk]    line, end of [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
line width [engelsk]    strekbredde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
load meter [engelsk]    se progress bar/indicator
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logic bomb [engelsk]    logisk bombe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
login name [engelsk]    brukernavn [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
orthogonal [engelsk]    rettvinklet, vinkelrett, (teknisk:) ortogonal [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidetittel [norsk]    page title [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
malepensel [norsk]    paintbrush [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reelt tall [norsk]    real number [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
perceptual [engelsk]    sansningsmessig (perseptuell) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjørefeil [norsk]    runtime error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
succesfull [engelsk]    vellykket, problemfri [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ekstrasmal [norsk]    extra-condensed [engelsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 2. smalest / 8. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skrivefeil [norsk]    write fault [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ARP-tabell [norsk]    ARP cache [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydmiksing [norsk]    audio mixing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binær fil [norsk]    binary file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tegntabell [norsk]    code page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompatibel [norsk]    compatible [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contextual [engelsk]    kontekstavhengig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dance hall [norsk]    Dance hall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datasymbol [norsk]    data graphic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data label [engelsk]    dataetikett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatabell [norsk]    data table [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriftstil [norsk]    font style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løpedager [norsk]    grace days [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Industrial [engelsk]    Industriell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagerordre [norsk]    inventory order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lisenssett [norsk]    license set [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjeskift [norsk]    line break [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
line chart [engelsk]    linjediagram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LinkAccess [norsk]    LinkAccess [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
listeramme [norsk]    list frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
list index [engelsk]    listeindeks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
local user [engelsk]    lokal bruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
låsetoken [norsk]    lock token [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lot number [engelsk]    partinummer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
low vision [engelsk]    nedsatt syn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
menu label [engelsk]    menyetikett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ikke-modal [norsk]    modeless [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
No Control [engelsk]    valgfritt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ordenstall [norsk]    ordinal number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidetittel [norsk]    Page title [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paged pool [engelsk]    vekslebart minne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
peripheral [engelsk]    ekstern enhet, enhet, ekstern enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Phone Call [engelsk]    Telefonsamtale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Prismodell [norsk]    Pricing Method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egenveksel [norsk]    promissory note [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spørsmål [norsk]    Question [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viktig-fil [norsk]    README [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viktig-fil [norsk]    readme file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ressursfil [norsk]    resource file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
endre mål [norsk]    retarget [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Salgsmodul [norsk]    Sales module [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Select All [engelsk]    Merk alt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverfeil [norsk]    server error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SMART-feil [norsk]    SMART error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Stamp tool [engelsk]    stempelverktøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemfeil [norsk]    system error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
text label [engelsk]    tekstetikett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
voice mail [engelsk]    talemelding/telefonsvarer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løs linje [norsk]    widow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antiklinal [norsk]    anticline [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
base level [engelsk]    erosjonsnivå [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunnfjell [norsk]    basement [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
conchoidal [engelsk]    muslig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bestanddel [norsk]    constitutent [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
litosfære [norsk]    lithosphere [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
metastabil [norsk]    metastable [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
monoklinal [norsk]    monocline [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leirskifer [norsk]    shale [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
glidespeil [norsk]    slickensides [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
limprikker [norsk]    Glue dots [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
bokstavmal [norsk]    Lettering template [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
polynomial [engelsk]    polynom [norsk]   flerleddet uttrykk
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
blood pool [engelsk]    blodmasse, blodbanene [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fyllmiddel [norsk]    bulking agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kikertemel [norsk]    chickpea flour [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
legge fram [norsk]    disclose [engelsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
glass vial [engelsk]    glass [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
live steam [engelsk]    friskdamp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lyophilise [engelsk]    frysetørke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen