Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
lås [siden finnes ikke]    konstruktion beregnet på å feste eller stenge noe, og som ikke kan åpnes uten en nøkkel eller kode
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lås [dansk]    lås
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lås [norsk]    S1/2 [sikkerhetskode]   Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
lås [norsk]    lock [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lås [norsk]    lássa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
låse [norsk]    dotlock [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
låst [norsk]    locked [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flås [norsk]    Imp [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
vranglås [norsk]    deadlock [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Lås økt [norsk]    Lock Session [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
låsering [norsk]    snap ring [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Håsblås [norsk]    Hufflepuff [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
glidelås [norsk]    bátnelohkka [samisk]   (s) (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fcntl-lås [norsk]    fcntl lock [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
låsetoken [norsk]    lock token [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
væskelås [norsk]    liquid stop [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
låst klient [norsk]    locked-down client [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
låst versjon [norsk]    fixed version [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lås opp økt [norsk]    Unlock Session [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
maskinvarelås [norsk]    dongle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lås konferanse [norsk]    Lock Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppbevares, lås [norsk]    S1 [sikkerhetskode]   Oppbevares innelåst.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
låsing av konto [norsk]    account lockout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
låst, fast, markert [norsk]    sticky bit [engelsk]   (f.eks om datomarkeringen på en fil, som kan låses til en bestemt dato)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kobling med lekkasjelås [norsk]    dry break interlock coupler [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen