Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
låse [norsk]    dotlock [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
låsering [norsk]    snap ring [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
låsetoken [norsk]    lock token [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft