Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
lærd [bokmål/riksmål/nynorsk]    som har stor kunnskap, kan mye De reisende fortalte om den når de kom hjem, og de lærde skrev mange bøker om byen, slottet og hagen, men nattergalen glemte de ikke, den ble satt aller øverst.  – «Nattergalen», H.C. Andersen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lærd [norsk]    savant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no