Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Bakerlærling [norsk]    Apprentice Baker [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kokkelærling [norsk]    Kitchen Trainee [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lærling, læregutt, elev; sette i lære [norsk]    apprentice [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no