Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
løft 1 ret løs av [norsk]    slip one knitwise (sl1 kw) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design