Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
løfte; love, sverge; erklære, si [norsk]    vow [engelsk]   (høytidelig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no