Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
løkke [bokmål]    Del av tau som er bundet så det går i kurve fra og til samme punkt. (grafteori) en kant som går fra en hjørne/node til seg selv
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
løkke [norsk]    loop [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
løkke [norsk]    fárfu [samisk]   (s) (-rff-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
forløkke [norsk]    footloop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filmløkke [norsk]    Buen filmen går i før (overløkke) og etter (underløkke) filmporten for at den ikke skal ta skade ved den rykkvise bevegelsen i filmporten.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
hodeløkke [norsk]    headloop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
løkke, sløyfe [norsk]    loop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
handlingsløkke [norsk]    event loop [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen