Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
lønn [bokmål]    betaling for utført arbeid. belønning for / resultat av noe man har gjort
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lønn [norsk]    wage [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
lønnslipp [FEIL]    lønnsslipp [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Akkordlønn [norsk]    Lønnsutbetalingen beregnes utfra arbeidstakerens produksjon, og ikke ut fra..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Finnerlønn [norsk]    Etter hittegodsloven § 9 har finneren krav på godt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kunstnerlønn [norsk]    Grant from the government for artists
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lønnet hjelp [norsk]    paid help [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lønnsoppgave [norsk]    payroll statement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lønndomsholder [norsk]    Secret-Keeper [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
lønnsforhold og personalpolitikk i staten [norsk]    state wage and personnel policy [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lønnsforhøyelse; løfte; reise; forhøye, legge på [norsk]    raise [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no