Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lønnsomhet [bokmål]    Egenskapen å være lønnsom; det å gi inntekter som er større enn utgiftene. forholdet mellom investering og profitt; avkastning
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
rentabilitet, lønnsomhet [norsk]    profitability [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS