Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
løpe [480p]    Å bevege seg fort på føttene. Han løp som om han hadde styggemannen i hælene. “Tsing-pe!” sa hoffmannen og løp igjen opp og ned trapper, gjenom alle saler og ganger, og halve hoffet løp med, for de ville ikke dunkes på magen. Alle spurte etter den merkelige nattergalen som hele verden kjente, men ingen ved hoffet.  – «Nattergalen», H.C. Andersen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
løpe [norsk]    viehkat; ruohttat [samisk]   (v) viehkat (-g-) (om tobeinte); ruohttat (om firbeinte) //guopmárahttit (-ht-) 'løpe fort' (om rein)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
løpe  [norsk]    loahppi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Løpetid [norsk]    Den tilbakebetalingstid et lån har.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
løpegang [norsk]    casting (eg for elastic) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
løpedager [norsk]    grace days [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Løpemeter [norsk]    Betegnelse på byggevarer som har en pris pr. meter.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
løpeperiod [norsk]    grace period [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løpe i vann [norsk]     [samisk]   (vfr) cáhci boahtá njálbmái 'tennene løper i vann'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Løpetapakulo [norsk]    Sandy Gallito [engelsk]   Teledromas fuscus E [latin]   1 + 2H Cafayate 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Løpende rigg [norsk]    Alt tauverk og bøyelige liner som er i kontakt med riggen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
løpe omkring [norsk]    girsulit; bohccot girsulit álge [samisk]   //NL35
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune