Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
løpe i vann [norsk]     [samisk]   (vfr) cáhci boahtá njálbmái 'tennene løper i vann'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune