Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
løs [bokmål/nynorsk]    som ikke sitter fast, ikke er (godt) festet; enten helt uten feste eller lett å løsne fra det Hun bestemte seg for å ha løst hår på festen. i enkeltdeler, ikke satt sammen Det lå noen løse ark utover bordet. uten kontroll, uten hemninger Slipp fantasien løs; vær kreativ og mal det du vil! (om personer, nedsettende) er lett å tilnærme seg seksuelt, ikke er nøye på hvem man er sammen med eller lett å tilnærme seg Hun hadde ord på seg for å være løs.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 36 omtrentlig(e)
løss [norsk]    loess [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
løsne [norsk]    detach [engelsk]   (se dock)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
motløs [norsk]    hearddoheapmi [samisk]   (a) (-m-) (att hearddohis)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Løsning [norsk]    Solution [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
løse ut [norsk]    dismount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hodeløs [norsk]    headless [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løsøre [norsk]    gándimat [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
saftløs [norsk]    máihlleheapme [samisk]   (a) (-m-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II) 617
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
tankeløs [norsk]    mindless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trådløs [norsk]    wireless [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bristløs [norsk]     brestløs [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
laus/løs [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
muskuløs [norsk]    deahkkái [samisk]   (a) att deahkkás
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grenseløs [norsk]    boundless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revet løs [norsk]    torn away [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løs linje [norsk]    widow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løsgjøring [norsk]    detachment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
død, livløs [norsk]    Nekros [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
død, livløs [norsk]    inanimate [engelsk]   (om gjenstand)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løs ut, åpne [norsk]    eject [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
på livet løs [norsk]    heakka ala [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
betingelsesløs [norsk]    unconditional [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løsningsprogram [norsk]    resolver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løst, avtakbart [norsk]    removably [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gå på livet løs [norsk]    heakka ala mannat [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
uskikket, hjelpeløs [norsk]    incapable  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løsningsrekkefølge [norsk]    solve order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ubevisst, bevisstløs [norsk]    unconscious [engelsk]   [annkånsjess] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vettlaus el. vettløs [norsk]    før: uklar normering
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
løse; tenke ut; finne ut [norsk]    puzzle out [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løssnøkjøring, frikjøring [avløserord]    off-piste [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
løsning, det å løse; oppløsning [norsk]    solution [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ufruktbar, gold; uproduktiv; nytteløs [norsk]    barren [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
u(be)grunnet, grunnløs, uberettiget, løs [norsk]    unfounded [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
besvær(lighet), ubehag; uhygge; ulykke; bry; gjøre motløs [norsk]    discomfort [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løselighetsbefordrende, løseliggjørende, som øker løseligheten [norsk]    solubilizing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen