Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
løse [bokmål/riksmål]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
løse ut [norsk]    dismount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innløse [norsk]    lösa [svensk]   (lån)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lokke frem; utløse [norsk]    elicit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sette i gang, utløse [avløserord]    trigge [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
løse; tenke ut; finne ut [norsk]    puzzle out [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forløse, frelse; innfri; innløse [norsk]    redeem [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løselighetsbefordrende, løseliggjørende, som øker løseligheten [norsk]    solubilizing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen