Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
løsning [bokmål]    det å løse noe; svar (kjemi) en (homogen) blanding i flytende form
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Løsning [norsk]    Solution [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
innløsning [norsk]    realization of property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
oppløsning [norsk]    Lysis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
innløsning [norsk]    redemption [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppløsning [norsk]    resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppløsning [norsk]    solution [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Oppløsning [norsk]    Resolution [engelsk]   Oppløsning er antall grunnleggende bildeelementer som en skriverenhet kan gjengi. Oppløsning måles i punkter pr. tomme (DPI).
Ordliste for skriverteknologi © OKI
eggløsning [norsk]    ovalusjon [med. el. latin]   Den dagen i menstruasjonsyklus da eggcellen løsner fra ovariet og finner veien ut i egglederen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Innløsning [norsk]    Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.
Derivatordliste © Oslo Børs
oppløsning [norsk]    Minste detaljer som kan skilles fra hverandre i et bilde. Oppgis gjerne som linjepar/mm (film) pixler (digitale systemer) eller linjer (TV)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
saltløsning [norsk]    saline [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fiberløsning [norsk]    Et nettverk basert på optiske fiberkabler.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Driftsløsning [norsk]    Teknisk og organisatorisk løsning for leveranse av IKT-tjenester. Innbefatter både teknisk drift og ikke-tekniske elementer som brukerhåndtering, innkjøp, kontraktsinngåelser, finansiell styring og så videre.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Klientløsning [norsk]    Teknisk og organisatorisk løsning for klienter. Ulike valg som tas er bruk av tynne vs. tykke klienter, stasjonære vs. bærbare maskiner, og hvordan maskinene skal administreres.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
morkakeløsning [norsk]    abruptio placenta [med. el. latin]   For tidlig løsning av morkaken fra livmorveggen. Medfører oftest at fosteret dør.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
konfliktløsning [norsk]    conflict resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildeoppløsning [norsk]    image resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løsningsprogram [norsk]    resolver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Intranettløsning [norsk]    Bruk av webteknologi internt i en organisasjon ved at man har en webtjener som distribuerer informasjon internt i organisasjonen, eller som er eksternt tilgjengelig kun for godkjente brukere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
skjermoppløsning [norsk]    screen resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vertikal løsning [norsk]    vertical solution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
horisontal løsning [norsk]    horizontal solution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
netthinneavløsning [norsk]    (se amotio retinae)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
løsningsrekkefølge [norsk]    solve order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sentralisert cache-løsning [norsk]    Midlertidig lagringsplass på en sentral tjener der ekstern informasjon som ofte blir brukt av klientene lagres. Klientene behøver ikke å kontakte eksterne tjenere om de forespør informasjon som allerede finnes på den sentrale tjeneren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
omkomme; råtne, gå i oppløsning [norsk]    perish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
løsning, det å løse; oppløsning [norsk]    solution [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
beslutning; resolusjon; fasthet; løsning [norsk]    resolution [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no