Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
annet løsningsmiddel, tilblandet løsningsmiddel, løsningsmiddel som brukes sammen med et annet [norsk]    co-solvent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen