Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
la seg verve; slutte seg til [norsk]    enlist [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no